Language of publications: Polish / English

ISBN: 978-83-66249-56-1

Number of pages: 342

Series: Monogrpah

Aims and scope of the book:

  • production engineering and management,
  • transport.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Published:
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Editors:
Table of Contents
Natália BURGANOVÁ, Patrik GRZNÁR, Štefan MOZOL
Supervisor: Milan GREGOR
Projektowanie systemu logistycznego w warunkach produkcyjnych
Design of logistics system in production
Radosław BYRSKI, Konrad PALKIJ
Opiekun naukowy: Paweł ZIOBRO, Dorota WIĘCEK
Zastosowanie SafePilote HSM na wydziale obróbki skrawaniem w przemyśle motoryzacyjnym
Application of SafePilote HSM in production systems in the automotive industry
Anna DZIEMBAŁA, Elżbieta MACIOSZEK
Transport accessibility of selected urban interchanges based on the example of a large city
Dostępność transportowa wybranych węzłów przesiadkowych na przykładzie miasta dużej wielkości
Ivona FILIPOVÁ, Eleonóra BIGOŠOVÁ, Martin GAŠO
Supervisor: Ľuboslav DULINA
Ocena ergonomii pracy pielęgniarek
Evaluation of an ergonomics in the work of nurses
Paweł FURDYGIEL
Opiekun naukowy: Dariusz PLINTA
System doskonalenia procesu produkcyjnego
Production process improvement system
Paweł FURDYGIEL, Robert DROBINA
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Roboty i coboty – wymagania prawne
Robots and cobots - legal requirements
Paweł FURDYGIEL, Paweł JANICA Robert DROBINA
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Bezpieczeństwo maszyn w aspekcie aktów prawnych
Safety of machinery in the aspects of legal acts
Paweł FURDYGIEL, Paweł JANICA Robert DROBINA
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Ocena ryzyka w aspekcie maszyn i urządzeń
Risk assessment for machinery and equipment
Anna GAŁUSZKA
Opiekun naukowy: Janusz MLECZKO
Opracowanie projektu innowacyjnej pomocy dydaktycznej „LeanGAME”
Developing the project of the innovative teaching aid "LeanGAME"
Anna GAŁUSZKA
Opiekun naukowy: Szymon WĄSOWICZ
Badanie zastosowania zasad Lean Management w pracy nauczyciela
Testing the application of the principles of lean management
Aleksandra GREŃ, Paweł ZAZIĘBŁO
Opiekun naukowy: Dariusz PLINTA
Zastosowanie analizy PFMEA w ocenie ryzyka w procesie produkcyjnym
Application of the PFMEA analysis in the risk assessment in the production process
Kinga GIERCZYK, Elżbieta MACIOSZEK
Research of usage of urban bikes stations in Bielsko-Biała
Badania wykorzystania stacji rowerów miejskich w Bielsku-Białej
Vitalii HREBENUIK, Yurii DREIS, Alla HREBENUIK, Iryna LOZOVA
Scientific supervisor: Alexander KORCHENKO
Definitions in the field of personal data protection: a comparative analysis of the legislation of Ukraine and European Union
Definicje w zakresie ochrony danych osobowych: analiza porównawcza prawodawstwa Ukrainy i Europejskiej Unii
Ewa KACZMAR-KOLNY, Damian KOLNY
Opiekun naukowy: Janusz MLECZKO
Rozwiązania Business Intelligence jako wsparcie w controllingu finansowym
Business Intelligence solutions as a support in financial controlling
Piotr KAMIŃSKI, Joanna KOCZUR
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Przegląd wybranych metod zarządzania przedsiębiorstwem pod kątem eliminacji wąskiego gardła w procesie produkcyjnym
Review of selected methods of business management in terms of bottleneck removal in the production process
Tatyana KLUSTA, Zvenyslava KOZANEVYCH, Lesia LADIEVA
System kontroli procesu alkilowania benzenu propylenem w fazie ciekłej
System of control of the process of alkyl-benzel of propylene in the liquid phase
Agata KUREK, Elżbieta MACIOSZEK
Analiza zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych w wybranych województwach w Polsce w latach 2009-2019
Analysis of rail-road crossings incidents in selected voivodships in Poland in 2009-2019
Izabela KUTSCHENREITER-PRASZKIEWICZ
Wyznaczanie czasu montażu na etapie projektowania wyrobu
Standard assembly time setting in an early stage of product development
Karolina MAJDAK
Opiekun naukowy: Maria BARON-PUDA
System szkoleń według TWI w budowaniu motywacji i zaangażowania pracowników produkcji
TWI training system in building motivation and commitment of production workers
Marián MATYS, Gabriela GABAJOVÁ
Supervisor: Martin KRAJČOVIČ
Metodyka projektowania miejsca pracy z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości
Methodology of workplace design using virtual reality
Maciej MICHALAK, Sławomir ORZECHOWSKI
Opiekun naukowy: Dorota WIĘCEK, Paweł ZIOBRO
Wykorzystanie minimalnego smarowania w obróbce skrawaniem
Use of minimum quantity lubrication in machining
Sławomir ORZECHOWSKI, Maciej MICHALAK
Opiekun naukowy: Paweł ZIOBRO, Dorota WIĘCEK
Wybór dostawcy gwintowników z wykorzystaniem systemu monitorowania pracy narzędzi
Choosing threader supplier using a tool monitoring system
Michał PAJĘCKI, Marta POMIETLORZ-LOSKA
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Bezpieczeństwo pracy pracowników działu napraw, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń w Polsce – analiza warunków pracy
Working safety for employees of the repair department, maintenance and installation of machines and equipment in Poland - analysis of working conditions
Marta POMIETLORZ-LOSKA
Opiekun naukowy: Jacek POSTROŻNY
Wielokryterialna ocena i wybór optymalnego usługodawcy logistycznego
Multicriterial assessment and selection of the optimum logistic service provider
Klaudia PROCHOT, Jolanta WYRÓD-WRÓBEL
Opiekun naukowy: Jolanta WYRÓD-WRÓBEL
Wykorzystanie wskaźnika NPS oraz analizy IPA w badaniach satysfakcji klientów kin
The use of NPS index and IPA analysis in cinema customer satisfaction survey
Katarzyna RADWAN
Opiekun naukowy: Aleksander MOCZAŁA
Projektowanie koncepcji innowacji w warunkach produkcji małoseryjnej
Designing the concept of innovation in the conditions of small batch production
Milan SÁGA, Ivana KLAČKOVÁ
Supervisor: Ivan KURIC
Risk management in industry
Zarządzanie ryzykiem w przemyśle
Marieta ŠOLTÉSOVÁ, Barbora BENČOOVÁ
Supervisor: Mário MOLOKÁČ
Zarządzanie środowiskowe transportem turystycznym
Environmental management of tourism transport
Katarzyna TUROŃ, Andrzej KUBIK, Piotr CZECH
Opiekun naukowy: Piotr CZECH
Eksploatacja systemów car-sharingu
Car-sharing systems maintenance
Oleksandra TSYRA, Kateryna SHULAKOVA
Opiekun naukowy: Nataliia PUNCHENKO
Paradygmat synergiczny dla projektowania złożonych systemów technicznych transportu morskiego
Synergy paradigm for designing complex technical systems of shipping
Daria WIECZOREK, Elżbieta MACIOSZEK
Opiekun naukowy: Elżbieta MACIOSZEK
The analysis of the road traffic safety in the city of Jaworzno in 2018-2019
Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego W mieście Jaworzno w latach 2018-2019
Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.