Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

VI edycja Konferencji “Inżynier XXI wieku”

Organizator:

Interdyscyplinarne Koło Naukowe
„INŻYNIER XXI WIEKU”

Patronat Honorowy:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin

International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 2 grudnia 2016r. odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”. Celem konferencji jest przedstawienie najciekawszych prac naukowych realizowanych przez studentów oraz doktorantów. Ponadto zapraszamy uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych do prezentacji swoich prac i projektów w ramach sesji plakatowej.

Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojmowane zagadnienia z:

  • mechanika i budowa maszyn,
  • automatyki i robotyki,
  • mechatroniki,
  • zarządzania i inżynierii produkcji,
  • informatyki.

Nadesłane referaty będą recenzowane przez Komitet Naukowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zostaną wydrukowane w specjalnym Zeszycie Naukowym Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki. W przypadku doktorantów istnieje możliwość wydruku pracy w monografii pokonferencyjnej.

Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji oraz zgłaszania referatów!

Udział w konferencji jest bezpłatny !

Rejestracja uczestnika

Obsługa konferencji odbywać się będzie poprzez serwis internetowy: www.EngineerXXI.ath.eu. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji, przesłanie referatu, recenzje oraz komunikaty rozsyłane będą przez w/w serwis.

Zgłoszenia artykułów
Na Konferencję można zgłaszać artykuły w języku angielskim lub polskim. Prace należy nadsyłać wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie: MS Word, ponadto muszą być sformatowane zgodnie z wytycznymi i wzorcem: (Szablon). Artykuły będą opublikowane jako odrębne rozdziały. Wydruk materiałów jest bezpłatny.

Wszelka wymiana korespondencji związanej z uczestnictwem winna odbywać się przez oficjalny adres Konferencji inzynier.kolo@ath.eu

Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

Ze względu na wymogi wydawnicze należy bezwzględnie przestrzegać terminów zgłaszania artykułów i wykonywania poprawek.

Ważne terminy

  • 31.10.2016 – rejestracja uczestników link oraz przesłanie pełnego tekstu referatu
  • 14.11.2016 – przesłanie poprawionego pełnego tekstu referatu
  • 02.12.2016 – Konferencja

HARMONOGRAM KONFERENCJI

Wszystkie osoby biorące udział w konferencji proszone są o przygotowanie plakatu wg wzoru umieszczonego na stronie konferencji (plakat2016.pptx)

Otwarcie Konferencji – sala L128
0830 – 0845Otwarcie konferencjiDziekan WBMiI prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski
0845 – 0925Modelowanie haptyczne  w zastosowaniach medycznychMarek Wyleżoł – Politechnika Śląska
0930 – 1010Projektowanie robota medycznego na przykładzie Robin Heart Port Vision AbleKamil Rohr – Instytut Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
   
Sesja 1 – sala L120
1015 – 1055Projektowanie procesów kucia z pakietem QFormSylwia Bednarek – AGH
1100 – 1140Wizja autonomous drivingMaciej Kawiak – ZF TRW
11:40 – 12:00 PRZERWA
1200 – 1240Konstrukcja form wtryskowych z użyciem elementów znormalizowanych w VISI MouldVisi Polska Rzeszów
1245 – 1325Zastosowanie systemów wizyjnych w kontroli jakościowej wyrobówPiotr Jasuba, Andrzej Halena, Paweł Linek – EATON
1330 – 1410Optyczne i multisensoryczne maszyny pomiarowe OGPOBERON 3D
1415 – 1440Praktyczne wskazówki jak realizować innowacje w dziedzinie oprogramowaniaTomasz Jakóbiec – Rockwell Automation

 

Sesja 2 – sala L131
1015 – 1045Elementy programowania funkcyjnego jako narzędzie wspomagające modelowanie domenyArkadiusz Benedykt – REKORD SI
1050 – 1225Paweł Wróbel
Wprowadzenie do Industry 4.0 – Wyzwania i szanse dla inżynierów
Michał Łopata
Cyberbezpieczeństwo w systemach sterowania
Michał Łopata
Dlaczego wdrażamy systemy zarządzania produkcją
Piotr Hornik
Zarządzanie i optymalizacja zużycia energii w zakładzie produkcyjnym
ASTOR
1225 – 1240 PRZERWA
1240 – 1320Kontrola i bezpieczeństwo w automatyce – systemy sterowania odpowiedzialne za bezpieczeństwoTomasz Otrębski – ELOKON Polska
1325 – 1445Co Internet wie o Tobie ?Jarosław Gawron – CISCO

