Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

VI Conference “Engineer of XXI Century”

Organizer:

Inter-disciplinary Student Research Group
“Engineer of XXI Century”

Honorary patronage:

Minister of Science and Higher Education
Jarosław Gowin

International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science

Dean of the Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science
prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski

We would like to inform that “Engineer of XXI Century” – the VI Inter University Conference of Students, PhD Students and Young Scientists will be held on 02 December 2016 at the University of Bielsko-Biała (ATH) in Bielsko-Biała, Poland.

The conference is organized by the “Engineer of XXI Century” Inter-disciplinary Student Research Group at the Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science of ATH.

The goals of the Conference are as follows: presentation of the most interesting works performed within a framework of different additional student activities as well as integration of students of our region. The conference is open also for Erasmus students who study at the University of Bielsko-Biala.

Scope of the Conference covers the topics related to the following fields of knowledge:

  • mechanics and machine building,
  • automation and robotics,
  • mechatronics,
  • production engineering and management,
  • informatics/computer science.

Poster session will be organized for presentation of the submitted papers.
The submitted papers will be revieved by the members of the Scientific Committee. Upon the positive evaluation, the works will be printed in the Conference Proceedings, i.e., Special Edition of the Scientific Journal of the Faculty of Machine Engineering and Computer Science.

All the submitted works/papers will be evaluated by the independent rewievers nominated by the Journal.

Registration of Participants

All information are available and registration can be done by means of the internet website: www.engineerxxi.ath.eu/en/conference
Therefore, we kindly ask Prospective participants for on-line registration as early as possible.

Confirmation of participation in the Conference, submission of the papers, information on the reviewing process and Conference Announcements (Circulars) will be delivered via this service.

Submission of papers
The papers for the Conference can be submitted in English or Polish.

The papers should be delivered only in electronic form using the MS Word wordprocessor. They have to be formatted according to the guidelines and the template available from the above mentioned website: (download template).

All correspondence connected with participation in the Conference should be viewed via the official web-address of the Conference inzynier.kolo@ath.eu

The papers which obtain the positive evaluation during the reviewing process are accept for publication and presentation.

The papers will be published as separate chapters.

The papers approved for printing in the special issue of the Special Edition of the Scientific Journal of the Faculty of Machine Engineering and Computer Science will be not charged any fee.

Due to the publishing process the deadlines for submission of papers as well as submission of reviewed versions (corrected) should be held.

Important Dates:

  • 31.10.2016 – registration of Participants (registration form) and submission of the full text of a paper
  • 14.11.2016 – submission of the corrected text of a paper
  • 02.12.2016 – Conference

CONFERENCE PROGRAM

Every participant should prepare a poster summarizing the submitted paper. The poster should be prepared according to the template which is available from the Conference webpage (plakat2016.pptx).

Opening of the Conference – sala L128
0830 – 0845Opening of the ConferenceDean WBMiI prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski
0845 – 0925Haptic Modelling  – Medical ApplicationsMarek Wyleżoł – Politechnika Śląska
0930 – 1010Design of Medical Robot Based on the Example: “Robin Heart Port Vision Able (PVA)”Kamil Rohr – Instytut Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
   
Sesja 1 – Room L120
1015 – 1055Design of Forging Processes Utilizing the “QForm” PackageSylwia Bednarek – AGH
1100 – 1140Concept of  Autonomous DrivingMaciej Kawiak – ZF TRW
11:40 – 12:00 Coffee Break
1200 – 1240Design of Injection Moulds Utilizing the Standard Elements by means of  “VISI Mould” SoftwareVisi Polska Rzeszów
1245 – 1325Application of Vision Systems in Product Quality ControlPiotr Jasuba, Andrzej Halena, Paweł Linek – EATON
1330 – 1410Optical and Multi-Sensor Measurement Machines „OGP”OBERON 3D
1415 – 1445How to productize your invention – Turning ideas into working software productTomasz Jakóbiec – Rockwell Automation
Sesja 2 – Room L131
1015 – 10445Elements of Functional Programming as a Tool Aiding Modelling of the DomainArkadiusz Benedykt – REKORD SI
1050 – 1225Paweł Wróbel
Introduction to “Industry 4.0” – Challenges and Chances for Engineers
Michał Łopata
Cyber-Safety in Control Systems
Michał Łopata
Why Do We Implement the Production Management Systems
Piotr Hornik
Management and Optimization of Energy Consumption Based on the Production Plant
ASTOR
1225 – 1240 Coffee Break
1240 – 1320Control and Safety in Automation – control systems responsible for safetyTomasz Otrębski – ELOKON Polska
1325 – 1445How Much Does the Internet Really Know About You ?Jarosław Gawron – CISCO
Poster Session, Workshops – hall in front of the Room no L128, place in front of the L Building, respectively
1020 – 1345

