Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Dofinansowanie Konferencji „Inżynier XXI wieku” w latach 2020-2021 w ramach programu Doskonała Nauka

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wysoko oceniło projekt pt. Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku” przygotowany przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki i przyznał dofinansowanie w latach 2020-2021 w ramach programu Doskonała Nauka.

Wniosek dotyczy cyklicznej interdyscyplinarnej konferencji międzynarodowej z udziałem studentów i doktorantów, jako ważnego pola wymiany wiedzy dla młodych badaczy. Zespół z MNiSW uznał wszystkie koszty za zasadne i dobrze uzasadnione.

Wydział otrzyma dofinansowanie w kwocie ok. 75 000 zł na wsparcie X i XI konferencji „Inżynier XXI wieku” w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.