 

Sesja plakatowa, warsztaty – hol przed salą L128, plac przed budynkiem L
1000 – 1345Sesja plakatowa / warsztaty / prezentacje – W trakcie trwania wykładów,
jak i zaraz po zakończeniu, przed salą L128 odbędą się prezentacje oraz warsztaty przygotowane przez zaproszone firmy. Ponadto przed budynkiem L będzie można zobaczyć wystawę samochodów FIAT przygotowaną przez  Centrum Sprzedaży FCA Poland.

 

Sala L128
1500Wręczenie nagród
Referaty:
Przetwarzanie, transmisja i bezpieczeństwo informacji
  Processing, transmission and security of information
1. Anastasiia ABAKUMOVA, Opiekun naukowy: Roman ODARCHENKO
Traffic flow reservation and redistribution methods in the backbone mobile operator network
Metody rezerwacji oraz redystrybucji przepływu w mobilnej sieci szkieletowej
2. Igor ANDRUSHCHAK, Supervisor: Vasyl MARTSENYUK
On algorithm of systems analysis for decision support system of medical research
Algorytm analizy systemowej dla systemu wspomagania podjęcia decyzji dla medycznych badań naukowych
3. Artem AVRAMENKO, Sergey GOLUB
Classification models in information systems for social and environmental crisis monitoring
Modele klasyfikacji systemów informatycznych do monitoringu kryzysów społecznych i środowiska naturalnego
4. Yurii BABENKO, Supervisor: Oleksandr YUDIN
Identification of voting on the pitch frequency
Identyfikacja głosowa na podstawie analizy częstotliwość
5. Anatoliy BALYK, Supervisor: Mikolaj KARPINSKI
Using riverbed modeler for DDoS attack simulation
Wykorzystanie pakietu riverbed do symulacji ataków DDoS
6. Roman BANAKH, Supervisor: Andrian PISKOZUB
Wi-Fi honeypot jako serwis – Koncepcja modelu biznesowego
Wi-Fi Honeypot as a Service – Conception of business model
7. Tatyana BELIKOVA, Volodymyr KARPINSKYI, Supervisor: Vladimir BARANNIK
Opracowanie technologii do analizy semantyki treści
Development of technology analysis for the content semantics
8. Yuliia BOIKO, Ruslana ZIUBINA, Opiekun naukowy: Oleksandr YUDIN
Medody kompresji danych w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w awiacji
Video data compression methods in the aviation crisis management
9. Solomiia BUTRYN, Supervisor: Ruslan KOZAK
Wykorzystanie podpisu cyfrowego oraz znaku wodnego do zabezpieczenia dokumnetów elektronicznych
Combining of digital signature and digital watermarking to improve the security of electronic documents
10. Vladyslava CHAIKOVSKA, Opiekun naukowy: Oleksandr OKSIIUK
Authentication when accessing cloud services  by means of language Python
Uwierzytelnianie przy dostępie do usług w chmurze za pomocą języka Python
11. Dmitro CHERNETSKIY, Supervisor: Andriy SEMENETS
The open-source software-based solution for deveopment of information infrastructure of medical universities
Zastosowanie oprogramowania ‘open source’ w celu opracowania infrastruktury informatycznej uniwersytetu medycznego
12. Oleksii FRAZE-FRAZENKO, Volodymyr KARPINSKYI, Supervisor: Nadiia KAZAKOVA
Udoskonalenie kompleksowej metody migracji danych i zasobów obliczeniowych na podstawie algorytmów wielomianowych w skalowalnych repozytoriach rozproszonych
The complex data migration method and computing resources improvement on the basis of polynomial algorithms in the scalable distributed storages
13. Yuliana GRUZDIEVA, Supervisor: Ivan TYSHYK
Model matematyczny do ewaluacji skuteczności fizycznego systemu ochrony
Mathematical model for determining the indicator of efficiency of physical protection system
14. Vitalii HOLOVENKO, Olesya VOITOVYCH, Supervisor: Volodymyr LUZHETSKYI