Poster Session / Workshops / Presentations  will take place during the lectures as well as after their termination in the hall in front of the Room no L128. The presentations and workshops will be prepared and organized by the invited Companies.

Additionally, in front of the L Building, the exposition of FIAT vehicles will be organized.

The vehicles for the exhibition will be delivered by  Sales Centrum FIAT Poland Corporation

Room L128
1500Granting of Prizes for the Best Papers

Poster Session:

 Przetwarzanie, transmisja i bezpieczeństwo informacji
 Processing, transmission and security of information
  
1.Anastasiia ABAKUMOVA, Opiekun naukowy: Roman ODARCHENKO
 Traffic flow reservation and redistribution methods in the backbone mobile operator network
 Metody rezerwacji oraz redystrybucji przepływu w mobilnej sieci szkieletowej
2.Igor ANDRUSHCHAK, Supervisor: Vasyl MARTSENYUK
 On algorithm of systems analysis for decision support system of medical research
 Algorytm analizy systemowej dla systemu wspomagania podjęcia decyzji dla medycznych badań naukowych
3.Artem AVRAMENKO, Sergey GOLUB
 Classification models in information systems for social and environmental crisis monitoring
 Modele klasyfikacji systemów informatycznych do monitoringu kryzysów społecznych i środowiska naturalnego
4.Yurii BABENKO, Supervisor: Oleksandr YUDIN
 Identification of voting on the pitch frequency
 Identyfikacja głosowa na podstawie analizy częstotliwość
5.Anatoliy BALYK, Supervisor: Mikolaj KARPINSKI
 Using riverbed modeler for DDoS attack simulation
 Wykorzystanie pakietu riverbed do symulacji ataków DDoS
6.Roman BANAKH, Supervisor: Andrian PISKOZUB
 Wi-Fi honeypot jako serwis – Koncepcja modelu biznesowego
 Wi-Fi Honeypot as a Service – Conception of business model
7.Tatyana BELIKOVA, Volodymyr KARPINSKYI, Supervisor: Vladimir BARANNIK
 Opracowanie technologii do analizy semantyki treści
 Development of technology analysis for the content semantics
8.Yuliia BOIKO, Ruslana ZIUBINA, Opiekun naukowy: Oleksandr YUDIN
 Medody kompresji danych w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w awiacji
 Video data compression methods in the aviation crisis management
9.Solomiia BUTRYN, Supervisor: Ruslan KOZAK
 Wykorzystanie podpisu cyfrowego oraz znaku wodnego do zabezpieczenia dokumnetów elektronicznych
 Combining of digital signature and digital watermarking to improve the security of electronic documents
10.Vladyslava CHAIKOVSKA, Opiekun naukowy: Oleksandr OKSIIUK
 Authentication when accessing cloud services  by means of language Python
 Uwierzytelnianie przy dostępie do usług w chmurze za pomocą języka Python
11.Dmitro CHERNETSKIY, Supervisor: Andriy SEMENETS
 The open-source software-based solution for deveopment of information infrastructure of medical universities
 Zastosowanie oprogramowania ‘open source’ w celu opracowania infrastruktury informatycznej uniwersytetu medycznego
12.Oleksii FRAZE-FRAZENKO, Volodymyr KARPINSKYI, Supervisor: Nadiia KAZAKOVA
 Udoskonalenie kompleksowej metody migracji danych i zasobów obliczeniowych na podstawie algorytmów wielomianowych w skalowalnych repozytoriach rozproszonych
 The complex data migration method and computing resources improvement on the basis of polynomial algorithms in the scalable distributed storages
13.Yuliana GRUZDIEVA, Supervisor: Ivan TYSHYK
 Model matematyczny do ewaluacji skuteczności fizycznego systemu ochrony
