Language of publication: Polish / English

ISBN 978-83-66249-54-7

Number of pages: 419

Series: Monogrpah

Aims and scope of the book:

  • mechanics and machine building,
  • automation and robotics,
  • mechatronics.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Published:
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Editors:
Table of Contents
Marcin ANIOŁA
Opiekun naukowy: Arkadiusz TRĄBKA
Numeryczna analiza wytrzymałościowa mobilnego żurawia warsztatowego
Numerical strength analysis of a mobile workshop crane
Henrietta BAN
Opiekun naukowy: Vitaly GERASIMOV, Alexander MOLNAR
System monitoringu IoT z zastosowaniem modułu WEMOS D1
Development of an IoT monitoring system based on the WEMOS D1 module
Barbora BENČÖOVÁ, Marieta ŠOLTÉSOVÁ
Supervisor: Mário MOLOKÁČ
Wpływ transportu na środowisko
The impact of transport on the environment
Marek BRYKCZYŃSKI
Analysis of the electric power steering system's worm gear friction impact on the steering wheel torque
Analiza wpływu tarcia przekładni ślimakowej elektrycznego układu wspomagania kierownicy na wartość przyłożonego do niej momentu obrotowego
Martin BOHUŠÍK, Vladimír BULEJ, Miroslav CÍSAR, Michal BARTOŠ
Opiekun naukowy: Ivan KURIC
System monitoringu dla pszczół
Creation of a monitoring system for bees
Aleksy CIURKO
Opiekun naukowy: Arkadiusz TRĄBKA
Analiza wytrzymałościowa elektrycznego roweru górskiego z silnikiem mocowanym do ramy
Strength analysis of an electric mountain bike with a motor attached to the frame
Szymon DAMEK, Andrzej NOWAK
Opiekun naukowy: Andrzej NOWAK
Identyfikacja czynników wpływających na stabilność lotu BSL
Identification of factors affecting BSL flight stability
Paweł FURDYGIEL, Natalia HORODECKA, Robert DROBINA
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Zastosowanie robotów w przemyśle
Application of robots in industry
Daniela HARACHOVÁ
Opiekun naukowy: Róbert GREGA
Mechanizmy napędowe o wysokiej precyzji w maszynach
High-precision gear mechanisms in machinery
Serhii IVANOV, Hanna DEKUSHA, Oleg DEKUSHA
Supervisor: Roman SERHIIENKO
Przetwarzanie danych w systemie informacyjno-pomiarowym do synchronicznej analizy termalnej
Data processing in synchronous thermal analysis information measurement system
Sebastian JAGOSZ, Bartosz SLACZAŁEK
Opiekun naukowy: Józef DREWNIAK
Zakresy przełożeń kinematycznych przekładni planetarnych 2KH
Range of 2KH planetary gear ratios
Michał JUZEK
Opiekun naukowy: Grzegorz WOJNAR
Wpływ budowy wewnętrznej koła zębatego na częstotliwości modalne
Impact of the internal construction of a gear on modal frequencies
Peter KAŠŠAY, Matej URBANSKÝ, Michal PUŠKÁR
Supervisor: Jaroslav HOMIŠIN
Sprzęgło wysokoelastyczne ze sprężynami spiralnymi nadające się do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym
Highly-flexible spiral spring shaft coupling suitable for use in automotive industry
Jaromír KLARÁK, Adrián HAJDUČÍK, Martin BOHUŠÍK
Supervisor: Ivan KURIC
Methods of processing point cloud to achieve improvement data possibilities
Metody przetwarzania chmury punktów w celu poprawy jakości danych
Wojciech KŁODA, Michał KUNC, Piotr KAMIŃSKI, Joanna KOCZUR
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Górska turystyka rowerowa - aspekty prawne oraz projekt wentylatora rowerowej tarczy hamulcowej
Mountain biking tourism - legal aspects and a project of a bicycle disc brake ventilator
Aleksandra KŁOS-WITKOWSKA
Badanie oddziaływania pola elektromagnetycznego z materią na podstawie analizy głębokości wnikania
Interaction study of electromagnetic field with matter on the basis of penetration depth analysis
Aleksandra KŁOS-WITKOWSKA, Vasyl MARTSENYUK
Wpływ czynników zewnętrznych aplikowanych razem na komponent warstwy receptorowej biosensorów
Influence of external factors applied together on the component of the biosensor receptor layer
Yuriy D. KOVALEV, Paweł FALAT, Lidiya M. TYMOSHENKO, Kornel WARWAS, Ruslana ZIUBINA
Opiekun naukowy: Borys E. PANCHENKO
Skośno-symetryczny stan obciążenia powłok cienkościennych o skończonej długości z mieszanymi warunkami brzegowymi w podporach
Skew-symmetric elasticity problem for a thick-walled shell of finite length with mixed boundary conditions on its bases
Maciej KUŚNIERZ
Opiekun naukowy: Marcin HONKISZ
