Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Konferencja “Inżynier XXI wieku” – podsumowanie

W dniu 4 grudnia 2015 roku na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku – Białej odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów  „Inżynier XXI wieku”, która została zorganizowana przez koło naukowe „Inżynier na miarę XXI wieku” działające przy Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki (WBMiI). Jest to cykliczna impreza, podczas której swoje prace prezentują studenci oraz doktoranci uczelni naszego regionu jak i z zagranicy. W ramach konferencji zorganizowano wykłady, warsztaty oraz sesję plakatową.

Pierwsza edycja konferencji odbyła się w 2011 roku i jak można zaobserwować cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tabeli poniżej zestawiono liczę opublikowanych referatów, które otrzymały pozytywne recenzje i zostały opublikowane w specjalnym Zeszycie Naukowym WBMiI.

Edycja / Rok

Referaty  zagraniczne

Referaty
polskie
Referaty
razem

Liczba stron
ZN WBMiI

I – 2011

0

19

19

178

II – 2012

5

24 29

231

III – 2013

5

42 47

445

IV – 2014

8

34 42

403

V – 2015

18

36 54

485

Referaty w materiałach konferencyjnych pogrupowano w rozdziałach:

 • Technologie, procesy i systemy produkcyjne: 5 referatów  polskich.
 • Automatyka i mechatronika: 12 referatów  polskich + 2 zagraniczne.
 • Projektowanie, badania i eksploatacja: 17 referatów  polskich + 8 zagranicznych.
 • Przetwarzanie, transmisja i bezpieczeństwo informacji: 3 referaty  polskie + 7 zagranicznych.

Opublikowane referaty przygotowali studenci oraz doktoranci z uczelni zagranicznych:

 1. Kazakh National Research Technical University named after K.I. Satpayev,
 2. Shakarim State University of Semey,
 3. Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,
 4. Siberian State Industrial University,
 5. Lviv Polytechnic National University,
 6. Mukachevo State University,
 7. National Academy of Sciences of Ukraine,
 8. Ternopil Ivan Puluj National Technical University,
 9. Technical University of Kosice,
 10. University of Ankara,
 11. Okan University of Istambul,

uczelni polskich:

 1. Politechniki Częstochowskiej,
 2. Politechniki Śląskiej,
 3. Politechniki Rzeszowskiej,
 4. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,
 5. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,

oraz we współpracy z firmami:

 1. COMAU Poland,
 2. BOSMAL Bielsko-Biała.

Niewątpliwie jednym z ciekawszych punktów programu konferencji była sesja plakatowa, podczas której zaprezentowano projekty uczestników.

Większość przygotowanych prac miała charakter interdyscyplinarny tj. trzeba było wykazać się znajomością zagadnień z mechaniki, podstaw konstrukcji maszyn, mechatroniki jak i programowania. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż niektóre prace przygotowywane są na zamówienie lub we współpracy z przemysłem. Studenci współpracują zarówno z firmami z kraju jak i z zagranicy.

Obrady były prowadzone w dwóch sekcjach. Pierwsza adresowana do osób zainteresowanych budową maszyn, technologiami wytwarzania, projektowaniem i mechatroniką. Druga związana tematycznie z automatyką, sterowaniem, transmisją i przetwarzaniem danych, projektowaniem i obsługą sieci komputerowych oraz przemysłowych. Przedstawiciele zaproszonych firm wygłosili następujące wykłady:

 • Dariusz Kowalski – John Grinder NLP International Traine – Autoprezentacja
 • Dariusz Walica – ZF TRW, Dyrektor Centrum Inżynieryjnego w Bielsku-Białej – Mój samochód moim szoferem – technologie autonomicznej jazdy
 • Maciej KAWIAK – ZF-TRW – Kierownik ds. Testów i Walidacji – Od koncepcji do realizacji. Etapy wdrożenia produktu w centrum inżynieryjnym
 • Eaton Automotive Systems – Proces kucia w firmie Eaton Automotive Systems
 • Visi Polska Rzeszów – VISI jako innowacyjne rozwiązanie do projektowania tłoczników
 • EC Engineering Kraków – Symulacje nieliniowych problemów dynamicznych przy użyciu pakietu MSC Software
 • KS Automotive Gliwice – Systemy zarzadzania produkcją – PLM (Product Lifecycle Management)
 • ASTOR:
  Tomasz ZIAJA
  Zrobotyzowane spawanie – budowa stanowiska, funkcjonalność, przykłady zastosowań.
  PAWEŁ FIREK
  Cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów IT.
  Dawid ZOŃ
  Konfiguracja i diagnostyka przemysłowej sieci Ethernet.
  Paweł FIREK
  Nowoczesny system zarządzania budynkiem ASTOR BMS.
 • C&C Partners
  Dariusz BOROWCZAK
  Systemy wizyjne 3D.
  Paweł MATYSZOK
  Środowisko pracy i algorytmy analizy obrazów dla zastosowań w przemysłowych systemach kontroli jakości.
  Adam KONIECZNY
  Zintegrowane systemy bezpieczeństwa.
 • Bosmal – Konwersja pojazdu spalinowego Fiat 500 na napęd elektryczny.

W trakcie konferencji odbywały się także prezentacje, warsztaty oraz szkolenia zaproszonych firm: TRW, Eaton Automotive Systems, Bosmal, OMRON, C&C Partners, ASTOR.

Podczas konferencji odwiedzili nas także uczniowie ponadgimnazjalnych szkół technicznych naszego regionu, którzy brali czynny udział zarówno w przygotowanych wykładach jak i sesji plakatowej.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż konferencja została objęta patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Galeria zdjęć na FB – link

Skip to content