 Mathematical model for determining the indicator of efficiency of physical protection system
14.Vitalii HOLOVENKO, Olesya VOITOVYCH, Supervisor: Volodymyr LUZHETSKYI
 Research of social networks as a source of information in warfare
 Badania sieci społecznościowych jako źródła informacji do wojny informacyjnej
15.Maria HOLUB, Opiekun naukowy: Oleg PIVEN
 Klasyfikacja tekstów w monitorowaniu wielu technologii informatycznych
 Classification of texts in the technology multilevel information monitoring
16.Igor IAKYMENKO, Stepan IVASIEV, Opiekun naukowy: Mykhajlo KASIANCHUK
 High-productivity methods of finding residues multidigit numbers by modulo
 Wysokowydajne metody poszukiwania reszt liczb kilkucyfrowych
17.Svitlana KAZMIRCHUK, Tetyana PANІVKO, Opiekun naukowy: Oleksandr KORCHENKO
 Studium wrażliwości bezpieczeństwa informacji w bazach danych
 Study vulnerability database information security
18.Natalya KLYMUK, Supervisor: Vasyl MARTSENYUK
 Systems analysis algorithm for problems of health insurance
 Algorytm analizy systemowej dla zagadnień ubezpieczenia zdrowotnego
19.Bohdan KOBILNYK, Mariia ROSHCHUK, Opiekun naukowy: Andrii GIZUN
 Rola informacyjnych i psychologicznych wpływów w wojnie informacyjnej
 The role of information-psychological influences in information warfare
20.Anna KORCHENKO, Pavlo VIKULOV, Opiekun naukowy: Mikolaj KARPINSKI
 Sposób a – wyrównania liczb rozmytych zastosowany w systemach detekcji cyberataków
 Method of a-leveled nominalization of fuzzy numbers for intrusion detection systems
21.Maryna KOSTIAK, Supervisor: Lyubomyr PARKHUTS
 Opracowanie optymalnych algorytmów sterowania wymiany informacji w sieci firmowej
 Development of optimal algorithms control the exchange of information on the corporate network
22.Roman KOTSYUBA, Supervisor: Vasyl MARTSENYUK
 Computer-assisted language learning in order to improve language competence for medical students in English as a foreign language (EFL)
 Nauka języków wspomagana komputerem w celu polepszenia kompetencji językowej dla studentów medycyny z języka angielskiego
23.Yuliia KOVALOVA, Supervisor: Tetyana BABENKO
 Dyskretny model dynamicznego systemu energetycznego i niezawodności danych określających pobór mocy
 The Discrete Model of Dynamic Energy Systems and Reliability of Data Consumption
24.Andrei KRASNORUTSKIY, Joanna GANCARCZYK, Opiekun naukowy: Vladimir BARANNIK
 Method of semantic masking of an aerial photograph
 Metoda semantycznego maskowania fotografii lotniczej
25.Taras KRET, Supervisor: Valery DUDYKEVYCH
 Struktura bezpieczeństwa informacji w wielopoziomowych inteligentnych systemach sterowania
 The structure of information security in multilevel intelligent control system
26.Olena MATVIICZUK-YUDINA, Opiekun naukowy: Swietlana LОBODA
 Analiza porównawcza nowoczesnych metod  e-learningu w zakresie  grafiki komputerowej dla inżynierów informatyków
 Comparative analysis of modern methods  of e-learning of computer graphics for IT industry bachelors
27.Ivan MEDVID, Volodymyr PUNDYK, Opiekun naukowy: Vasyl YATSYSHYN
 Stosowanie Onlizer-a jako efektywnego i wydajnego narzędzia na kolejnych etapach cyklu życia oprogramowania
 Using Onlizer as efficient and productive tool at the software life cycle stages
28.Vladyslav MOROZOV, Supervisor: Alexander ZAMULA
 Przegląd architektury sieci 5G
 Brief review of 5G network architecture
29.Alexander MUSIENKO, Joanna GANCARCZYK, Opiekun naukowy: Vladimir BARANNIK