Research of social networks as a source of information in warfare
Badania sieci społecznościowych jako źródła informacji do wojny informacyjnej
15. Maria HOLUB, Opiekun naukowy: Oleg PIVEN
Klasyfikacja tekstów w monitorowaniu wielu technologii informatycznych
Classification of texts in the technology multilevel information monitoring
16. Igor IAKYMENKO, Stepan IVASIEV, Opiekun naukowy: Mykhajlo KASIANCHUK
High-productivity methods of finding residues multidigit numbers by modulo
Wysokowydajne metody poszukiwania reszt liczb kilkucyfrowych
17. Svitlana KAZMIRCHUK, Tetyana PANІVKO, Opiekun naukowy: Oleksandr KORCHENKO
Studium wrażliwości bezpieczeństwa informacji w bazach danych
Study vulnerability database information security
18. Natalya KLYMUK, Supervisor: Vasyl MARTSENYUK
Systems analysis algorithm for problems of health insurance
Algorytm analizy systemowej dla zagadnień ubezpieczenia zdrowotnego
19. Bohdan KOBILNYK, Mariia ROSHCHUK, Opiekun naukowy: Andrii GIZUN
Rola informacyjnych i psychologicznych wpływów w wojnie informacyjnej
The role of information-psychological influences in information warfare
20. Anna KORCHENKO, Pavlo VIKULOV, Opiekun naukowy: Mikolaj KARPINSKI
Sposób a – wyrównania liczb rozmytych zastosowany w systemach detekcji cyberataków
Method of a-leveled nominalization of fuzzy numbers for intrusion detection systems
21. Maryna KOSTIAK, Supervisor: Lyubomyr PARKHUTS
Opracowanie optymalnych algorytmów sterowania wymiany informacji w sieci firmowej
Development of optimal algorithms control the exchange of information on the corporate network
22. Roman KOTSYUBA, Supervisor: Vasyl MARTSENYUK
Computer-assisted language learning in order to improve language competence for medical students in English as a foreign language (EFL)
Nauka języków wspomagana komputerem w celu polepszenia kompetencji językowej dla studentów medycyny z języka angielskiego
23. Yuliia KOVALOVA, Supervisor: Tetyana BABENKO
Dyskretny model dynamicznego systemu energetycznego i niezawodności danych określających pobór mocy
The Discrete Model of Dynamic Energy Systems and Reliability of Data Consumption
24. Andrei KRASNORUTSKIY, Joanna GANCARCZYK, Opiekun naukowy: Vladimir BARANNIK
Method of semantic masking of an aerial photograph
Metoda semantycznego maskowania fotografii lotniczej
25. Taras KRET, Supervisor: Valery DUDYKEVYCH
Struktura bezpieczeństwa informacji w wielopoziomowych inteligentnych systemach sterowania
The structure of information security in multilevel intelligent control system
26. Olena MATVIICZUK-YUDINA, Opiekun naukowy: Swietlana LОBODA
Analiza porównawcza nowoczesnych metod  e-learningu w zakresie  grafiki komputerowej dla inżynierów informatyków
Comparative analysis of modern methods  of e-learning of computer graphics for IT industry bachelors
27. Ivan MEDVID, Volodymyr PUNDYK, Opiekun naukowy: Vasyl YATSYSHYN
Stosowanie Onlizer-a jako efektywnego i wydajnego narzędzia na kolejnych etapach cyklu życia oprogramowania
Using Onlizer as efficient and productive tool at the software life cycle stages
28. Vladyslav MOROZOV, Supervisor: Alexander ZAMULA
Przegląd architektury sieci 5G
Brief review of 5G network architecture
29. Alexander MUSIENKO, Joanna GANCARCZYK, Opiekun naukowy: Vladimir BARANNIK
Technology of coding of digital aerial photographs taking into account classes of a semantic saturation of blocks in system of air monitoring
