III Międzynarodowa Konferencja „Inżynier XXI wieku” – harmonogram wraz z listą zgłoszonych referatów.

W dniu 29 listopada 2013 roku o godzinie 08:15 w sali L128 rozpocznie się III Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Młodych Naukowców „Inżynier XXI wieku”. Na stronie konferencji oraz projektu: http://www.inzynier.ath.eu/ opublikowano harmonogram wraz z listą zgłoszonych referatów.
Wszystkie osoby biorące udział w konferencji proszone są o przygotowanie plakatu wg wzoru umieszczonego na stronie konferencji w zakładce Aktualności. Istnieje możliwość wydruku plakatu, o ile zostanie on dostarczony na adres: inzynier.kolo@ath.eu do środy, do godz. 09:00.

Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.