Language of publications: Polish

ISBN 978-83-66249-60-8

Number of pages: 84

Series: Monogrpah

The papers were published as separate chapters.

Published:
Editors:
Table of Contents
Maria BARON-PUDA
Rozwijanie kreatywności i twórczych postaw dla innowacyjnej działalności przedsiębiorstw
Developing creativity for innovative activity of enterprises
Piotr DANIELCZYK, Jacek STADNICKI
FEM simulation of DP steel sheet straightening in roller straightening machine
Symulacja procesu prostowania stali DP na prostowarce wałkowej z wykorzystaniem MES
Marcin MATUSZNY, Izabela KUTSCHENREITER-PRASZKIEWICZ
Indukcja drzew decyzyjnych dla budowy baz wiedzy procesów produkcyjnych
Induction of decision trees for building knowledge bases of production processes
Kateryna MOKLIAKOVA, Andrii BIGDAN, Tetiana BABENKO
Modele oceny kompetencji zawodowych audytorów bezpieczeństwa informacji
Information security auditors’ professional competencies assessment models
Wojciech SKOTNICKI
Zróżnicowanie właściwości tribologicznych i odporności korozyjnej powłok cynkowych otrzymanych na stopach Fe-C
Diversity of tribological properties and corrosion resistance of zinc coatings obtained on Fe-C alloys
Andrzej SUCHETA
Wyznaczanie równowagowego składu spalin z paliw silnikowych
Calculation of equilibrium composition in combustion products
Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.