Technologia kodowania cyfrowych fotografii lotniczych z uwzględnieniem klas semantycznego nasycenia bloków dla systemu monitoringu powietrznego
30. Myroslav MYKYTYUK, Andrii PARTYKA, Opiekun naukowy: Volodymyr KHOMA
Model adaptera telefonicznego opartego na filtrze środkowo zaporowym
Model of a telephone adapter based on a band-reject filter
31. Ivan MYRONIV, Volodymyr ZHIKHAREVICH, Scientific supervizor: Sergiy OSTAPOV
Development of the character recognition software on the base of cellular automata
Zaawansowane oprogramowanie do rozpoznawania pisma z zastosowaniem automatów komórkowych
32. Olesya MYTNYK, Supervisor: Vitalii CHYZH
Steganografia sieciowa z zastosowaniem kodu Huffmana do kompresji steganogramu oraz modyfikacji nagłówka TCP
Network steganography using Huffman coding for steganogram compression and modification of TCP header
33. Vitalii NECHYPOR, Opiekun naukowy: Valery DUDYKEVYCH
Wykrywanie śledzenia aktywności w internecie przez analizę cookie
Cookie based approach for web trackers detection
34. Sergii NIKOLAIENKO, Supervisor: Yevhen VASILIU
Security amplification methods of quantum cryptography protocols
Metody zwiększania bezpieczeństwa dla protokołów kryptografii kwantowej
35. T. OLESHKO, T. KUZNETSOVA
Modelowanie 3D systemów bezpieczeństwa w lotnictwie
3D-modeling flight safety in aviation
36. Ivan OPIRSKYY, Opiekun naukowy: Valeriy DUDYKEVYCH
The peculiarities of construction the forecasting algorithms of unauthorized access to the state informational networks in case of parallel data processing
Algorytmy przewidywania nieautoryzowanego dostępu do sieci informacyjnych państwa  w przypadku przetwarzania równoległego
37. Svetlana PALASH, Oleksandr KHARCHENKO, Supervisor: Serhii HOLUB
Testy monitorujące zdrowie kobiet – narzędzia do ich obsługi komputerowej
Models Test in Woman’s Health Monitoring Information Technology
38. PARSHENTSEV Bogdan Vladimirovich, Opiekun naukowy: TOLSTOLUZHSKAYA Elena Gennadevna
Analiza metody drzew decyzyjnych
Analysis of decision trees methods
39. Оlena PASIACHNIK, Opiekun naukowy: Yuri SAMOKHVALOV
Monitorowanie aktywności bazy danych
Monitoring of database activity
40. Sergey PODLESNY, Yulia KHOKHLACHOVA, Opiekun naukowy: Vladimir BARANNIK
Analiza wpływu cyberataków na bezpieczeństwa zasobów informacjach typu wideo
The analysis of impact of cyber attacks on the security video information resource
41. Dawid PODŻORSKI, Opiekun naukowy: Stanisław ZAWIŚLAK
Wizualizacja wybranych operacji grafowych
Visualization of chosen graph operation
42. Yuliya POLISHCHUK, Tetyana ZHMURKO, Opiekun naukowy: Sergiy GNATYUK
Bezpieczeństwo informacyjno-psychologiczne społeczeństwa w kontekście wojny informacyjnej
Information-psychological security of society in the context of information warfare
43. Natalia SHABLIY, Halyna OSUKHIVSKA, Opiekun naukowy: Serhiy LUPENKO
System informacyjny do zbierania danych wprowadzanych z klawiatury
Information collecting system of personal keyboard handwriting
44. Yanina SHESTAK, James OGBU, Opiekun naukowy: Oleksandr OKSIIUK
Metody oraz modele oceny bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez systemy telekomunikacyjne
Methods and models of evaluating security of complex distributed information and telecommunication system
45. Olga SHULYATITSKA, Victor MALYUSHYTSKYY, Supervisor: Olesya VOITOVYCH
Simulation and security of sensor networks
Моdelowanie i bezpieczeństwo sieci sensorowych
46. Dmytro SOVETSKYI, Yurii BARYSHEV, Supervisor: Volodymyr LUZHETSKYI
Oprogramowanie antywirusowe przeciwko atakom hackerskim dla systemu operacyjnego Android