Koncepcja i realizacja autorskiego systemu powiadamiania o przejeździe pojazdu uprzywilejowanego
Concept and implementation of a proprietary system for notification of the passage of a privileged vehicle
Jozef KRAJŇÁK, Robert GREGA
Opiekun naukowy: Jaroslav HOMIŠIN
Rozkład temperatury powierzchni zewnętrznej elementu elastycznego przy różnych reżimach eksploatacji
Influence of external surface temperature in flexible element during various operational regimes
Laura LACHVAJDEROVÁ, Michal PUŠKÁR
Supervisor: Jaroslava KÁDÁROVÁ
Układy napędowe stosowane w pojazdach elektrycznych
Propulsion systems used in electric vehicles
Matúš LAVČÁK, Michal PUŠKÁR, Silvia MALÁKOVÁ, Matej URBANSKÝ, Peter KAŠŠAY, Samuel SIVÁK, Michal DEMKO
Supervisor: Michal PUŠKÁR
Badanie cyklu spalania, wydajności oraz parametrów emisji spalin w technologii HCCI
The research of combustion cycle, performance and emission parameters of HCCI technology
Jędrzej ŁAMACZ
Opiekun naukowy: Ireneusz WRÓBEL
Analiza MES elementu zderzaka samochodu osobowego
FEM analysis of the car bumper element
Mateusz MARKIEFKA
Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Układ sterowania minimalizujący wahania ładunku
Control system to minimize load swing
Mateusz MARKIEFKA
Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Układy pomiarowe w technologii MEMS
Measurement systems in MEMS technology
Karol MATUSZNY
Opiekun naukowy: Krzysztof PARCZEWSKI
Analiza stateczności pojazdów użytkowych przeprowadzona na podstawie badań wózka widłowego
Commercial vehicle stability analysis based on forklift tests
Mateusz MOTYKA
Opiekun naukowy: Ireneusz WRÓBEL
Symulacja procesu spawania z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Simulation of the welding process using the FEA
Bartłomiej NOWIŃSKI
Opiekun naukowy: Arkadiusz TRĄBKA
Analiza wpływu struktury wzmocnień na wybrane własności skrzynkowej konstrukcji ramy nośnej żurawia samochodowego
Influence of reinforcements on selected properties of box structure carrier frame of truck crane
Michał PENKAŁA
Opiekun naukowy: Andrzej MACZYŃSKI, Marcin HONKISZ
Stanowisko do badania drgań w układzie niezależnego zawieszenia pojazdu
Stand for testing vibrations in the independent suspension system of a vehicle
Anna PIEC
Opiekun naukowy: Jacek NOWAKOWSKI
Wpływ lepkości oleju silnikowego na parametry silnika tłokowego
Effect of viscosity of engine oil on piston engine parameters
Samuel SIVÁK, Silvia MALÁKOVÁ
Opiekun naukowy: Silvia MALÁKOVÁ
Możliwości zastosowania MES w analizie deformacji przekładni
Possibilities of FEM application in gearing deformation analysis
Volodymyr SOKOLOV, Artem PLATONENKO, Lidiia KUZMENKO
Scientific supervisor: Volodymyr BURIACHOK
Opracowanie niskobudżetowych analizatorów widma dla IoT i sieci czujników
Development of low-budget spectrum analyzers for IoT and sensor networks
Piotr SZCZYGIEŁ
Opiekun naukowy: Izabella RAJZER
Druk 4D – czym różni się od druku 3D
4D printing – how it differs from 3D printing
Mateusz ŚLIWKA, Kacper CIEŚLAR
Opiekun naukowy: Józef DREWNIAK
Stanowisko do wyznaczania sztywności polimerowych kół zębatych
Stand for determining the stiffness of polymer gear wheel
Matej URBANSKÝ, Peter KAŠŠAY, Michal PUŠKÁR
Supervisor: Jaroslav HOMIŠIN
Pneumatyczne sprzęgło elastyczne bębnowe stosowane w przemyśle motoryzacyjnym
Drum pneumatic flexible shaft coupling applicable in the automotive industry
Piotr WAJDZIK
Opiekun naukowy: Henryk WNĘK
Pomiary emisji wybranych związków spalin i zużycia paliwa pojazdu z napędem hybrydowym
Measurements of emissions of exhaust selected compounds and fuel consumption of a vehicle with hybrid drive
Artur ZAWADA
Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Robot humanoidalny – pierwsze kroki
The first steps of a humanoid robot
Piotr ZYZAK, Piotr SZCZYGIEŁ
Opiekun naukowy: Piotr ZYZAK
Problematyka znakowania laserowego kodów na elementach części maszyn
Problems of laser marking of codes on machine parts elements
Anna KUROWSKA, Joanna WRONA, Anna NIKODEM, Izabella RAJZER
Analiza homogeniczności dodatku modyfikującego w stopie polikaprolaktonu w oparciu o badania mikrotomografii komputerowej
Micro-computed tomography analysis of homogenicity of the modifying additive in the polycaproplactone melt
Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.