Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

„Inżynier XXI wieku” – podsumowanie

Szanowni Państwo,

dziękujemy wszystkim za udział w X Międzynarodowej Konferencji Studentów oraz Doktorantów “Inżynier XXI wieku”.

Tegoroczną edycję przeprowadzono w formie zdalnej. Bardzo dziękujemy za udział w przygotowanych wykładach oraz prezentacjach. Średnio obserwowało nas około 300 osób, jednakże wyświetlając podsumowania okazało się, że mieliśmy ponad 2 900 unikalnych wejść. Ta frekwencja przerosła nasze oczekiwania! Jak widać formuła konferencji sprawdziła się i prawdopodobnie udało się dotrzeć do nowego grona sympatyków “Inżyniera XXI wieku”.

W szczególności dziękujemy wszystkim firmom, które wsparły to wydarzenie oraz przygotowały ciekawe wykłady oraz prezentacje.

Były to:

Rekord SI
ASTOR
Symkom
Polmotors
SICK Sensor Intelligence
KUKAEC Engineering Sp. z o.o.
– SIMUFACT
Somfy Polska
– STRUMET
KS Industry Solutions
– Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Bialej
– Jantar. Technologia korzyści
– Centrum Inżynieryjne
– M3 Automation
– OTRĘBSKI ENGINEERING
– Techniczna Obsług Przemysłu TOP
– FCA Centrum Sprzedaży Bielsko-Biała

Konferencja to nie tylko wykłady ale przede wszystkim prace studentów. Te najlepsze opublikowano w trzech tomach monografii pokonferencyjnej.

Podczas X Międzynarodowej Konferencji Studentów oraz Doktorantów “Inżynier XXI wieku” zorganizowano także sesję posterową. Komisje Konkursowe oceniły przesłane plakaty oraz prezentacje i przyznał nagrody:

Kategoria: Projektowanie, badania i eksploatacja

I miejsce: Artur ZAWADA – The First Steps of a Humanoid Robot
II miejsce: Michał JUZEK – Wpływ Budowy Wewnętrznej Koła Zębatego na Częstotliwości Modalne
III miejsce: Wojciech KŁODA, Michał KUNC, Piotr KAMIŃSKI, Joanna KOCZUR – Górska Turystyka Rowerowa – Aspekty Prawne Oraz Projekt Wentylatora Rowerowej Tarczy Hamulcowej

Kategoria: Przetwarzanie, transmisja i bezpieczeństwo informacji

I miejsce: Łukasz CZEPIELIK, Konrad BOROŃ, Dominik PEZDA – The Problem Of Graph Tripartition in a Two-Criteria Evolutionary Approach
II miejsce: Jarosław SOCHA, Bartłomiej ŻYWCZAK – Sferogebra
III miejsce: Mykyta DERMENZHI, Tetiana TERESHCHENKO, Oleksii FRAZE-FRAZENKO – Development of s Management snd Navigation Tracking System for the Automotive System in Real Time

Kategoria: Technologie, procesy i systemy produkcyjne

I miejsce: Agata KUREK, Elżbieta MACIOSZEK – Analysis of Rail-Road Crossings Incidents in Selected Voivodships in Poland in 2009-2019
II miejsce: Katarzyna RADWAN – Projektowanie Koncepcji Innowacji w Warunkach Produkcji Małoseryjnej
III miejsce: Natália BURGANOVÁ, Patrik GRZNÁR, Štefan MOZOL, Milan GREGOR – Design of Logistics System in Production

Prace wyróżnione przez Dziekana WBMiI dr hab. inż. Jacka Pezdę, prof. ATH:

– Marek BRYKCZYNSKI – Analysis of the Electric Power Steering System’s Worm Gear Friction Impact on the Steering Wheel Torque
– Aleksandra KŁOS-WITKOWSKA – Badanie oddziaływania pola elektromagnetycznego z materią na podstawie analizy głębokości wnikania
– Mateusz ŚLIWKA, Kacper CIEŚLAR – Stanowisko Do Wyznaczania Sztywności Polimerowych Kół Zębatych
– Anna KUROWSKA, Izabella RAJZER, Anna NIKODEM, Joanna WRONA – Analiza homogeniczności dodatku modyfikującego w stopie polikaprolaktonu w oparciu o badania mikrotomografii komputerowej
– Anna PIEC – Wpływ Lepkości Oleju Silnikowego Na Parametry Silnika Tłokowego

Nagrody publiczności (w kolejności):
– Katarzyna TUROŃ, Andrzej KUBIK, Piotr CZECH – Eksploatacja Systemów Car-Sharingu
– Anna GAŁUSZKA – Opracowanie Projektu Innowacyjnej Pomocy Dydaktycznej „LEAN GAME”- Wojciech KŁODA, Michał KUNC, Piotr KAMIŃSKI, Joanna KOCZUR – Górska Turystyka Rowerowa
– Aspekty Prawne Oraz Projekt Wentylatora Rowerowej Tarczy Hamulcowej- Mateusz MARKIEFKA
– Układ Sterowania Minimalizujący Wahania Ładunku

Zwycięzcom gratulujemy !!!