Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

V edycja Konferencji “Inżynier XXI wieku”

Organizator:

Interdyscyplinarne Koło Naukowe
„INŻYNIER NA MIARĘ XXI WIEKU”

Patronat Honorowy:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 4 grudnia 2015r. odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”. Celem konferencji jest przedstawienie najciekawszych prac naukowych realizowanych przez studentów oraz doktorantów. Ponadto zapraszamy uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych do prezentacji swoich prac i projektów w ramach sesji plakatowej.

Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojmowane zagadnienia z:

 • mechanika i budowa maszyn,
 • automatyki i robotyki,
 • mechatroniki,
 • informatyki.

Nadesłane referaty będą recenzowane przez Komitet Naukowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zostaną wydrukowane w specjalnym Zeszycie Naukowym Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.
W przypadku doktorantów instnieje możliwość wydruku pracy w Wydawnictwie: International Journal of Applied Mechanics and Engineering (7 pkt.). Jednakże prace muszą być przygotowane zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie http://www.ijame.uz.zgora.pl Wszystkie przesłane prace będą oceniane przez niezależnych recenzentów wytypowanych przez wydawnictwo.
Referaty przyjęte do druku w specjalnym Zeszycie Naukowym Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki będą zwolnione z opłaty. Wydruk referatów w International Journal of Applied Mechanics and Engineering obciążony jest opłatą w kwocie 500 zł.

Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji oraz zgłaszania referatów!

Rejestracja uczestnika

Obsługa konferencji odbywać się będzie poprzez serwis internetowy : www.engineerxxi.ath.eu. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji, przesłanie referatu, recenzje oraz komunikaty rozsyłane będą przez w/w serwis.

Zgłoszenia artykułów
Na Konferencję można zgłaszać artykuły w języku angielskim lub polskim. Prace należy nadsyłać wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie: MS Word, ponadto muszą być sformatowane zgodnie z wytycznymi i wzorcem: (Szablon). Artykuły będą opublikowane jako odrębne rozdziały.

W przypadku chęci wydruku w International Journal of Applied Mechanics and Engineering, wytyczne dotyczące referatu znajdują się na stronie: http://www.ijame.uz.zgora.pl

Wszelka wymiana korespondencji związanej z uczestnictwem winna odbywać się przez oficjalny adres Konferencji inzynier.kolo@ath.eu

Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

Ze względu na wymogi wydawnicze należy bezwzględnie przestrzegać terminów zgłaszania artykułów i wykonywania poprawek.

Ważne terminy

 • 01.04.2015 – przesłanie pełnego tekstu referatu (International Journal of Applied Mechanics and Engineering)
  01.07.2015 – II termin
 • 10.10.2015 – rejestracja uczestników – link
 • 30.10.2015 – przesłanie pełnego tekstu referatu
 • 07.11.2015 – przesłanie poprawionego pełnego tekstu referatu
 • 04.12.2015 – Konferencja

HARMONOGRAM KONFERENCJI

Wszystkie osoby biorące udział w konferencji proszone są o przygotowanie plakatu wg wzoru umieszczonego na stronie konferencji (plakat2015.ppt).

Sala L128

08:20 – 08:30  Otwarcie konferencji przez Dziekana WBMiI prof. dr hab. inż. Jacka STADNICKIEGO

08:35 – 09:30  Autoprezentacja – Dariusz Kowalski – John Grinder NLP International Traine
– jedność duszy i ciała,
– jak Twoja postawa i ubiór świadczą o Tobie,
– biznesowy savoir-vivre,
– jak przygotować prezentację aby nie zabić oglądającego Power Pointem,
– elevator peach – jak przygotować mowę jednominutową,
– prezentacja idei,
– jak przygotować godzinną prezentację idei,
– metoda 7 kroków.

09:35 – 10:20  Mój samochód moim szoferem – technologie autonomicznej jazdy – Dariusz Walica – ZF TRW, Dyrektor Centrum Inżynieryjnego w Bielsku-Białej

   

Sala L120

Sala L131

10:30 – 11:15  ZF-TRW Maciej KAWIAK – Kierownik ds. Testów i Walidacji
Od koncepcji do realizacji. Etapy wdrożenia produktu w centrum inżynieryjnym.

