Organizator:

Interdyscyplinarne koło naukowe „Inżynier na miarę XXI wieku”

Patronat honorowy:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski

Polska Akademia Nauk
Komitet Budowy Maszyn
Polska Akademia Nauk
Komitet Inżynierii Produkcji
 


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 6 grudnia 2019r. odbędzie się IX Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”. Celem konferencji jest przedstawienie najciekawszych prac naukowych realizowanych przez studentów oraz doktorantów. Ponadto zapraszamy uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych do prezentacji swoich prac i projektów w ramach sesji plakatowej.

Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojmowane zagadnienia z:

  • mechaniki i budowy maszyn,
  • automatyki i robotyki,
  • mechatroniki,
  • zarządzania i inżynierii produkcji,
  • informatyki.

Nadesłane referaty będą recenzowane przez Komitet Naukowy, który będzie rekomendował wydruk w specjalnym Zeszycie Naukowym Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki tj. monografii pokonferencyjnej.

Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji oraz zgłaszania referatów!

Udział w konferencji jest bezpłatny !

Rejestracja uczestnika

Obsługa konferencji odbywać się będzie poprzez serwis internetowy: www.EngineerXXI.ath.eu. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (formularz), przesłanie referatu, recenzje oraz komunikaty rozsyłane będą przez w/w serwis.

Zgłoszenia artykułów

Na Konferencję można zgłaszać artykuły w języku angielskim lub polskim.

Prace należy nadsyłać wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie: MS Word, ponadto muszą być sformatowane zgodnie z wytycznymi i wzorcem – szablon.

W przypadku zakwalifikowania artykułu do druku w monografii, będzie on opublikowany jako odrębny rozdział. Wydruk będzie bezpłatny – w Wydawnictwie ATH.

Wszelka wymiana korespondencji związanej z uczestnictwem winna odbywać się przez oficjalny adres Konferencji inzynier.kolo@ath.eu

Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

Ze względu na wymogi wydawnicze należy bezwzględnie przestrzegać terminów zgłaszania artykułów i wykonywania poprawek.

Ważne terminy:

  • 10.12.2018 – 25.10.2019 – rejestracja uczestników oraz przesłanie pełnego tekstu referatu,
  • 20.11.2019 – przesłanie poprawionego pełnego tekstu referatu,
  • 06.12.2019 – Konferencja.

Komitet Naukowy Konferencji

BERE Paul – Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Rumunia
CZECH Piotr – Politechnika Śląska
CZEKAJ Edward – Instytut Odlewnictwa Kraków
ČUBOŇOVÁ Nadežda – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
DANIELCZYK Piotr – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
DROBINA Robert – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
DULINA Ľuboslav – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
FOMIN Aleksey – École Polytechnique Fédérale De Lausanne, Switzerland
GREGOR Milan – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
GRYŚ Sławomir – Politechnika Częstochowska
HARLECKI Andrzej – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
HOMIŠIN Jaroslav Technical University of Košice, Słowacja
HOLUB Sephii – Czerkaski Narodowy Uniwersytet im. Bohdana Chmielnickiego, Ukraina
JĘDRZEJCZYK Dariusz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
KARPIŃSKI Mikołaj – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
KAZAKOVA Nadiia – Odeska Państwowa Akademia Regulacji Technicznej i Jakości, Ukraina
KŁOSIŃSKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
KNEFEL Tomasz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
KRAJČOVIČ Martin – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
KURIC Ivan – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
LUZHETSKYI Volodymyr – Winnicki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina
MARTSENYUK Vasyl – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
MIČIETA Branislav – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
NOWAKOWSKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
PARKHUTS Lyubomyr – Narodowy Uniwersytet – Politechnika Lwowska, Ukraina
PEZDA Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
PLINTA Dariusz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
RYSIŃSKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
SKOŁUD Bożena – Politechnika Śląska
STADNICKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
TIMOFIEJCZUK Anna – Politechnika Śląska
UNGUREANU Nicolae – Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Rumunia
VASILIU Yerhen  – Odeska Narodowa Akademia Łączności im. O.S. Popowa, Ukraina
VLASYUK Anatoliy – Międzynarodowy Uniwersytet Ekonomiczno-Humanistyczny im. akad. Stepana Demianczuka, Ukraina
WOJNAR Grzegorz – Politechnika Śląska
WRÓBEL Ireneusz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ZAWIŚLAK Stanisław – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej


Komitet Organizacyjny Konferencji

RYSIŃSKI Jacek – Przewodniczący
JANUSZ Jarosław
MARKIEFKA Mateusz
RAJZER Izabella
SIDZINA Marcin
WACIĘGA Joanna
WIĘCEK Dariusz
WIĘCEK Dorota
ZAWADA Artur


Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.