 Technology of coding of digital aerial photographs taking into account classes of a semantic saturation of blocks in system of air monitoring
 Technologia kodowania cyfrowych fotografii lotniczych z uwzględnieniem klas semantycznego nasycenia bloków dla systemu monitoringu powietrznego
30.Myroslav MYKYTYUK, Andrii PARTYKA, Opiekun naukowy: Volodymyr KHOMA
 Model adaptera telefonicznego opartego na filtrze środkowo zaporowym
 Model of a telephone adapter based on a band-reject filter
31.Ivan MYRONIV, Volodymyr ZHIKHAREVICH, Scientific supervizor: Sergiy OSTAPOV
 Development of the character recognition software on the base of cellular automata
 Zaawansowane oprogramowanie do rozpoznawania pisma z zastosowaniem automatów komórkowych
32.Olesya MYTNYK, Supervisor: Vitalii CHYZH
 Steganografia sieciowa z zastosowaniem kodu Huffmana do kompresji steganogramu oraz modyfikacji nagłówka TCP
 Network steganography using Huffman coding for steganogram compression and modification of TCP header
33.Vitalii NECHYPOR, Opiekun naukowy: Valery DUDYKEVYCH
 Wykrywanie śledzenia aktywności w internecie przez analizę cookie
 Cookie based approach for web trackers detection
34.Sergii NIKOLAIENKO, Supervisor: Yevhen VASILIU
 Security amplification methods of quantum cryptography protocols
 Metody zwiększania bezpieczeństwa dla protokołów kryptografii kwantowej
35.T. OLESHKO, T. KUZNETSOVA
 Modelowanie 3D systemów bezpieczeństwa w lotnictwie
 3D-modeling flight safety in aviation
36.Ivan OPIRSKYY, Opiekun naukowy: Valeriy DUDYKEVYCH
 The peculiarities of construction the forecasting algorithms of unauthorized access to the state informational networks in case of parallel data processing
 Algorytmy przewidywania nieautoryzowanego dostępu do sieci informacyjnych państwa  w przypadku przetwarzania równoległego
37.Svetlana PALASH, Oleksandr KHARCHENKO, Supervisor: Serhii HOLUB
 Testy monitorujące zdrowie kobiet – narzędzia do ich obsługi komputerowej
 Models Test in Woman’s Health Monitoring Information Technology
38.PARSHENTSEV Bogdan Vladimirovich, Opiekun naukowy: TOLSTOLUZHSKAYA Elena Gennadevna
 Analiza metody drzew decyzyjnych
 Analysis of decision trees methods
39.Оlena PASIACHNIK, Opiekun naukowy: Yuri SAMOKHVALOV
 Monitorowanie aktywności bazy danych
 Monitoring of database activity
40.Sergey PODLESNY, Yulia KHOKHLACHOVA, Opiekun naukowy: Vladimir BARANNIK
 Analiza wpływu cyberataków na bezpieczeństwa zasobów informacjach typu wideo
 The analysis of impact of cyber attacks on the security video information resource
41.Dawid PODŻORSKI, Opiekun naukowy: Stanisław ZAWIŚLAK
 Wizualizacja wybranych operacji grafowych
 Visualization of chosen graph operation
42.Yuliya POLISHCHUK, Tetyana ZHMURKO, Opiekun naukowy: Sergiy GNATYUK
 Bezpieczeństwo informacyjno-psychologiczne społeczeństwa w kontekście wojny informacyjnej
 Information-psychological security of society in the context of information warfare
43.Natalia SHABLIY, Halyna OSUKHIVSKA, Opiekun naukowy: Serhiy LUPENKO
 System informacyjny do zbierania danych wprowadzanych z klawiatury
 Information collecting system of personal keyboard handwriting
44.Yanina SHESTAK, James OGBU, Opiekun naukowy: Oleksandr OKSIIUK
 Metody oraz modele oceny bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez systemy telekomunikacyjne
 Methods and models of evaluating security of complex distributed information and telecommunication system
