Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Konferencja 2020

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa WyższegoOrganizator:

Interdyscyplinarne koło naukowe “Inżynier na miarę XXI wieku”

Patronat honorowy:

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
prof. ATH dr hab. inż. Jacek Pezda

Polska Akademia Nauk
Komitet Budowy Maszyn
Polska Akademia Nauk
Komitet Inżynierii Produkcji
 


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 11 grudnia 2020r. odbędzie się X Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów “Inżynier XXI wieku”. Celem konferencji jest przedstawienie najciekawszych prac naukowych realizowanych przez studentów oraz doktorantów. Ponadto zapraszamy uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych do prezentacji swoich prac i projektów w ramach sesji plakatowej.

Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojmowane zagadnienia z:

  • mechaniki i budowy maszyn,
  • automatyki i robotyki,
  • mechatroniki,
  • zarządzania i inżynierii produkcji,
  • informatyki.

Nadesłane referaty będą recenzowane przez Komitet Naukowy, który będzie rekomendował wydruk w specjalnym Zeszycie Naukowym Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki tj. monografii pokonferencyjnej.

Do tej pory opublikowano:

[COUNTER_NUMBER id=3196]

Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji oraz zgłaszania referatów!

Udział w konferencji jest bezpłatny !

Rejestracja uczestnika

Obsługa konferencji odbywać się będzie poprzez serwis internetowy: www.EngineerXXI.ath.eu. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (formularz), przesłanie referatu, recenzje oraz komunikaty rozsyłane będą przez w/w serwis.

Zgłoszenia artykułów

Na Konferencję można zgłaszać artykuły w języku angielskim lub polskim.

Prace należy nadsyłać wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie: MS Word, ponadto muszą być sformatowane zgodnie z wytycznymi i wzorcem – szablon.

W przypadku zakwalifikowania artykułu do druku w monografii, będzie on opublikowany jako odrębny rozdział. Wydruk będzie bezpłatny – w Wydawnictwie ATH.

Wszelka wymiana korespondencji związanej z uczestnictwem winna odbywać się przez oficjalny adres Konferencji inzynier.kolo@ath.eu

Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

Ze względu na wymogi wydawnicze należy bezwzględnie przestrzegać terminów zgłaszania artykułów i wykonywania poprawek.

Ważne terminy:

  • 01.01.2020 – 25.10.2020 – rejestracja uczestników oraz przesłanie pełnego tekstu referatu,
  • 22.11.2020 – przesłanie poprawionego pełnego tekstu referatu,
  • 11.12.2020 – Konferencja.

Komitet Naukowy Konferencji

BERE Paul – Technical University of Cluj-Napoca, Romania
CECCARELLI Marco – University of Rome Tor Vergata – IFToMM President,  Italy
CZECH Piotr – Silesian University of Technology, Poland
CZEKAJ Edward – Foundry Research Institute, Krakow Poland
ČUBOŇOVÁ Nadežda – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
DANIELCZYK Piotr – University of Bielsko-Biala, Poland
DROBINA Robert – University of Bielsko-Biala, Poland
DULINA Ľuboslav – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
FOMIN Aleksey – École Polytechnique Fédérale De Lausanne, Switzerland
GREGOR Milan – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
GRYŚ Sławomir – Czestochowa University of Technology
HARLECKI Andrzej – University of Bielsko-Biala, Poland
HOMIŠIN Jaroslav – Technical University of Košice, Slovakia
HOLUB Sephii – Cherkasy State Technological University, Ukraine
JANUSZ Jarosław – University of Bielsko-Biala, Poland
JĘDRZEJCZYK Dariusz – University of Bielsko-Biala, Poland
KARPIŃSKI Mikołaj – University of Bielsko-Biala, Poland
KAZAKOVA Nadiia – Odessa State Environmental University, Ukraine
KŁOSIŃSKI Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
KNEFEL Tomasz – University of Bielsko-Biala, Poland
KRAJČOVIČ Martin – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
KURIC Ivan – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
LOVASZ Erwin – Politechnica University of Timisoara, Romania
LUZHETSKYI Volodymyr – Vinnytsia National Technical University, Ukraine
MACZYŃSKI Andrzej – University of Bielsko-Biala, Poland
MARTSENYUK Vasyl – University of Bielsko-Biala, Poland
MIČIETA Branislav – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
NOWAKOWSKI Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
PARKHUTS Lyubomyr – University of Lviv, Ukraine
PEZDA Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
PLINTA Dariusz – University of Bielsko-Biala, Poland
RYSIŃSKI Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
SKOŁUD Bożena – Silesian University of Technology, Poland
STADNICKI Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
TIMOFIEJCZUK Anna – Silesian University of Technology, Poland
UNGUREANU Nicolae – Technical University of Cluj-Napoca, Romania
VASILIU Yerhen  – Odessa National Academy of Telecommunications Named after O. S. Popov, Ukraine
VLASYUK Anatoliy – International University of Economics and Humanities Named After Stepan Demianchuk, Rivne, Ukraine
WIĘCEK Dariusz – University of Bielsko-Biala, Poland
WIĘCEK Dorota – University of Bielsko-Biala, Poland
WOJNAR Grzegorz – Silesian University of Technology
WRÓBEL Ireneusz – University of Bielsko-Biala, Poland
WYRÓD-WRÓBEL Jolanta – University of Bielsko-Biala, Poland
ZAWIŚLAK Stanisław – University of Bielsko-Biala, Poland