11:15 – 12:00  Eaton Automotive Systems
Proces kucia w firmie Eaton Automotive Systems

12:00 – 12:15 PRZERWA

12:15 – 13:00  Visi Polska Rzeszów
VISI jako innowacyjne rozwiązanie do projektowania tłoczników

13:00 – 13:45 EC Engineering Kraków
Symulacje nieliniowych problemów dynamicznych przy użyciu pakietu MSC Software

13:45 – 14:30  KS Automotive Gliwice
Systemy zarzadzania produkcją – PLM (Product Lifecycle Management)

 

10:30 – 11:40           ASTOR
Tomasz ZIAJA
Zrobotyzowane spawanie – budowa stanowiska, funkcjonalność, przykłady zastosowań.
Michał ŁOPATA
Cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów IT.
Dawid ZOŃ
Konfiguracja i diagnostyka przemysłowej sieci Ethernet.
Paweł FIREK
Nowoczesny system zarządzania budynkiem ASTOR BMS.

11:40 – 12:10           Marcin KAWA – OMRON
Podstawy bezpieczeństwa maszyn

12:10 – 12:25 PRZERWA

12:25 – 14:00              C&C Partners
Dariusz BOROWCZAK
Systemy wizyjne 3D
Paweł MATYSZOK
Środowisko pracy i algorytmy analizy obrazów dla zastosowań w przemysłowych systemach kontroli jakości
Adam KONIECZNY
Zintegrowane systemy bezpieczeństwa

14:00 – 14:20              Bosmal
Konwersja pojazdu spalinowego fiat 500 na napęd elektryczny

Hol przed salą L128

10:45 – 14:00  Sesja plakatowa / warsztaty / prezentacje – W trakcie trwania wykładów, jak i zaraz po zakończeniu, przed salą L128 odbędą się prezentacje oraz warsztaty przygotowane przez zaproszone firmy. Ponadto przed budynkiem L będzie można zobaczyć wystawę samochodów FIAT przygotowaną przez  Centrum Sprzedaży FCA Poland.

14:30 – SALA L131 – Rozdanie nagród

Referaty:

Technologie, procesy i systemy produkcyjne
Technologies, processes and systems of manufacturing

 1. Monika BANACH, Opiekun naukowy: Dariusz PLINTA
  Teoria ograniczeń w nowoczesnym zarządzaniu
  TOC in modern management
 2. Aneta GRECKA, Stanisław LEWANDOWSKI, Robert DROBINA, Opiekun naukowy: Robert DROBINA
  Sztuczne sieci neuronowe i kierunki ich zastosowań w przemyśle włókienniczym
  Artificial neutral networks and directions of their implementation in textile industry
 3. Damian KOLNY, Ewa KACZMAR, Opiekun naukowy: Paweł ZIOBRO, Dorota WIĘCEK
  Zastosowanie zaawansowanego systemu kontroli narzędzi z punktu widzenia optymalizacji procesu produkcyjnego
  Application of the advanced tool monitoring system from the manufacturing process optimization perspective
 4. Małgorzata OLENDER, Opiekun naukowy: Damian KRENCZYK
  Wirtualne sieci wytwarzania
  Virtual manufacturing networks
 5. Elżbieta ŚMIAŁOGÓRSKA, Opiekun naukowy: Robert DROBINA
  Elektroniczna gospodarka magazynowa oparta na kodzie EPC
  Electronic storage based on code EPC