45.Olga SHULYATITSKA, Victor MALYUSHYTSKYY, Supervisor: Olesya VOITOVYCH
 Simulation and security of sensor networks
 Моdelowanie i bezpieczeństwo sieci sensorowych
46.Dmytro SOVETSKYI, Yurii BARYSHEV, Supervisor: Volodymyr LUZHETSKYI
 Oprogramowanie antywirusowe przeciwko atakom hackerskim dla systemu operacyjnego Android
 Protection tool against malware for Android operating systems
47.Łukasz STAROSTKA, Kamil KOCZUR, Michał JENKNER, Michał PATAS, Opiekun naukowy: Stanisław ZAWIŚLAK
 Dwukryterialny Problem Komiwojażera – Program Wizualizacyjny
 Bi-Criteria TSP – Visualization Program
48.Yaroslav STEFINKO, Supervisor: Andrian PISKOZUB
 Skuteczny i automatyczny test penetracyjny korzystający z dockera w chmurze
 Efficient and automated pentesting by using docker in cloud
49.Pavel STETSENKO, Alexandr PEREKOPSKIY, Supervisor: Gennady KHALIMOV
 Attack on Bitcoin peer-to-peer network addressing mechanism
 Ataki w sieciach peer-to-peer związane z mechanizmem adresowania
50.Victor SYDOR, Jaroslav SYDORYK, Vitalii CHYZH, Supervisor: Nadia DENYSIUK
 Szkolenie i analiza metody cyfrowej steganografii
 The study and the analysis of digital steganography methods
51.Vitaliy TVERDOKHLEB, Artur NAGLIK, Opiekun naukowy: Vladimir BARANNIK
 Dynamiczna metoda kontrolowania intensywności strumienia wideo
 Dynamic control method of the intensity video stream
52.Olga WESELSKA, Oleksandr SZMATOK, Opiekun naukowy: Oleksandr JUDIN
 Zastosowanie algorytmu transformacji falkowej w steganoanalizie
 Zastosowanie algorytmu transformacji falkowej w steganoanalizie
53.Dmytro VAKULENKO, Supervisor: Vasyl MARTSENYUK
 Development of information technologies of arterial oscillogram analysis
 Opracowanie technologii informacyjnych analizy arterialnego oscylogramu
54.Vira VIALKOVA, Opiekun naukowy: Oleksandr OKSIIUK
 Information technology security audit of information systems of electronic payments
 Audyt bezpieczeństwa technologii informacyjnych w systemach płatności elektronicznych
55.Nataliia YAVORSKA, Iryna MYKOLIUK, Supervisor: Mikołaj KARPIŃSKI
 Wybór klasyfikatora do kategoryzacji tekstu i uszczegółowienia tekstów rosyjskich
 Selecting classifier for text categorization and peculiarity of Russian texts
56.Maryna YESINA, Supervisor: Yurij GORBENKO
 Metody analizy porównawczej prymitywów kryptograficznych
 Methods of cryptographic primitives comparative analysis
57.Yevhen ZHBANOV, Supervisor: Nataliya ZAGORODNA
 Ocena zagrożeń bezpieczeństwa platform handlu elektronicznego jako element działań typu tzw. Traffic arbitage
 Assessment of security threats relevance of  e-commerce platform as component of traffic arbitrage
58.Volodymyr ZHIKHAREVICH, Kateryna GAZDIUK, Supervisor: Sergiy OSTAPOV
 Symulacja dynamiki organizmu przypominającego robaka za pomocą mobilnego automatu komórkowego
 Simulation of the dynamics of worm-like organisms using the movable cellular automata
59.Iryna ZHYRIAKOVA, Sergiy GOLUB
 Transformacja wiedzy modelowanej w technologii monitoringu wielopoziomowego
 Transformation of modeling knowledge in multilevel monitoring technology
60.Аndrij ZOZULJA, Nadiia LUTSYK, Opiekun naukowy: Serhii LUPENKO
 Naukowe i metodologiczne podejście do modelowania, przetwarzania i komputerowej symulacji sygnałów z serca
 Scientific and methodological approach to modeling, processing and computer simulation of heart signals
 Projektowanie, badania i eksploatacja
 Designing, researches and exploitation
  
