Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Warsztaty w Science Point

16 listopada 2022 roku w Gemini Park – Science Point odbyły się warsztaty przygotowane w ramach współpracy Koła Naukowego Inżynier XXI wieku, Koła Naukowego Reset oraz Koła naukowego WIP.

Tematyka obejmowała zagadnienia ergonomii oraz zastosowania Internetu rzeczy do zastosowań w sporcie i rekreacji.

Ergonomia w sporcie:

  1. ma na celu zastosowanie zasad i tworzenie optymalnych warunków treningu w celu poprawy wydolności organizmu, utrzymując czynniki środowiskowe i psychospołeczne na najwyższym poziomie;
  2. bada ludzkie możliwości, w odniesieniu do zagadnień wydolnościowych organizmu;
  3. bada przygotowanie sportowca do wysiłku, miejsca treningu.

Podczas warsztatów można było dowiedzieć się:

  1. dlaczego ergonomia, jako nauka o pracy, miałaby sprzyjać długiemu i komfortowemu życiu?
  2. co, jeśli Twój wiek metaboliczny jest dwukrotnie większy od tego, który wskazuje PESEL?
  3. jak zwykła jazda na rowerze bez wcześniejszego przygotowania i dostosowania ergonomicznego siedziska może spowodować wiele problemów zdrowotnych?
  4. jak noszenie torebki na jednym ramieniu przyczynia się do odmiennego rozmieszczenia tkanki mięśniowej w kończynach górnych?
  5. jak notoryczne podpieranie się na jednej nodze wpływa na asymetrię mięśni nóg.

Członkowie Koła Reset przeprwoadzili warsztaty techniczne z wykorzystania technologii VR (okulus).

Skip to content