W celu zarejestrowania się w naszym kole prosimy o wypełnienie formularza:

Imię i nazwisko*

Kierunek*:

Semestr*

Deklaruję udział w pracach sekcji*:
MechatronikaInformatykaInżynieria BiomedycznaInżynieria Produkcji

Adres email*

Treść wiadomości - opcjonalnie

* - pole wymagane

* Administratorem danych osobowych będzie Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Dane przesłane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu rejestracji oraz potwierdzenia chęci udziału w pracach Koła Naukowego „Inżynier XXI wieku” działającego na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ( Klauzula informacyjna).

* Potwierdzam zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z przesłaną rejestracją oraz chęcią udziału w pracach Koła Naukowego „Inżynier XXI wieku” działającego na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, związanych z udziałem w pracach Koła Naukowego „Inżynier XXI wieku” działającego na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, drogą elektroniczną na podany powyżej adres email, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.).

* Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek zarejestrowany w ramach prac Koła Naukowego „Inżynier XXI wieku” działającego na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na stronach i fanpage’ach uczelni oraz w mediach w celu informacji i promocji ATH.

Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.