W dniu 5 grudnia 2014 odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Młodych Naukowców „Inżynier XXI wieku” organizowana przez nasze koło naukowe.

W ramach konferencji zorganizowano wykłady, warsztaty oraz sesję plakatową.
W materiałach konferencyjnych opublikowano 42 referaty, które uzyskały pozytywne recenzje.

Uczestnicy pochodzili z Polski, Słowacji, Ukrainy, Kazachstanu i reprezentowali następujące uczelnie:
– Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej,
– Politechnikę Warszawską,
– Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering,
– Karaganda State University named after E.A. Buketov, Kazachstan,
– Mukachevo State University, Technological Faculty, Ukraina,
– Vinnytsia National Technical University, Department of Metrology and Industrial Automatics, Ukraina,
– Lviv National Polytechnic University, Information Protection Department, Ukraine.
Referaty przygotowane także we współpracy z firmami:
– AXTech AS Norwegia,
– COMAU Poland.

Zaprezentowano także trzy prace przygotowane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.