W dniu 30.10.2015 r. odbyła się II konferencja Kół Naukowych działających na Akademii Techniczno-Humanistycznej. Głównym celem spotkania było przedstawienie dorobku naukowego oraz zaprezentowanie działalności studenckich kół naukowych. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki reprezentowały następujące koła (w kolejności wygłoszonych referatów):

 • Koło Naukowe Studentów Informatyki, Zarządzania i Inżynierii Produkcji „Trybik”
  „Wykorzystanie skanera 3D w projektach inżynierskich”
  Karolina Kłaptocz, Mateusz Karawacki
 • Koło Naukowe „Inżynier na miarę XXI wieku”
  „Frezarka CNC narzędziem nowoczesnego inżyniera”
  Michał Bajerski, Michał Bogusz, Daniel Bielenin
 • Koło Naukowe Podstaw Konstrukcji Maszyn
  „Działalność Koła Naukowego Podstaw Konstrukcji Maszyn w dziedzinie badań i dydaktyki”
  Paulina Garlicka
 • Koło Naukowe Informatyków „Reset”
  „Nowoczesne technologie do tworzenia aplikacji webowych na przykładzie Instagramu”
  Marcin Wadoń
  Działalność koła – Katarzyna Jasiewicz

Pełna galeria pod adresem (FB) – link

Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.