Organizator:

Interdyscyplinarne koło naukowe „Inżynier na miarę XXI wieku”

Patronat honorowy:


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin

Polska Akademia Nauk
Komitet Budowy Maszyn
Polska Akademia Nauk
Komitet Inżynierii Produkcji
IFToMM – International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
prof. ATH dr hab. inż. Jacek NowakowskiZ przyjemnością informujemy, że w dniu 7 grudnia 2018r. odbędzie się VIII Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”. Celem konferencji jest przedstawienie najciekawszych prac naukowych realizowanych przez studentów oraz doktorantów. Ponadto zapraszamy uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych do prezentacji swoich prac i projektów w ramach sesji plakatowej.

Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojmowane zagadnienia z:

 • mechaniki i budowy maszyn,
 • automatyki i robotyki,
 • mechatroniki,
 • zarządzania i inżynierii produkcji,
 • informatyki.

Nadesłane referaty będą recenzowane przez Komitet Naukowy, który będzie rekomendował wydruk w:

 • wydawnictwie SPRINGER – seria Mechanism and Machine Science,
 • specjalnym Zeszycie Naukowym Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki tj. monografii pokonferencyjnej.

Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji oraz zgłaszania referatów!

Udział w konferencji jest bezpłatny !

Rejestracja uczestnika

Obsługa konferencji odbywać się będzie poprzez serwis internetowy: www.EngineerXXI.ath.eu. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji, przesłanie referatu, recenzje oraz komunikaty rozsyłane będą przez w/w serwis.

Zgłoszenia artykułów

Na Konferencję można zgłaszać artykuły w języku angielskim lub polskim. Jednakże tylko prace przygotowane w języku angielskim, które będą rekomendowane przez Komitet Naukowy mogą być wydrukowane w wydawnictwie SPRINGER.

Prace należy nadsyłać wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie: MS Word, ponadto muszą być sformatowane zgodnie z wytycznymi i wzorcem:

 • SPRINGER – seria Mechanism and Machine Science – szablon
  W przypadku zakwalifikowania artykułu do druku w wydawnictwie SPRINGER będzie on opublikowany jako odrębny rozdział. Koszt druku 90 EURO (lub 390 zł).
  Wydruk oraz dystrybucja materiałów odbędzie się poprzez wydawnictwo SPRINGER.
 • monografia – szablon
  W przypadku zakwalifikowania artykułu do druku w monografii, będzie on opublikowany jako odrębny rozdział. Wydruk będzie bezpłatny – 
  w Wydawnictwie ATH.

Wszelka wymiana korespondencji związanej z uczestnictwem winna odbywać się przez oficjalny adres Konferencji inzynier.kolo@ath.eu

Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

Ze względu na wymogi wydawnicze należy bezwzględnie przestrzegać terminów zgłaszania artykułów i wykonywania poprawek.

Ważne terminy

 • 30.06.2018 – rejestracja uczestników link oraz przesłanie pełnego tekstu referatu (SPRINGER)
 • 25.08.2018 – przesłanie poprawionego pełnego tekstu referatu (SPRINGER)
 • 31.10.2018 – rejestracja uczestników link oraz przesłanie pełnego tekstu referatu (monografia)
 • 17.11.2018 – przesłanie poprawionego pełnego tekstu referatu (monografia)
 • 07.12.2018 – Konferencja

Komitet Naukowy Konferencji

CZECH Piotr – Politechnika Śląska
CZEKAJ Edward – Instytut Odlewnictwa Kraków
ČUBOŇOVÁ Nadežda – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
DANIELCZYK Piotr – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
DOUGLAS Timothy  – Lancaster University, United Kingdom
DREWNIAK Józef – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
DROBINA Robert – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
DULINA Ľuboslav – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
FOMIN Aleksey – École Polytechnique Fédérale De Lausanne, Switzerland
GREGOR Milan – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
GRYŚ Sławomir – Politechnika Częstochowska
HOMIŠIN Jaroslav Technical University of Košice, Słowacja
HOLUB Sephii – Czerkaski Narodowy Uniwersytet im. Bohdana Chmielnickiego, Ukraina
JĘDRZEJCZYK Dariusz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
KARPIŃSKI Mikołaj – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
KAZAKOVA Nadiia – Odeska Państwowa Akademia Regulacji Technicznej i Jakości, Ukraina
KŁOSIŃSKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
KNEFEL Tomasz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
KRAJČOVIČ Martin – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
KURIC Ivan – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
LUZHETSKYI Volodymyr – Winnicki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina
MADEJ Jerzy – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
MARTSENYUK Vasyl – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
MIČIETA Branislav – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
NOWAKOWSKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
PARKHUTS Lyubomyr – Narodowy Uniwersytet – Politechnika Lwowska, Ukraina
PEZDA Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
PLINTA Dariusz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
RAJZER Izabella – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ROTAR Corina – „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Rumunia
RYSIŃSKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
SKOŁUD Bożena – Politechnika Śląska
STADNICKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
VASILIU Yerhen  – Odeska Narodowa Akademia Łączności im. O.S. Popowa, Ukraina
WIĘCEK Dariusz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
WIĘCEK Dorota – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
VLASYUK Anatoliy – Międzynarodowy Uniwersytet Ekonomiczno-Humanistyczny im. akad. Stepana Demianczuka, Ukraina
WOJNAR Grzegorz – Politechnika Śląska
ZAWIŚLAK Stanisław – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej


Komitet Organizacyjny Konferencji

RYSIŃSKI Jacek – Przewodniczący
JANUSZ Jarosław
MARKIEFKA Mateusz
SIDORCZUK Tomasz
SIDZINA Marcin
WIĘCEK Dariusz
WIĘCEK Dorota
ZARĘBSKA Małgorzata


 

Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.