S radostí Vám oznamujeme, že dne 8. prosince 2017 se bude konat VII Mezinárodní Konference Studentů a Doktorandů „ Inženýr XXI století“. Cílem konference je představit nejzajímavější vědecké práce realizované studenty a doktorandy.

Kromě toho zveme studenty středních odborných škol k reprezentováních vlastních prací a projektů  v rámci plakátové relace.

Tematická oblast zahrnuje široké pojetí otázek ze:

  • strojírenství,
  • automatizace a robotizace,
  • mechatronika,
  • informatiky.

Předložené dokumenty a referáty budou důsledně přezkoumány vědeckým týmem. Pokud bude práce pozitivně oceněná, bude vytištěná ve speciálním vědeckém sešitě oddílu strojírenství a informatiky. V případě doktorandů je zde možnost vytisknout práci v pokonferenční monografii.

Zveme Vás k aktivní účasti na konferenci a k předkládání Vašich referátů.

Účast na konferenci je zdarma!

Registrace účastníka

Přihlašování na konferenci bude probáhat přes webové stránky www.EngineerXXI.ath.eu

Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.