Automatyka i mechatronika
Automation and mechatronics

 1. Michał BAJERSKI, Opiekun naukowy: Jacek NOWAKOWSKI
  Analiza działania oraz przykładowe rozwiązanie modułu komfortu do samochodu osobowego
  Analysis operation and solution of module comfort passenger car
 2. Michał BILKOWSKI, Mariusz KÓZKA, Marcin PUCHAŁKA, Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
  Warcaby – człowiek kontra robot. Komunikacja i algorytm sterowania
  Checker – human versus robot. Communication and control algorithm
 3. Adrian CHAŁUPKA, Paweł MOL, Szymon PAWELA, Patrycjusz ZYZAŃSKI, Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
  Projekt sterowania i monitoringu urządzeń budynku przy użyciu platformy Raspberry Pi
  Home monitoring and controlling devices with Raspberry Pi
 4. Zbigniew GONDKO, Maciej DRABCZYK, Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
  Projekt systemu elektronicznego dostępu do pomieszczeń wykorzystującego technologię MIFARE
  Electronic system accessing to room using MIFARE card
 5. Vitalii IVANYUK, Myroslav MYKYTYUK, Opiekun naukowy: Volodymyr KHOMA
  Modele matematyczne adapterów linii telefonicznych z zastosowaniem układów mostkowych
  Mathematical model of telephone line adapters based on bridge circuit
 6. Adam JABŁOŃSKI, Opiekun naukowy: Jacek KŁOSIŃSKI
  Zastosowanie sterownika PAC do pomiaru czasu trwania wymiany danych
  The use of PAC controller to measure data exchange time
 7. Bartosz JANOWSKI, Tomasz BRACHACZEK, Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
  Obszarowy pomiar temperatury
  Area temperatures measurement
 8. Taras KRET, Sviatoslav VASILISHYN, Supervisor: Valery DUDYKEVYCH
  Intelligent control systems based on ZigBee technology
  Inteligentny system sterowania oparty na technologii ZigBee
 9. Dawid KROK, Opiekun naukowy: Michał RADZIK
  Układ sterujący zamkami oraz oświetleniem dodatkowym samochodu za pomocą telefonu komórkowego
  The control system locks the door and additional lighting in the car using a mobile phone
 10. Piotr MATYJA, Opiekun naukowy: Waldemar MINKINA, Sławomir GRYŚ
  Zastosowanie LabVIEW do sterowania modelem robota zbudowanego w programie Solidworks
  Application of LabVIEW to control the robot model created in Solidworks
 11. Konrad SALAMON, Rafał MIROSŁAW, Opiekun naukowy: Anna SZLACHTA
  System pozycjonowania i monitoringu pracy paneli fotowoltaicznych
  Continuous postioning and monitoring system of photovoltaic panels
 12. Arkadiusz SZARZEC, Dawid BUJOK, Krzysztof KUBICA, Opiekun naukowy: Marcin SIDZINA
  Stanowisko laboratoryjne do badania układów zdalnego sterowania maszyn zbudowane na platformie Arduino
  The laboratory test stand for investigations of the remote control idustrial machines using platform Arduino
 13. Mateusz SZLUZA, Bogdan MEDWID, Robert LIS, Opiekun naukowy: Marcin SIDZINA
  Programowanie stabilnych parametrów pracy silnika jednofazowego ogólnego przeznaczenia w warunkach zmiennego obciążenia
  Programming stable work parameters of single-phase motor at alternating load
 14. Marcin WIKTOR, Opiekun naukowy: Jarosław JANUSZ
  Badania modelu fizycznego platformy Stewarta-Gougha
  Research of a physical model Stewart-Gough platform