Komitet Organizacyjny Konferencji

RYSIŃSKI Jacek – Przewodniczący
DROBINA Robert
JANUSZ Jarosław
MARKIEFKA Mateusz
RAJZER Izabella
SIDZINA Marcin
WACIĘGA Joanna
WIĘCEK Dariusz
WIĘCEK Dorota
ZARĘBSKA Małgorzata


Sesja posterowalink


HARMONOGRAM KONFERENCJI’2020

Zapraszamy do udziału w X Międzynarodowej Konferencje Studentów oraz Doktorantów “Inżynier XXI wieku”. Wszystkie wykłady oraz prezentacje będą dostępne online, na serwisach:

www.engineerxxi.ath.eu/konferencja
www.engineerxxi.ath.eu
www.ath.bielsko.pl
www.facebook.com/InzynierXXIwieku
www.facebook.com/WBMiI

09:00 09:10 Rektor ATH w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH Uroczyste otwarcie konferencji
09:10 09:19 Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH dr hab. inż. Jacek Pezda, prof. ATH Uroczyste otwarcie konferencji
09:20 09:44 ASTOR Małgorzata Hadwiczak Inżynier 4.0 – Czyli co łączy Absolwenta uczelni technicznej z Mercedesem
09:45 10:00 ASTOR Arkadiusz Rodak Showroom Fabryki Przyszłości Hub4Industry
10:00 10:35 ASTOR, Symkom, Rekord, ATH Małgorzata Hadwiczak,
dr Maciej Ginalski, Piotr Szymura; Mateusz Markiefka – Chairman
Debata: „Jak rozpocząć swoją karierę pracując zdalnie”
10:40 10:59 Polmotors Łukasz Wójcik Osiągnięcia neuronauki a rozwój inteligencji emocjonalnej
11:00 11:24 Simufact Michel Pereme Connecting the Digital and Real Worlds: from Design to Inspection
11:25 11:44 Symkom dr Maciej Ginalski, Barbara Kaźmierczak Projektowanie pojazdów autonomicznych pod kątem bezpieczeństwa
11:45 12:05 ASTOR Marcin Brydak Przemysł Przyszłości – Inteligentna robotyka
12:05 12:15 ASTOR Dariusz Biega Showroom Fabryki Przyszłości
12:15 12:30 SICK Adam Tupacz Zabezpieczenie obszaru pracy robota – systemy sBot
12:30 12:45 SICK Damian Bakiera Elastyczna lokalizacja części przy pomocy systemów wizyjnych 2D i 3D
12:45 13:05 KUKA Damian Drąg Nowe produkty KUKA 2020/2021
13:10 13:29 OENG – Otrębski Engineering Tomasz Otrębski Automatyzacja produkcji a bezpieczeństwo ludzi. Sytuacja obecna i perspektywy
13:30 13:54 KS Industry Solutions Łukasz Prusiel Sprawność systemu produkcyjnego kluczowym wyzwaniem inżyniera XXI wieku
13:55 14:10 Somfy Marcin Szczotka So Open – Tahoma
14:10 14:34 e-Xstream engineering dr Bernard Alsteens Metal-to-plastic replacement: How to efficiently and accurately analyze a reinforced plastic part
14:35 14:45 ATH Rektor ATH w Bielsku-Białej/Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH Sesja posterowa – wybór najlepszych prac
Zakończenie konferencji

Szanowni Uczestnicy Konferencji Inżynier XXI Wieku,

Osoby, które otrzymały pozytywne recenzje nadesłanego artykułu mogą wziąć udział w Konkursie na najlepszą pracę zaprezentowaną podczas konferencji.

Prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres inzynier.kolo@ath.eu:

– plakatu prezentującego cel i wyniki pracy – szablon,

– krótkiego (do 1 min) filmu podsumowującego otrzymane wyniki i osiągnięcia pracy.

Termin nadsyłania filmów do konkursu: 8 grudnia 2020r.Skip to content