Podwyższanie jakości nauki i szkolnictwa wyższego, a także przygotowanie absolwentów do rozpoczęcia kariery zawodowej to jeden z głównych celów Programu Kapitał Ludzki. Na kierunkach zamawianych (dostosowanych do wymogów nowoczesnego rynku), które zostały wsparte środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego, znalazło się prawie 94 tysiące studentów. Więcej …

Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.