Language of publication: Polish / English

ISBN 978-83-66249-55-4

Number of pages: 327

Series: Monogrpah

Aims and scope of the book:

  • processing, transmission and security of information,
  • informatics.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Published:
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Editors:
Table of Contents
Vladimir BARANNIK, Balzhan SMAILOVA, Yuriy RYABUKHA, Natalia BARANNIK, Oleg STEPANKO, Oleg KULITSA, Aigul SHAIKHANOVA, Mikolaj KARPIINSKI
Metoda dynamicznego kodowania zasobów informacyjnych wideo w systemach robotycznych
Method of dynamic video informational resources encoding in robotic systems
Vladimir BARANNIK, Azamat AZATOV, Ivan CHORNOMAZ, Olexandr SHAIGAS, Evgenіy ELІSEEV, Aigul SHAIKHANOVA, Mikolaj KARPIINSKI
Technologia adaptacyjnej redukcji intensywności bitów w systemie łączności
Technology of adaptive bit intensity reduction in infocommunication system
Dmitry BARANNIK, Balzhan SMAILOVA, Anna HAHANOVA, Yurii BABENKO,
Valerii YROSHENKO, Vitalii SHMAKOV, Aigul SHAIKHANOVA, Mikolaj KARPIINSKI
Technologia strukturalnej klasyfikacji ramek wideo w inteligentnych systemach teleinformatycznych
The technology of structural classification of video frames in intelligent info-communication systems
Valeriy BARANNIK, Azamat AZATOV, Ivan TUPYTSYA, Maksym PARKHOMENKO, Alexander PERSHIN, Pavlo GURZHII, Aigul SHAIKHANOVA, Mikolaj KARPIINSKI
Koncepcja formowania znaków ilościowych dla wewnętrznej restrukturyzacji danych zasobów informacyjnych
The concept of a quantitative sign formation for the internal restructuring of information resource data
Paweł BIEGUN, Krzysztof GRYBOŚ
Opiekun naukowy: Sławomir HERMA
Próba opracowania systemu interpretacji języka migowego w czasie rzeczywistym
An attempt on creating a system for interpreting sign language in real time
Oleksii BUTENKO
Scientific supervisor: Alexander KORCHENKO
Zasady konceptualne umocnienia normatywno-prawnego żądań technicznych do przeprowadzenia badań nielegalnego kopiowania w sektorze bezpieczeństwa i obrony
Conceptual principles of statutory-legal regulation of technical requirements for conducting polygraphic detections in the security and defense sector
Łukasz CZEPIELIK, Konrad BOROŃ, Dominik PEZDA
Opiekun naukowy: Stanisław ZAWIŚLAK
The problem of graph tripartition in a two-criteria evolutionary approach
Problem trójpodziału grafu w dwukryterialnym ujęciu ewolucyjnym
Mykyta DERMENZHI, Tetiana TERESHCHENKO
Supervisor: Oleksii FRAZE-FRAZENKO
Opracowanie systemu zarządzania i śledzenia nawigacji dla systemu motoryzacyjnego w czasie rzeczywistym
Development of a management and navigation tracking system for the automotive system in real time
Jakub EISENBERGER, Piotr KUBALA
Opiekun naukowy: Sławomir HERMA, Dawid KOTRYS
Oprogramowanie wspomagające symulowanie krzywych inżynierskich
Software supporting the simulation of engineering curves
Oleh HARASYMCHUK, Olha BLOSHCHENKO, Vasyl RAMSH
Opiekun naukowy: Oleh HARASYMCHUK
Analysis of principles and systems for detecting remote attacks through the internet
Analiza zasad i systemów wykrywania zdalnych ataków przez Internet
Hryhorii HNATIIENKO, Vira VIALKOVA
Opiekun naukowy: Tetiana BABENKO
Modelowanie systemu bezpieczeństwa informacji wraz z systemem eksperckim oceny jego stabilności
Modeling of information security system and automated expert assessment of integral quality of system functional stability
Olha KOROL, Alla HAVRYLOVA
Supervisor: Olha KOROL
Modele matematyczne hybrydowych crypto-codów z zastosowaniem algorytmu UMAC
Mathematical models of hybrid crypto-code constructions in the UMAC algorithm
Valerii KOVAL, Nadiia KAZAKOVA, Oleksandr SAMKOV, Oleksandr OSINSKYI, Dmytro KALIAN, Vladislav SAMOILENKO
Wielokanałowy cyfrowy dyskryminator zautomatyzowanego systemu monitorowania środków synchronizacji czasu sieci elektrycznych smart
Multi-channel digital discriminator of automated monitoring system of smart-grid power networks time synchronization tools
Svitlana KUZNICHENKO, Yurii GUNCHENKO, Iryna BUCHYNSKA
