Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Rejestracja na konferencję

Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji oraz zgłaszania referatów!
Udział w konferencji jest bezpłatny !

Rejestracja uczestnika
Obsługa konferencji odbywać się będzie poprzez serwis internetowy: www.EngineerXXI.ath.eu. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (formularz), przesłanie referatu, recenzje oraz komunikaty rozsyłane będą przez w/w serwis.

Zgłoszenia artykułów

  • Na Konferencję można zgłaszać artykuły w języku angielskim lub polskim.
  • Prace należy nadsyłać wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie: MS Word, ponadto muszą być sformatowane zgodnie z wytycznymi i wzorcem – szablon.
  • W przypadku zakwalifikowania artykułu do druku w monografii, będzie on opublikowany jako odrębny rozdział. Wydruk będzie bezpłatny – w Wydawnictwie ATH.
  • Wszelka wymiana korespondencji związanej z uczestnictwem winna odbywać się przez oficjalny adres Konferencji inzynier.kolo@ath.eu
  • Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji.
  • Ze względu na wymogi wydawnicze należy bezwzględnie przestrzegać terminów zgłaszania artykułów i wykonywania poprawek.

Ważne terminy:

  • 01.01.2021 – 22.10.2021 – rejestracja uczestników oraz przesłanie pełnego tekstu referatu,
  • 19.11.2021 – przesłanie poprawionego pełnego tekstu referatu,
  • 10.12.2021 – Konferencja.
Skip to content