61.Borys ADAMIAK, Opiekun naukowy: Tomasz KNEFEL
 Ocena zmian ciśnienia paliwa w zasobniku w warunkach podawania dzielonej i niedzielonej dawki wtrysku
 Assessment of the fuel pressure in the rail during divided and undivided fuel delivery
62.Borys ADAMIAK, Opiekun naukowy: Tomasz KNEFEL
 Wstępny projekt stanowiska do pomiaru sygnałów w układzie sterowania silnika
 Preliminary draft of the research stand to measurements of signals in the engine control system
63.A. Z. BIDAKHMETOVA, А.B. KUANISHBAY, Opiekun naukowy: О.Т. TEMIRTASOV
 Podniesienie niezawodności reduktorów planetarnych
 Increasing of reliability of planetary reducers
64.Michał BOGUSZ, Daniel BIELENIN, Opiekun naukowy: Kazimierz ROMANISZYN
 Projekt i badanie autonomicznego systemu sterowania do modelu pojazdu
 Project and analysis automatic system control for model vehicle
65.Natalia BOKSHA, Supervisor: Hanna TOVCANETS, Vitaliy GERASIMOV
 Perspektywy rozszerzenia zastosowań urządzeń laserowych w produkcji odzieży
 The perspectives of extending the application of laser equipment in clothing production
66.Dawid BUJOK, Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
 Stanowisko do pomiaru prędkości transmisji danych
 Test stand for speed measuring of data transmission
67.Miroslav CÍSAR, Ivan ZAJAČKO, Ivan KURIC, Supervisor: Ivan KURIC
 Diagnostics based on positioning performance during circular motion
 Diagnostyka techniczna w oparciu o dokładność pozycjonowania ruchu kołowego
68.Piotr DUTKA, Opiekun naukowy: Roman STRYCZEK
 Stanowisko pomiarowe złożone z robota przemysłowego i triangulacyjnej głowicy laserowej do badania cech geometrycznych wyrobów
 Test stand including industrial robot and laser displacement sensor to measure geometrical features of products
69.Hamid FABLER
 Zminiaturyzowane stanowisko badawcze do testów rozciągania
 Design miniaturized tensile testing machine
70.Alexey FOMIN, Wsevolod IVANOV, Maxim PARAMONOV, Supervisor: Alexey FOMIN
 Mechanizm przestrzenny z parami kinematycznymi z użyciem wałka ślimakowego o zmiennym skoku
 Development of the spatial mechanism with variable pitch in screw kinematic pair
71.Paulina GARLICKA, Aleksandra KOLBER, Opiekun naukowy: Józef DREWNIAK
 Statyka i kinematyka przekładni biplanetarnej
 Statics and kinematics of biplanetary gears
72.Bogdan GICALA, Dorota WIĘCEK
 Modelowanie numeryczne procesów mieszania w biogazowniach
 Numerical modeling of mixing processes in biogas plants
73.Łukasz HERB, Opiekun naukowy: Andrzej KWIECIEŃ
 Metody realizacji operacji logicznych języka LD w urządzeniach sterujących opartych o architekturę 8051
 The methods of the logical operations in control devices based on 8051 architecture
74.Adam JABŁOŃSKI, Izabella RAJZER, Opiekun naukowy: Izabella RAJZER
 Zastosowanie konwencjonalnej drukarki 3D do wytwarzania podłoży dla inżynierii tkankowej – wstępne testy
 Application of conventional 3D printer for scaffold production for tissue engineering – preliminary tests
75.Karol JABŁOŃSKI, Tomasz GRYCHOWSKI, Opiekun naukowy: Marek PAWEŁCZYK
 System do oceny jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego
 Fuzzy inference system for the assessment of indoor air quality
76.Daniel JANCARCZYK, Patryk CAPUTA, Mateusz GOZDAL, Mateusz SKRZELA, Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI, Marcin SIDZINA
 Projekt i wykonanie windy towarowej jako stanowiska dydaktycznego
 Design and implementation of the freight elevator as a test stand
77.Samuel JATTEAU, Onur SARITAS, Izabella RAJZER, Opiekun naukowy: Izabella RAJZER
 Electrospinning of Hyaluronic Acid Fibers  for Tissue Engineering Application