Klasyfikacja roślinności z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i technologii GIS
Vegetation classification using satellite imagery and GIS technologies
Andrii KUZNICHENKO
Supervisor: Pavlo TESLENKO
Projektowanie systemu planowania trasy transportu z wykorzystaniem Google Maps API i algorytmu Clarke’a-Wright’a
Design of a vehicle routing planning system using Google Maps API and Clarke-Wright algorithm
Volodymyr LARIN, Maksim PAVLENKO
Supervisor: Oleksandr TYMOCHKO
Ulepszona metoda kodowania przewidywalnych ramek z rachunkiem mechanizmów zarządzania w systemach komputerowych
Improved method of coding predictable frames with the account of management mechanisms in computer systems
Andrew LISHCHYTOVYCH, Olexandr SHMATOK, Olga VESELSKA, Yuriy FINENKO
Opiekun naukowy: Volodymyr PAVLENKO
Praktyczne aspekty stosowania systemów spellchecking w dziedzinie medycznej
Practical aspects of the spellchecking systems usage in the medical domain
Oleksandr MILOV, Stanislav MILEVSKYI, Volodymyr ALEKSIYEV
Creation of a methodology for building security systems for multimedia information resources in social networks
Opracowanie metodologii tworzenia systemów bezpieczeństwa dla zasobów informacji multimedialnych w sieciach społecznościowych
Larysa MURYTENKO, Valeriia SOLODOVNIK
Scientific supervisor: Yanina SHESTAK
Opracowanie metodyki rozwoju sprzętowych technik równoważenia obciążenia rozproszonych sieci informacyjnych
Algorithm of load balance optimization on hardware resources of information systems
Grzegorz OLCZYK, Marek DOBOSZ
Opiekun naukowy: Dariusz JEMIELNIAK
Pozyskiwanie wiedzy w procesie Design Thinking: empatyzacja i ludzkie potrzeby w obszarze software engineering
Acquiring knowledge in the Design Thinking process: empathy and human needs
Ivan OPIRSKYY, Yevhen SHTEFANIUK, Ihor IVANCHENKO, Ihor VOSCHYK
Opiekun naukowy: Ivan OPIRSKYY
Analysis of application of existing fake news recognition techniques to counter information propaganda
Analiza stosowania istniejących technik rozpoznawania fałszywych wiadomości do przeciwdziałania propagandzie informacyjnej
Anton PETROV, Olga VESELSKA, Elena POPOVA, Oleksandr PETROV, Ruslana ZIUBINA
Wybrane aspekty związane z niezawodnością oprogramowania
Some aspects of a software reliability problem
Volodymyr POHREBENNYK, Natalia BERNATSKA, Volodymyr KARPINSKYI, Kornel WARWAS
Opiekun naukowy: Volodymyr POHREBENNYK
Application of artificial neural networks to increase the efficiency of water treatment processes
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do zwiększenia wydajności procesów uzdatniania wody
Volodymyr POHREBENNYK, Elvira DZHUMELIA, Pawel FALAT, Krzysztof WITOS
Opiekun naukowy: Volodymyr POHREBENNYK
Geoinformation systems for monitoring of territories of mining and chemical enterprises
Systemy geoinformacyjne do monitoringu terenów przedsiębiorstw górniczych i chemicznych
Bogdan OROBCHUK, Ivan SYSAK, Serhii BABIUK, Mikołaj KARPINSKI, Daniel JANCARCZYK
Rozwój i wdrożenie lokalnej sieci bezprzewodowej w procesie edukacyjnym na bazie symulatora kontroli wysyłki
Development and implementation of a local area wireless network in the educational process on the basis of the dispatch control simulator
Jarosław SOCHA, Bartłomiej ŻYWCZAK
Opiekun naukowy: Sławomir HERMA, Dawid KOTRYS
Sferogebra
V. SOLODKA, O.OSHAROVSKAYA
Sterowanie szybkością przesyłu bitów do falkowego kodowania obrazów
Bit rate control for wavelet image coding
Anna TORCHYLO, Andrii BIGDAN
Opiekun naukowy: Tetiana BABENKO
Analiza „bezplikowego” złośliwego oprogramowania oraz możliwych ataków
Analysis of “fileless” malware and attacks
Olga VESELSKA, Oleksandr PETROV, Anton PETROV, Ruslana ZIUBINA
Metody i algorytmy klasyfikacji danych
Methods and algorithms of data classification
Olga VESELSKA, Oleksandr PETROV, Anton PETROV, Gulmira SHANGYTBAYEVA, Ruslana ZIUBINA
Przetwarzanie informacji cyfrowych z wykorzystaniem analizy głównych składowych
Processing of digital information using the Principle Component Analysis
Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.