Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Konferencja2018

Organizator:

Interdyscyplinarne koło naukowe “Inżynier na miarę XXI wieku”

Patronat honorowy:


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin

Polska Akademia Nauk
Komitet Budowy Maszyn
Polska Akademia Nauk
Komitet Inżynierii Produkcji
IFToMM – International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski


Otrzymano dofinansowanie w ramach umowy 760/P/DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.Z przyjemnością informujemy, że w dniu 7 grudnia 2018r. odbędzie się VIII Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów “Inżynier XXI wieku”. Celem konferencji jest przedstawienie najciekawszych prac naukowych realizowanych przez studentów oraz doktorantów. Ponadto zapraszamy uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych do prezentacji swoich prac i projektów w ramach sesji plakatowej.

Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojmowane zagadnienia z:

 • mechaniki i budowy maszyn,
 • automatyki i robotyki,
 • mechatroniki,
 • zarządzania i inżynierii produkcji,
 • informatyki.

Nadesłane referaty będą recenzowane przez Komitet Naukowy, który będzie rekomendował wydruk w:

 • wydawnictwie SPRINGER – seria Mechanism and Machine Science,
 • specjalnym Zeszycie Naukowym Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki tj. monografii pokonferencyjnej.

Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji oraz zgłaszania referatów!

Udział w konferencji jest bezpłatny !

Rejestracja uczestnika

Obsługa konferencji odbywać się będzie poprzez serwis internetowy: www.EngineerXXI.ath.eu. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji, przesłanie referatu, recenzje oraz komunikaty rozsyłane będą przez w/w serwis.

Zgłoszenia artykułów

Na Konferencję można zgłaszać artykuły w języku angielskim lub polskim. Jednakże tylko prace przygotowane w języku angielskim, które będą rekomendowane przez Komitet Naukowy mogą być wydrukowane w wydawnictwie SPRINGER.

Prace należy nadsyłać wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie: MS Word, ponadto muszą być sformatowane zgodnie z wytycznymi i wzorcem:

 • SPRINGER – seria Mechanism and Machine Science – szablon
  W przypadku zakwalifikowania artykułu do druku w wydawnictwie SPRINGER będzie on opublikowany jako odrębny rozdział. Koszt druku 90 EURO (lub 390 zł).
  Wydruk oraz dystrybucja materiałów odbędzie się poprzez wydawnictwo SPRINGER.
 • monografia – szablon
  W przypadku zakwalifikowania artykułu do druku w monografii, będzie on opublikowany jako odrębny rozdział. Wydruk będzie bezpłatny – 
  w Wydawnictwie ATH.

Wszelka wymiana korespondencji związanej z uczestnictwem winna odbywać się przez oficjalny adres Konferencji inzynier.kolo@ath.eu

Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

Ze względu na wymogi wydawnicze należy bezwzględnie przestrzegać terminów zgłaszania artykułów i wykonywania poprawek.

Ważne terminy

 • 30.06.2018 – rejestracja uczestników link oraz przesłanie pełnego tekstu referatu (SPRINGER)
 • 25.08.2018 – przesłanie poprawionego pełnego tekstu referatu (SPRINGER)
 • 31.10.2018 – rejestracja uczestników link oraz przesłanie pełnego tekstu referatu (monografia)
 • 17.11.2018 – przesłanie poprawionego pełnego tekstu referatu (monografia)
 • 07.12.2018 – Konferencja

HARMONOGRAM KONFERENCJI

Wszystkie osoby biorące udział w konferencji proszone są o przygotowanie plakatu wg wzoru umieszczonego na stronie konferencji (plakat2018.pptx)

