W celu rejestracji udziału w konferencji „Inżynier XXI wieku” prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Autor 1 - Imię i nazwisko*

Autor 2 - Imię i nazwisko

Opiekun naukowy - Imię i nazwisko*

Uczelnia*

Adres email*

Tytuł artykułu*

Udział w konferencji:

Przesłanie referatu, prezentacja pracy podczas sesji plakatowejPrzesłanie tylko referatuPrezentacja pracy tylko podczas sesji plakatowej

Treść wiadomości - opcjonalnie

* Administratorem danych osobowych będzie Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Dane przesłane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu rejestracji oraz potwierdzenia chęci udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynier XXI wieku” organizowanej przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ( Klauzula informacyjna).

* Potwierdzam zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z przesłaną rejestracją oraz chęcią udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynier XXI wieku” organizowanej przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, związanych z udziałem w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynier XXI wieku” organizowanej przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, drogą elektroniczną na podany powyżej adres email, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.).

* Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek zarejestrowany podczas X Międzynarodowej Konferencji Studentów oraz Doktorantów Inżynier XXI Wieku - 11 grudnia 2020 na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2 na stronach i fanpage’ach uczelni oraz w mediach w celu informacji i promocji ATH.

* - pola wymagane

Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.