Language of publications: Polish

ISBN 978-83-66249-59-2

Number of pages: 94

Series: Monogrpah
Aims and scope of the book:

  • mechanics and machine building,
  • mechatronics.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Published:
Editors:
Table of Contents
Adam DREWNIANY, Jacek NOWAKOWSKI
Badania drogowe pojazdów samochodowych
Road tests of motor vehicles
Krzysztof KUBAS
Pomiar wybranych parametrów przekładni z pasem poliklinowym 5PK
Investigation chosen parameters of the transmission with poly-V belt 5PK
Paweł ROSNER
Wyznaczanie niepewności pomiaru promienia okręgu w technice współrzędnościowej
Evaluation of uncertainty of coordinate measurement of circle radius
Mirosław WOJTYŁA
Normalizacja w zakresie niepewności pomiarów współrzędnościowych
Standardization in the scope of the uncertainty of coordinate measurements
Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.