Protection tool against malware for Android operating systems
47. Łukasz STAROSTKA, Kamil KOCZUR, Michał JENKNER, Michał PATAS, Opiekun naukowy: Stanisław ZAWIŚLAK
Dwukryterialny Problem Komiwojażera – Program Wizualizacyjny
Bi-Criteria TSP – Visualization Program
48. Yaroslav STEFINKO, Supervisor: Andrian PISKOZUB
Skuteczny i automatyczny test penetracyjny korzystający z dockera w chmurze
Efficient and automated pentesting by using docker in cloud
49. Pavel STETSENKO, Alexandr PEREKOPSKIY, Supervisor: Gennady KHALIMOV
Attack on Bitcoin peer-to-peer network addressing mechanism
Ataki w sieciach peer-to-peer związane z mechanizmem adresowania
50. Victor SYDOR, Jaroslav SYDORYK, Vitalii CHYZH, Supervisor: Nadia DENYSIUK
Szkolenie i analiza metody cyfrowej steganografii
The study and the analysis of digital steganography methods
51. Vitaliy TVERDOKHLEB, Artur NAGLIK, Opiekun naukowy: Vladimir BARANNIK
Dynamiczna metoda kontrolowania intensywności strumienia wideo
Dynamic control method of the intensity video stream
52. Olga WESELSKA, Oleksandr SZMATOK, Opiekun naukowy: Oleksandr JUDIN
Zastosowanie algorytmu transformacji falkowej w steganoanalizie
Zastosowanie algorytmu transformacji falkowej w steganoanalizie
53. Dmytro VAKULENKO, Supervisor: Vasyl MARTSENYUK
Development of information technologies of arterial oscillogram analysis
Opracowanie technologii informacyjnych analizy arterialnego oscylogramu
54. Vira VIALKOVA, Opiekun naukowy: Oleksandr OKSIIUK
Information technology security audit of information systems of electronic payments
Audyt bezpieczeństwa technologii informacyjnych w systemach płatności elektronicznych
55. Nataliia YAVORSKA, Iryna MYKOLIUK, Supervisor: Mikołaj KARPIŃSKI
Wybór klasyfikatora do kategoryzacji tekstu i uszczegółowienia tekstów rosyjskich
Selecting classifier for text categorization and peculiarity of Russian texts
56. Maryna YESINA, Supervisor: Yurij GORBENKO
Metody analizy porównawczej prymitywów kryptograficznych
Methods of cryptographic primitives comparative analysis
57. Yevhen ZHBANOV, Supervisor: Nataliya ZAGORODNA
Ocena zagrożeń bezpieczeństwa platform handlu elektronicznego jako element działań typu tzw. Traffic arbitage
Assessment of security threats relevance of  e-commerce platform as component of traffic arbitrage
58. Volodymyr ZHIKHAREVICH, Kateryna GAZDIUK, Supervisor: Sergiy OSTAPOV
Symulacja dynamiki organizmu przypominającego robaka za pomocą mobilnego automatu komórkowego
Simulation of the dynamics of worm-like organisms using the movable cellular automata
59. Iryna ZHYRIAKOVA, Sergiy GOLUB
Transformacja wiedzy modelowanej w technologii monitoringu wielopoziomowego
Transformation of modeling knowledge in multilevel monitoring technology
60. Аndrij ZOZULJA, Nadiia LUTSYK, Opiekun naukowy: Serhii LUPENKO
Naukowe i metodologiczne podejście do modelowania, przetwarzania i komputerowej symulacji sygnałów z serca
Scientific and methodological approach to modeling, processing and computer simulation of heart signals
Projektowanie, badania i eksploatacja
  Designing, researches and exploitation
61. Borys ADAMIAK, Opiekun naukowy: Tomasz KNEFEL
Ocena zmian ciśnienia paliwa w zasobniku w warunkach podawania dzielonej i niedzielonej dawki wtrysku
Assessment of the fuel pressure in the rail during divided and undivided fuel delivery
62. Borys ADAMIAK, Opiekun naukowy: Tomasz KNEFEL
Wstępny projekt stanowiska do pomiaru sygnałów w układzie sterowania silnika
