Artykuł w gazecie branżowej firmy FIAT na temat współpracy firmy COMAU z WBMiI oraz organizowanych tam praktykach oraz stażach studenckich w ramach projektu „Inżynier na miarę XXI wieku” – link

 
Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.