Projektowanie, badania i eksploatacja
Designing, researches and exploitation

 1. Paulina GARLICKA, Opiekun naukowy: Józef DREWNIAK
  Kinematyka złożonego mechanizmu dźwigniowego
  Kinematics of a complex link mechanism
 2. Taras GORIACHKO, Opiekun naukowy: Mykhailo MARCHUK
  Wpływ struktury na charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe wydłużonych płyt cylindrycznych poddanych drganiom geometrycznie nieliniowym
  Influence of discreteness of the structure by thickness on the amplitude-frequency characteristics for elongated cylindrical panels at geometrically nonlinear vibrations
 3. Michał GORZEŃ, Opiekun naukowy: Sławomir ISKIERKA
  Proces frezowania w oparciu o oprogramowanie CAD/CAM
  Milling process based on CAD/CAM software
 4. Leszek HOJDYS, Opiekun naukowy: Józef DREWNIAK
  Oprogramowanie do numerycznej analizy procesów zmęczeniowych elementów maszyn wykorzystujące łańcuchy markowskie i semimarkowskie
  Software for numerical analysis of fatigue processes for machine elements with markov and semimarkov chains
 5. Aleksandra JARCO, Opiekun naukowy: Jacek PEZDA
  Wpływ rodzaju obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne stopu EN AC-AlSi7Mg
  Effect of heat treatment type on mechanical properties of the EN AC-AlSi7Mg alloy
 6. Zhanar KARIBAEVA, Opiekun naukowy: Dalel ZHAILAYBAEV
  JSC „Pavlodar Machine Works’ prospects for development and production increase based upon an application of CNC machines
  Pawłodarski Zakład Budowy Maszyn – perspektywy rozwoju i wzrostu produkcji poprzez zastosowanie maszyn CNC
 7. Monika KÓSKA, Opiekun naukowy: Józef DREWNIAK
  Wpływ dokładności wykonania kół zębatych walcowych na ich wytrzymałość zmęczeniową
  Influence of accuracy of manufacturing of cylindrical gears on fatigue strength
 8. Jozef KRAJŇÁK, Jaroslav HOMIŠIN, Opiekun naukowy: Jaroslav HOMIŠIN
  Wpływ drgań sprzęgła pneumatycznego na hałas układów mechanicznych
  Impact of pneumatic coupling vibration and noise the mechanic system
 9. Jerzy MARSZAŁEK, Opiekun naukowy: Jacek STADNICKI
  Doświadczalne badanie delaminacji kompozytu warstwowego
  Experimental study of layer composite delamination
 10. Robert MITORAJ, Opiekun naukowy: Józef DREWNIAK
  Porównanie metod obliczeń zmęczeniowych wału przekładni zębatej dużej mocy
  Compare methods the fatigue strength calculations of heavy-duty gear shaft
 11. Marek MORAVIČ, Robert GREGA, Opiekun naukowy: Robert GREGA
  Możliwy sposób analizy drgań układów mechanicznych
  Possible way of solving mechanical system vibration
 12. Łukasz NORYMBERCZYK, Opiekun naukowy: Stanisław PŁONKA
  Sposób wyznaczania odporności na blistering kompozytów węglowo-grafitowych stosowanych w technice uszczelnień mechanicznych
  A method of determining blister resistance of carbon-graphite composites used in mechanical seals
 13. Sylwester OLESZEK, Opiekun naukowy: Marek WYLEŻOŁ
  Automatyzacja procesu projektowo-konstrukcyjnego opakowania szklanego realizowana poprzez integrację Creo Parametric z MS Excel
  Automatization of a design process of a glass container by integrating Creo Parametric with MS-Excel
 14. Svitlana POLUDA, Nadia PESOCKA, Opiekun naukowy: Vitaliy GERASIMOV
  Przyszłościowe kierunki badań własności eksploatacyjnych produktów ortopedycznych (materacy)
  Perspective directions of investigating of performance properties of orthopedic products (mattresses)
 15. Krzysztof RESZUTA, Opiekun naukowy: Piotr DANIELCZYK
  Analiza wytrzymałości zmęczeniowej dysku lotniczej turbiny gazowej
  Fatigue analysis of aircraft low-pressure gas turbine disc
 16. Vira SEMAK, Scientific supervisor: Svitlana MATVIICHUK
  The improvement of performance properties of protective working clothes for the workers of greenhouses
  Poprawa cech użytkowych odzieży ochronnej dla pracowników szklarni
 17. Yerzhan SHAYAKHMETOV, Opiekun naukowy: T. MENDEBAEV, O. TEMIRTASOV, S. ZAWIŚLAK
  Deformation analysis of the conveyor rollers bearing assembly
  Analiza deformacji rolek zespołu łożyskowego
 18. Dawid STALMACH, Opiekun naukowy: Michał RADZIK
  Stanowisko do badania procesu nagrzewania wykorzystujące laser oraz pirometr
  The test stand to test the heating process using a laser and pyrometer
 19. Andrey STOLBOUSHKIN, Oxana FOMINA, Alexey FOMIN, Mikhail DRUZHININ, Scientific supervisor: Andrey STOLBOUSHKIN
  The impact of vanadium slag addition on structure forming processes in wall ceramic made of technogenic material
  Wpływ dodatku żużla wanadu na strukturę wyrobów ceramicznych
 20. Ilona SZŁAPA, Opiekun naukowy: Dariusz JĘDRZEJCZYK
  Wpływ procesów korozyjnych na właściwości stalowych części złącznych
  The influence of corrosion processes on properties of steel fasteners
 21. Michał SZMAJDUCH, Opiekun naukowy: Marek WYLEŻOŁ
  Biomechaniczny wirtualny model ręki do symulacji uszkodzeń palców
  Biomechanical virtual hand model for finger damages simulation
 22. Mariusz SZNAJDER, Opiekun naukowy: Józef MATUSZEK
  Modelowanie i technologia druku 3D w projektowaniu wyrzutnika satelity
  3D modeling and 3D printing technology in satellite launcher design
 23. Robert TYRTANIA, Kacper KUDZIA, Opiekun naukowy: Tomasz MEINICKE
  Konwersja pojazdu spalinowego Fiat 500 na napęd elektryczny
  Conversion of combustion vehicle Fiat 500 to electric drive
 24. Matej URBANSKÝ, Jaroslav HOMIŠIN, Opiekun naukowy: Jaroslav HOMIŠIN
  Projekt platformy mobilnej dla urządzenia mobilnego z generatorem drgań skrętnych
  Design of the mobile platform for the torsional oscillating mechanical system
 25. Paweł WIEROŃSKI, Opiekun naukowy: Józef MATUSZEK
  Opracowanie konstrukcji koła napędowego kolejki górniczej z układem aktywnego chłodzenia
  Damages of drive wheels in underslung railways

