Organizator:

Interdyscyplinarne koło naukowe „Inżynier na miarę XXI wieku”

Patronat honorowy:


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin

Polska Akademia Nauk                   Polska Akademia Nauk
Komitet Budowy Maszyn               Komitet Inżynierii Produkcji

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski

IFToMM –  International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine ScienceZ przyjemnością informujemy, że w dniu 8 grudnia 2017r. odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”. Celem konferencji jest przedstawienie najciekawszych prac naukowych realizowanych przez studentów oraz doktorantów. Ponadto zapraszamy uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych do prezentacji swoich prac i projektów w ramach sesji plakatowej.

Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojmowane zagadnienia z:

  • mechanika i budowa maszyn,
  • automatyki i robotyki,
  • mechatroniki,
  • zarządzania i inżynierii produkcji,
  • informatyki.

Nadesłane referaty będą recenzowane przez Komitet Naukowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zostaną wydrukowane w specjalnym Zeszycie Naukowym Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki tj. monografii pokonferencyjnej.

Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji oraz zgłaszania referatów!

Udział w konferencji jest bezpłatny !

Rejestracja uczestnika

Obsługa konferencji odbywać się będzie poprzez serwis internetowy: www.EngineerXXI.ath.eu. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji, przesłanie referatu, recenzje oraz komunikaty rozsyłane będą przez w/w serwis.

Zgłoszenia artykułów
Na Konferencję można zgłaszać artykuły w języku angielskim lub polskim. Prace należy nadsyłać wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie: MS Word, ponadto muszą być sformatowane zgodnie z wytycznymi i wzorcem: (Szablon). Artykuły będą opublikowane jako odrębne rozdziały. Wydruk materiałów jest bezpłatny.

Wszelka wymiana korespondencji związanej z uczestnictwem winna odbywać się przez oficjalny adres Konferencji inzynier.kolo@ath.eu

Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

Ze względu na wymogi wydawnicze należy bezwzględnie przestrzegać terminów zgłaszania artykułów i wykonywania poprawek.

Ważne terminy

  • 31.10.2017 – rejestracja uczestników link oraz przesłanie pełnego tekstu referatu
  • 17.11.2017 – przesłanie poprawionego pełnego tekstu referatu
  • 08.12.2017 – Konferencja

Komitet Naukowy Konferencji

CZECH Piotr – Politechnika Śląska
ČUBOŇOVÁ Nadežda – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
DREWNIAK Józef – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
DROBINA Robert – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
FOMIN Aleksey – École Polytechnique Fédérale De Lausanne, Switzerland
GREGOR Milan – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
GRYŚ Sławomir – Politechnika Częstochowska
HOLUB Sephii – Czerkaski Narodowy Uniwersytet im. Bohdana Chmielnickiego, Ukraina
JANUSZ Jarosław – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
JĘDRZEJCZYK Dariusz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
KARPIŃSKI Mikołaj – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
KAZAKOVA Nadiia – Odeska Państwowa Akademia Regulacji Technicznej i Jakości, Ukraina
KŁOSIŃSKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
LUZHETSKYI Volodymyr – Winnicki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina
MADEJ Jerzy – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
MARTSENYUK Vasyl – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
MIČIETA Branislav – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
NOWAKOWSKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
PARKHUTS Lyubomyr – Narodowy Uniwersytet – Politechnika Lwowska, Ukraina
PLINTA Dariusz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
RAJZER Izabella – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
RYSIŃSKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
SKOŁUD Bożena – Politechnika Śląska
STADNICKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
VASILIU Yerhen  – Odeska Narodowa Akademia Łączności im. O.S. Popowa, Ukraina
VLASYUK Anatoliy – Międzynarodowy Uniwersytet Ekonomiczno-Humanistyczny im. akad. Stepana Demianczuka, Ukraina
WĄSOWICZ Szymon – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
WIĘCEK Dariusz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
WIĘCEK Dorota – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
WOJNAR Grzegorz – Politechnika Śląska
ZAWIŚLAK Stanisław – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej


Komitet Organizacyjny Konferencji

RYSIŃSKI Jacek – Przewodniczący
JANUSZ Jarosław
KLUZ Noemi
MURRAY Demi
SIDZINA Marcin
WIĘCEK Dariusz
WIĘCEK Dorota
ZARĘBSKA Małgorzata


 

Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.