23 marca 2018 roku w sali Senatu Politechnik Śląskiej odbył się finał XIX edycji Konkursu FCA  na najlepszą pracę inżynierską, magisterską oraz doktorską. Poprowadził go Prorektor Politechniki Ślaskiej prof. Marek Pawełczyk. Gościem specjalnym był Tommaso Giunti z grupy FCA.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz uczelni oraz wydziałów Politechniki Śląskiej,  Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, laureaci prac wraz z promotorami oraz przedstawiciele spółek FCA.

W tegorocznej edycji nagrodzono 4 prace przygotowane przez studentów ATH Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki oraz 6 prac przygotowanych przez studentów Politechniki Śląskiej.

Nagrodzone prace studentów WBMiI to:

  1. Marcin Sidzina
    Promotor pracy: dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH
    Rodzaj pracy: magisterska
    Tytuł: Analiza parametrów pracy silnika o zapłonie iskrowym na podstawie testów produkcyjnych
  2. Joanna Głuszek (Kowalska)
    Promotor pracy: dr inż. Aleksander Moczała
    Rodzaj pracy: inżynierska
    Tytuł: Projekt doskonalenia procesu montażu z uwzględnieniem logistyki wewnątrzzakładowej
  3. Mateusz Satława
    Promotor pracy: dr inż. Dariusz Pietras
    Rodzaj pracy: inżynierska
    Tytuł: Doświadczalne wyznaczenie wydatku dynamicznego elektromagnetycznie sterowanego wtryskiwacza silnika ZS
  4. Paweł Wasilewski
    Promotor pracy: dr inż. Aleksander Moczała
    Rodzaj pracy: inżynierska
    Tytuł: Zwiększenie wydajności linii obróbki w ramach Focus Improvement w programie WCM
Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.