Preliminary draft of the research stand to measurements of signals in the engine control system
63. A. Z. BIDAKHMETOVA, А.B. KUANISHBAY, Opiekun naukowy: О.Т. TEMIRTASOV
Podniesienie niezawodności reduktorów planetarnych
Increasing of reliability of planetary reducers
64. Michał BOGUSZ, Daniel BIELENIN, Opiekun naukowy: Kazimierz ROMANISZYN
Projekt i badanie autonomicznego systemu sterowania do modelu pojazdu
Project and analysis automatic system control for model vehicle
65. Natalia BOKSHA, Supervisor: Hanna TOVCANETS, Vitaliy GERASIMOV
Perspektywy rozszerzenia zastosowań urządzeń laserowych w produkcji odzieży
The perspectives of extending the application of laser equipment in clothing production
66. Dawid BUJOK, Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Stanowisko do pomiaru prędkości transmisji danych
Test stand for speed measuring of data transmission
67. Miroslav CÍSAR, Ivan ZAJAČKO, Ivan KURIC, Supervisor: Ivan KURIC
Diagnostics based on positioning performance during circular motion
Diagnostyka techniczna w oparciu o dokładność pozycjonowania ruchu kołowego
68. Piotr DUTKA, Opiekun naukowy: Roman STRYCZEK
Stanowisko pomiarowe złożone z robota przemysłowego i triangulacyjnej głowicy laserowej do badania cech geometrycznych wyrobów
Test stand including industrial robot and laser displacement sensor to measure geometrical features of products
69. Hamid FABLER
Zminiaturyzowane stanowisko badawcze do testów rozciągania
Design miniaturized tensile testing machine
70. Alexey FOMIN, Wsevolod IVANOV, Maxim PARAMONOV, Supervisor: Alexey FOMIN
Mechanizm przestrzenny z parami kinematycznymi z użyciem wałka ślimakowego o zmiennym skoku
Development of the spatial mechanism with variable pitch in screw kinematic pair
71. Paulina GARLICKA, Aleksandra KOLBER, Opiekun naukowy: Józef DREWNIAK
Statyka i kinematyka przekładni biplanetarnej
Statics and kinematics of biplanetary gears
72. Bogdan GICALA, Dorota WIĘCEK
Modelowanie numeryczne procesów mieszania w biogazowniach
Numerical modeling of mixing processes in biogas plants
73. Łukasz HERB, Opiekun naukowy: Andrzej KWIECIEŃ
Metody realizacji operacji logicznych języka LD w urządzeniach sterujących opartych o architekturę 8051
The methods of the logical operations in control devices based on 8051 architecture
74. Adam JABŁOŃSKI, Izabella RAJZER, Opiekun naukowy: Izabella RAJZER
Zastosowanie konwencjonalnej drukarki 3D do wytwarzania podłoży dla inżynierii tkankowej – wstępne testy
Application of conventional 3D printer for scaffold production for tissue engineering – preliminary tests
75. Karol JABŁOŃSKI, Tomasz GRYCHOWSKI, Opiekun naukowy: Marek PAWEŁCZYK
System do oceny jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego
Fuzzy inference system for the assessment of indoor air quality
76. Daniel JANCARCZYK, Patryk CAPUTA, Mateusz GOZDAL, Mateusz SKRZELA, Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI, Marcin SIDZINA
Projekt i wykonanie windy towarowej jako stanowiska dydaktycznego
Design and implementation of the freight elevator as a test stand
77. Samuel JATTEAU, Onur SARITAS, Izabella RAJZER, Opiekun naukowy: Izabella RAJZER
Electrospinning of Hyaluronic Acid Fibers  for Tissue Engineering Application
Wytwarzanie metodą elektroprzędzenia włókien  z kwasu hialuronowego dla zastosowań w inżynierii tkankowej
78. Marcin JEŻOWSKI, Magdalena ZIĄBKA, Izabella RAJZER, Opiekun naukowy: Magdalena ZIĄBKA,Izabella RAJZER