Otwarcie Konferencji – sala L128
0845 – 0900 Otwarcie konferencji JM Rektor ATH prof. Jarosław Janicki oraz Dziekan WBMiI prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski
0845 – 0945 Przemysł 4.0 – czyli, jak cyfrowa rewolucja może zmienić przemysł i relacje gospodarcze Luk Palmen, Prezes InnoCo Sp. z o.o
0945 – 1100 Sesja posterowa. Ocena referatów przez komisje HOL przed Auditorium Maximum
Sesja 1 – sala L231
0945 – 1010 BIM standardem naszych projektów mgr inż arch. Jan Piziak, mgr inż. arch. Marcin Nagórski, mgr inż. arch. Krzysztof Szal, KRAFTHOUSE
1010 – 1035 Nowe trendy w projektowaniu architektonicznym mgr inż arch. Jan Piziak, mgr inż. arch. Marcin Nagórski, mgr inż. arch. Krzysztof Szal, KRAFTHOUSE
1035 – 1100 Fasada bioklimatyczna – połączenie zarządzania ochroną przeciwsłoneczną z naturalnym światłem słonecznym może przyczynić się do poprawy energetycznej budynków Waldemar Niedziela, Business Developer CBS, SOMFY
WARSZTATY – SOMFY – sala L231
1100 – 1200 Inteligentna automatyka domowa: komfort, bezpieczeństwo, energooszczędność – otwórz swój dom na smart technologię – Waldemar Niedziela, Business Developer CBS, SOMFY
Sesja 2 – sala L128
1100 – 1130 Sterowanie zintegrowanymi systemami awionicznymi na pokładach statków powietrznych dr inż. Andrzej Pazur, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
1130 – 1200 Badanie dynamicznych właściwości lotniczych systemów przeciwpożarowych w aspekcie ich fałszywego zadziałania dr hab. inż. Andrzej Szelmanowski prof. ITWL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Sesja 3 – sala L131
1100 – 1130 Innowacje w dziedzinie oświetlenia na przestrzeni wieków Janusz Chmielniak, właściciel prywatnego zbioru Zaginione światło, Czechowice-Dziedzice
1130 – 1200 TPM – Total Productive Maintenance w branży Automotive Kamil Sobik, Inżynier Utrzymania Ruchu
Dariusz Sekuła, Inżynier Utrzymania Ruchu – Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.
Sesja 4 – sala L120
1030 – 1100 Tendencje rozwojowe budowy struktur pojazdów jako przykład wdrażania Industry 4.0 w branży motoryzacyjnej Wojciech Nowak, POLMOTORS
1100 – 1130 Zawodowe Kształcenie w Obliczu Nowoczesnych Technologii w Energetyce Paweł Kubica, Kierownik Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, ZIAD
1130 – 1200 Ochrona przeciwporażeniowa- wymogi prawne, jej znaczenie oraz metody pomiarowe w oparciu o mierniki SONEL S.A. Eligiusz Skrzynecki, SONEL S.A.
WARSZTATY – SHILOH – A15 – konieczna wcześniejsza rejestracja
1030 – 1200 Czym jest standard – dlaczego to robimy i co możemy zyskać? Mateusz Niedziela – Shiloh Industries
1200 – 1230 PRZERWA
Sesja 5 – sala L128
1230 – 1300 Zastosowanie symulacji komputerowych do wspierania innowacyjnych projektów inżynierskich dr inż. Maciej Ginalski, mgr inż. Piotr Buliński, SYMKOM
1300 – 1330 Efektywna wymiana informacji w projektach inżynierskich dr inż. Maciej Ginalski, SYMKOM
Sesja 6 – sala L131
1230 – 1300 ESI GROUP – Experts in Virtual Engineering for the Industrial World Marek Slowacek, MESCAS
1300 – 1330 Aplikacje VR – Virtual Reality w praktyce przemysłu Automotive Paweł Ziobro, ZPT
Sesja 7 – sala L120
1230 – 1330 1. Kompetencje inżynierów i menedżerów Przemysłu 4.0

2. Autonomiczne systemy transportowe

3. Zastosowania robotów przemysłowych

1. Paweł Wróbel, ASTOR

2. Przemysław Litwin, ASTOR

3. Marcin Bydak, ASTOR

Auditorium Maximum L128
1330 – 1400 UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD

Komitet Naukowy Konferencji

CZECH Piotr – Politechnika Śląska
CZEKAJ Edward – Instytut Odlewnictwa Kraków
ČUBOŇOVÁ Nadežda – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
DANIELCZYK Piotr – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
DOUGLAS Timothy  – Lancaster University, United Kingdom
DREWNIAK Józef – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
DROBINA Robert – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
DULINA Ľuboslav – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
FOMIN Aleksey – École Polytechnique Fédérale De Lausanne, Switzerland
GREGOR Milan – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
GRYŚ Sławomir – Politechnika Częstochowska
HOMIŠIN Jaroslav Technical University of Košice, Słowacja
HOLUB Sephii – Czerkaski Narodowy Uniwersytet im. Bohdana Chmielnickiego, Ukraina
JĘDRZEJCZYK Dariusz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
KARPIŃSKI Mikołaj – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
KAZAKOVA Nadiia – Odeska Państwowa Akademia Regulacji Technicznej i Jakości, Ukraina
KŁOSIŃSKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
KNEFEL Tomasz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
KRAJČOVIČ Martin – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
KURIC Ivan – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
LUZHETSKYI Volodymyr – Winnicki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina
MADEJ Jerzy – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
MARTSENYUK Vasyl – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
MIČIETA Branislav – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
NOWAKOWSKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
PARKHUTS Lyubomyr – Narodowy Uniwersytet – Politechnika Lwowska, Ukraina
PEZDA Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
PLINTA Dariusz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
RAJZER Izabella – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ROTAR Corina – “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Rumunia
RYSIŃSKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
SKOŁUD Bożena – Politechnika Śląska
STADNICKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
VASILIU Yerhen  – Odeska Narodowa Akademia Łączności im. O.S. Popowa, Ukraina
WIĘCEK Dariusz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
WIĘCEK Dorota – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
VLASYUK Anatoliy – Międzynarodowy Uniwersytet Ekonomiczno-Humanistyczny im. akad. Stepana Demianczuka, Ukraina
WOJNAR Grzegorz – Politechnika Śląska
ZAWIŚLAK Stanisław – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej


Komitet Organizacyjny Konferencji

RYSIŃSKI Jacek – Przewodniczący
JANUSZ Jarosław
MARKIEFKA Mateusz
RAJZER Izabella
SIDORCZUK Tomasz
SIDZINA Marcin
WACIĘGA Joanna
WIĘCEK Dariusz
WIĘCEK Dorota
ZARĘBSKA Małgorzata


 

Skip to content