 Wytwarzanie metodą elektroprzędzenia włókien  z kwasu hialuronowego dla zastosowań w inżynierii tkankowej
78.Marcin JEŻOWSKI, Magdalena ZIĄBKA, Izabella RAJZER, Opiekun naukowy: Magdalena ZIĄBKA,Izabella RAJZER
 Wpływ stężenia roztworu żelatyny  na mikrostrukturę włóknin wytworzonych metodą elektroprzędzenia
 Effect of gelatin concentration on microstructure of electrospun nonwovens
79.Ewa KACZMAR, Damian KOLNY, Opiekun naukowy: Paweł ZIOBRO, Dariusz WIĘCEK
 Projekt zastosowania zaawansowanego skanera  InfiniteFocus w praktyce produkcyjnej
 Application of the advanced Scanner InfiniteFocus in manufacturing operations
80.Oleksandr KHARCHENKO, Supervisor: Serhii HOLUB
 System sztucznej inteligencji do monitoringu robota mobilnego
 Intellectual system of  multilevel monitoring of mobile robot
81.Noemi KLUZ, Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
 Projektowanie zrobotyzowanych stanowisk
 Designing robotised stations
82.Aleksandra KŁOS-WITKOWSKA
 Badania stabilności  bovine serum albumin jako komponenta warstw receptorowych w biosensorach
 Study of stabilization bovine serum albumin as a component of biosensor receptor layer
83.Jan KOCUR, Opiekun naukowy: Tomasz KNEFEL
 Analiza sygnałów sterujących wtryskiwaczami w zasobnikowym układzie zasilania w paliwo
 Injectors control signals analysis of common rail fuel injection system
84.Damian KOLNY, Ewa KACZMAR, Opiekun naukowy: Paweł ZIOBRO, Dorota WIĘCEK
 Niekonwencjonalne podejście do badania jakości oraz parametryzowania pracy narzędzi skrawających na przykładzie branży motoryzacyjnej
 Unconventional approach to quality tests and parameterization of cutting tools on the example of automotive industry
85.Maciej KOST, Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
 Projekt i wykonanie heksakoptera
 Design and implementation of hexacopter
86.Jerzy MARSZAŁEK, Opiekun naukowy: Jacek STADNICKI
 Walidacja doświadczalna modelu MES kompozytu warstwowego wzmocnionego tkaniną
 Experimental validation of a Finite Element Model of a woven fiber-reinforced compos
87.Kamil MAŚLANKA, Opiekun naukowy: Jarosław JANUSZ
 Projekt i wykonanie adaptacyjnego sterownika lotu drona na podstawie modalnego regulatora LQR
 Design and implementation of adaptive flight control system based on modal LQR controller
88.Marcin MIZIA, Opiekun naukowy: Ireneusz WRÓBEL
 Symulacja MES procesu technologicznego obróbki plastycznej
 Simulation FEM of sample metal forming technology
89.Ivan PIDGURSKYI, Scientific supervisor: Petro YASNIY
 Simulation of non-transverse surface cracks in the machinery and structures elements
 Symulacja pęknięć powierzchniowych w elementach maszyn
90.Paweł PIETRASZKO, Opiekun naukowy: Krzysztof PARCZEWSKI
 Analiza wpływu pochylenia opon na odporność na boczne znoszenie
 Analysis of impact of the camber angle for tire cornering stiffness
91.Mariusz PŁONKA, Opiekun naukowy: Roman STRYCZEK
 Wyznaczanie płaszczyzn za pomocą algorytmu RANSAC
 Determination of planes by the ransac algorithm
92.Bartosz PUCHAŁKA, Opiekun naukowy: Jacek NOWAKOWSKI
 Porównanie wyników emisji uzyskanych z testów jezdnych NEDC oraz WLTC
 Comparision of pollutant emissions obtained over NEDC and WLTC driving cycles
93.Tetyana ROMANJUK, Opiekun naukowy:Vitaly GERASIMOV, Alexander MOLNAR
 Developing flexible automation systems based on microcontrollers of MSP430 series for a dwelling house
 Wielofunkcyjne automatyczne systemy dla inteligentnych budynków z użyciem mikrokontrolerów MSP430
94.Marina SHERSHUN, David GAL, Opiekun naukowy: Vitaly GERASIMOV, Alexander MOLNAR
 Telemetryczny system dla e-ubrań (inteligentnej odzieży)
 Telemetry system for smart clothes