Wpływ stężenia roztworu żelatyny  na mikrostrukturę włóknin wytworzonych metodą elektroprzędzenia
Effect of gelatin concentration on microstructure of electrospun nonwovens
79. Ewa KACZMAR, Damian KOLNY, Opiekun naukowy: Paweł ZIOBRO, Dariusz WIĘCEK
Projekt zastosowania zaawansowanego skanera  InfiniteFocus w praktyce produkcyjnej
Application of the advanced Scanner InfiniteFocus in manufacturing operations
80. Oleksandr KHARCHENKO, Supervisor: Serhii HOLUB
System sztucznej inteligencji do monitoringu robota mobilnego
Intellectual system of  multilevel monitoring of mobile robot
81. Noemi KLUZ, Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Projektowanie zrobotyzowanych stanowisk
Designing robotised stations
82. Aleksandra KŁOS-WITKOWSKA
Badania stabilności  bovine serum albumin jako komponenta warstw receptorowych w biosensorach
Study of stabilization bovine serum albumin as a component of biosensor receptor layer
83. Jan KOCUR, Opiekun naukowy: Tomasz KNEFEL
Analiza sygnałów sterujących wtryskiwaczami w zasobnikowym układzie zasilania w paliwo
Injectors control signals analysis of common rail fuel injection system
84. Damian KOLNY, Ewa KACZMAR, Opiekun naukowy: Paweł ZIOBRO, Dorota WIĘCEK
Niekonwencjonalne podejście do badania jakości oraz parametryzowania pracy narzędzi skrawających na przykładzie branży motoryzacyjnej
Unconventional approach to quality tests and parameterization of cutting tools on the example of automotive industry
85. Maciej KOST, Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Projekt i wykonanie heksakoptera
Design and implementation of hexacopter
86. Jerzy MARSZAŁEK, Opiekun naukowy: Jacek STADNICKI
Walidacja doświadczalna modelu MES kompozytu warstwowego wzmocnionego tkaniną
Experimental validation of a Finite Element Model of a woven fiber-reinforced compos
87. Kamil MAŚLANKA, Opiekun naukowy: Jarosław JANUSZ
Projekt i wykonanie adaptacyjnego sterownika lotu drona na podstawie modalnego regulatora LQR
Design and implementation of adaptive flight control system based on modal LQR controller
88. Marcin MIZIA, Opiekun naukowy: Ireneusz WRÓBEL
Symulacja MES procesu technologicznego obróbki plastycznej
Simulation FEM of sample metal forming technology
89. Ivan PIDGURSKYI, Scientific supervisor: Petro YASNIY
Simulation of non-transverse surface cracks in the machinery and structures elements
Symulacja pęknięć powierzchniowych w elementach maszyn
90. Paweł PIETRASZKO, Opiekun naukowy: Krzysztof PARCZEWSKI
Analiza wpływu pochylenia opon na odporność na boczne znoszenie
Analysis of impact of the camber angle for tire cornering stiffness
91. Mariusz PŁONKA, Opiekun naukowy: Roman STRYCZEK
Wyznaczanie płaszczyzn za pomocą algorytmu RANSAC
Determination of planes by the ransac algorithm
92. Bartosz PUCHAŁKA, Opiekun naukowy: Jacek NOWAKOWSKI
Porównanie wyników emisji uzyskanych z testów jezdnych NEDC oraz WLTC
Comparision of pollutant emissions obtained over NEDC and WLTC driving cycles
93. Tetyana ROMANJUK, Opiekun naukowy:Vitaly GERASIMOV, Alexander MOLNAR
Developing flexible automation systems based on microcontrollers of MSP430 series for a dwelling house
Wielofunkcyjne automatyczne systemy dla inteligentnych budynków z użyciem mikrokontrolerów MSP430
94. Marina SHERSHUN, David GAL, Opiekun naukowy: Vitaly GERASIMOV, Alexander MOLNAR
Telemetryczny system dla e-ubrań (inteligentnej odzieży)
Telemetry system for smart clothes
95. Uliana SHPORTAK, Supervisor: Nadiia BALYK
The use of 3D printing technology for reconstruction and reproduction of historic sites