Przetwarzanie, transmisja i bezpieczeństwo informacji
Processing, transmission and security of information

 1. Tugba BUDAK, Oguzhan KILIC, Kagan Berk TANAYDEN, Mehmet EKIN, Melike BINGŐL, Supervisor: Stanisław ZAWIŚLAK
  Enumeration of the family of graphs having a particular sequence of vertices’ degrees
  Enumeracja rodziny grafów mających ten sam ciąg stopni wierzchołków
 2. Mateusz DRÓŻDŻ, Scientific supervisor: Stanisław ZAWIŚLAK
  Shortest Road Connections for some Polish and Czech towns
  Najkrótsze połączenia drogowe pomiędzy wybranymi miastami w Polsce i Czechach
 3. Yuliana GRUZDIEVA, Supervisor: Mykhailo MARCHUK
  Model matematyczny dla oceny funkcjonalnej efektywnośći ochrony obiektu
  Mathematical model for evaluating the functional efficiency of object security
 4. Krystian HARAŃCZYK, Opiekun naukowy: Stanisław ZAWIŚLAK
  Book shop – owner dedicated software
  Program dla właściciela księgarni
 5. Artur JĘDRYSEK, Supervisor: Stanisław ZAWIŚLAK
  Visualization of chosen graph search algorithms and remarks on program writing techniques
  Wizualizacja wybranych algorytmów przeszukania grafów oraz uwagi o pisaniu programu komputerowego
 6. Oleh MAKSYMETS, Supervisor: Ruslan KOZAK
  Metody przeszukiwania danych oraz uczenia maszynowego w detekcji ataków na systemy komputerowe
  Analysis methods of data mining and machine learning in attacks detection on computer systems
 7. Volodymyr RAKOBOVCHUK, Igor SOBCHUK, Opiekun naukowy: Valeriy DUDYKEVYCH
  Ochrona informacji przed odczytem laserowym mikrofonem
  Information protecting from laser reading based on films relief
 8. Vitalii SUSUKAILO, Opiekun naukowy: Yuriy LAKH
  Korzystanie z QR-kodów w sferze technologii elektronicznej
  Using QR-code in the electronic technology sphere
 9. Anton YAVORSKI, Supervisor: VITALII CHYZH
  Metody poprawy pozycjonowania obiektów za pomocą technologii bezprzewodowych iBeacon
  Methods to improve the positioning of objects using wireless technologies iBeacon
 10. Nataliia YAVORSKA, Iryna MYKOLIUK, Andrii STEFANIV, Supervisor: Vitalyy BREVUS
  Analiza tekstów: pozyskiwanie wiedzy oraz ocena nastrojów społecznych
  Data mining and text sentiment analysis
Skip to content