95.Uliana SHPORTAK, Supervisor: Nadiia BALYK
 The use of 3D printing technology for reconstruction and reproduction of historic sites
 Zastosowanie technologii druku 3D do rekonstrukcji i reprodukcji zabytków
96.Tomasz SIDORCZUK, Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
 Projekt koncepcyjny drukarki wielkoformatowej do murali
 Conceptual design of the special printer for murals performance
97.Radosław SIWIEC, Opiekun naukowy: Roman STRYCZEK
 Opracowanie postprocesora dla generowania ścieżki narzędzia robota przemysłowego
 Postprocessor development for generating industrial robot tool path
98.Ivan SYSAK, Serhii BABIUK, Supervisor: Bogdan OROBCHUK
 Inteligentny system sterowania światłami ulicznymi w mieście
 Intellectual system of street lighting control in a city
99.Mateusz ŚLIWKA, Adam JABŁOŃSKI, Izabella RAJZER, Opiekun naukowy: Izabella RAJZER
 Właściwości mechaniczne polimerowych rusztowań wytworzonych metodą druku 3D
 Mechanical properties of Polymer scaffolds produced by 3D printing
100.Mateusz ŚLIWKA, Marcin JEŻOWSKI, Izabella RAJZER ,Opiekun naukowy: Izabella RAJZER
 Wpływ stężenia roztworu żelatyny  na wytrzymałość włóknin wytworzonych metodą elektroprzędzenia
 Effect of gelatin concentration on tensile properties of electrospun nonwovens
101.Sylwia TRAGARZ, Opiekun naukowy: Marcin ZEMCZAK
 Zarządzanie zapasami przy użyciu systemu kanban
 Inventory management by use kanban system
102.Matej URBANSKÝ, Jaroslav HOMIŠIN, Opiekun naukowy: Jaroslav HOMIŠIN
 Prezentacja systemu regulacji drgań skrętnych mobilnego układu mechanicznego
 Presentation of torsional vibration control on mobile mechanical system
103.Damian WĘGLARZ, Opiekun naukowy: Dariusz WIĘCEK
 Modułowa konstrukcja typoszeregu wolnoobrotowych mieszadeł zanurzalnych z silnikiem przeciwwybuchowym i przekładnią planetarną
 Modular design series of types low-speed submersible mixers with explosion-proof motor and planetary gearbox
104.Paweł WIEROŃSKI, Aleksandra JARCO, Opiekun naukowy: Jacek PEZDA
 Badania nieniszczące odlewów ze stopów aluminium
 Non-destructive testing of castings made of aluminum alloys
105.Mateusz WIĘCEK, Opiekun naukowy: Marcin KORZENIOWSKI
 Algorytm analizy czasowo-częstotliwościowej sygnałów z wykorzystaniem ortonormalnych baz falkowych Daubechies
 Algorithm of time-frequency analysis using Daubechies orthonormal wavelet bases
106.Kamil WYROBEK, Opiekun naukowy: Jacek PEZDA
 Opracowanie procesu technologicznego wytwarzania elementu z wysokowytrzymałej blachy stalowej typu ahss
 Technological process development of component manufacturing from advanced high strength steel sheet
107.Anatolyy VLASYUK, Viktor ZHUKOVSKYY, Opiekun naukowy: Anatolyy VLASYUK
 Dwu-wymiarowy model matematyczny do symulacji liniowo poprzecznej migracji zanieczyszczeń w materiałach porowatych
 A Two-Dimensional Mathematical Model for Linear Vertical Migration of Pollutant in the Catalytic Porous Media
108.Dario ZAGALLO, Matteo CONTIN, Utku OLCAR, Opiekun naukowy: Stanisław ZAWIŚLAK
 Obliczanie przełożenia przekładni planetarnej stosując metodę teorii grafów
 Gear ratio calculation based on the graph theory approach
109.Ruslan ZHAROVSKIY, Supervisor: Leonid SCHERBAK
 Badanie systemu korelacji z ortogonalnymi filtrami laguerre’a analizując sygnały sejsmiczne słabej intensywności
 Research of the correlation system with Laguerre orthogonal filters in action low intensity seismic signals
110.Lucia ŽUĽOVÁ, Robert GREGA, Opiekun naukowy: Robert GREGA
 Eksperymentalne pomiary hałasu układu mechanicznego
 Experimental measurement of the noise of the mechanical system
Skip to content