Zastosowanie technologii druku 3D do rekonstrukcji i reprodukcji zabytków
96. Tomasz SIDORCZUK, Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Projekt koncepcyjny drukarki wielkoformatowej do murali
Conceptual design of the special printer for murals performance
97. Radosław SIWIEC, Opiekun naukowy: Roman STRYCZEK
Opracowanie postprocesora dla generowania ścieżki narzędzia robota przemysłowego
Postprocessor development for generating industrial robot tool path
98. Ivan SYSAK, Serhii BABIUK, Supervisor: Bogdan OROBCHUK
Inteligentny system sterowania światłami ulicznymi w mieście
Intellectual system of street lighting control in a city
99. Mateusz ŚLIWKA, Adam JABŁOŃSKI, Izabella RAJZER, Opiekun naukowy: Izabella RAJZER
Właściwości mechaniczne polimerowych rusztowań wytworzonych metodą druku 3D
Mechanical properties of Polymer scaffolds produced by 3D printing
100. Mateusz ŚLIWKA, Marcin JEŻOWSKI, Izabella RAJZER ,Opiekun naukowy: Izabella RAJZER
Wpływ stężenia roztworu żelatyny  na wytrzymałość włóknin wytworzonych metodą elektroprzędzenia
Effect of gelatin concentration on tensile properties of electrospun nonwovens
101. Sylwia TRAGARZ, Opiekun naukowy: Marcin ZEMCZAK
Zarządzanie zapasami przy użyciu systemu kanban
Inventory management by use kanban system
102. Matej URBANSKÝ, Jaroslav HOMIŠIN, Opiekun naukowy: Jaroslav HOMIŠIN
Prezentacja systemu regulacji drgań skrętnych mobilnego układu mechanicznego
Presentation of torsional vibration control on mobile mechanical system
103. Damian WĘGLARZ, Opiekun naukowy: Dariusz WIĘCEK
Modułowa konstrukcja typoszeregu wolnoobrotowych mieszadeł zanurzalnych z silnikiem przeciwwybuchowym i przekładnią planetarną
Modular design series of types low-speed submersible mixers with explosion-proof motor and planetary gearbox
104. Paweł WIEROŃSKI, Aleksandra JARCO, Opiekun naukowy: Jacek PEZDA
Badania nieniszczące odlewów ze stopów aluminium
Non-destructive testing of castings made of aluminum alloys
105. Mateusz WIĘCEK, Opiekun naukowy: Marcin KORZENIOWSKI
Algorytm analizy czasowo-częstotliwościowej sygnałów z wykorzystaniem ortonormalnych baz falkowych Daubechies
Algorithm of time-frequency analysis using Daubechies orthonormal wavelet bases
106. Kamil WYROBEK, Opiekun naukowy: Jacek PEZDA
Opracowanie procesu technologicznego wytwarzania elementu z wysokowytrzymałej blachy stalowej typu ahss
Technological process development of component manufacturing from advanced high strength steel sheet
107. Anatolyy VLASYUK, Viktor ZHUKOVSKYY, Opiekun naukowy: Anatolyy VLASYUK
Dwu-wymiarowy model matematyczny do symulacji liniowo poprzecznej migracji zanieczyszczeń w materiałach porowatych
A Two-Dimensional Mathematical Model for Linear Vertical Migration of Pollutant in the Catalytic Porous Media
108. Dario ZAGALLO, Matteo CONTIN, Utku OLCAR, Opiekun naukowy: Stanisław ZAWIŚLAK
Obliczanie przełożenia przekładni planetarnej stosując metodę teorii grafów
Gear ratio calculation based on the graph theory approach
109. Ruslan ZHAROVSKIY, Supervisor: Leonid SCHERBAK
Badanie systemu korelacji z ortogonalnymi filtrami laguerre’a analizując sygnały sejsmiczne słabej intensywności
Research of the correlation system with Laguerre orthogonal filters in action low intensity seismic signals
110. Lucia ŽUĽOVÁ, Robert GREGA, Opiekun naukowy: Robert GREGA
Eksperymentalne pomiary hałasu układu mechanicznego
Experimental measurement of the noise of the mechanical system
Skip to content