Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

VII edycja Konferencji “Inżynier XXI wieku”

Organizator:

Interdyscyplinarne Koło Naukowe
„INŻYNIER XXI WIEKU”

Patronat Honorowy:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin

Polska Akademia Nauk
Komitet Budowy Maszyn

Komitet Inżynierii Produkcji

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski

International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 8 grudnia 2017r. odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”. Celem konferencji jest przedstawienie najciekawszych prac naukowych realizowanych przez studentów oraz doktorantów. Ponadto zapraszamy uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych do prezentacji swoich prac i projektów w ramach sesji plakatowej.

Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojmowane zagadnienia z:

  • mechanika i budowa maszyn,
  • automatyki i robotyki,
  • mechatroniki,
  • zarządzania i inżynierii produkcji,
  • informatyki.

Nadesłane referaty będą recenzowane przez Komitet Naukowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zostaną wydrukowane w specjalnym Zeszycie Naukowym Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki tj. monografii pokonferencyjnej.

Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji oraz zgłaszania referatów!

Udział w konferencji jest bezpłatny !

Rejestracja uczestnika

Obsługa konferencji odbywać się będzie poprzez serwis internetowy: www.EngineerXXI.ath.eu. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji, przesłanie referatu, recenzje oraz komunikaty rozsyłane będą przez w/w serwis.

Zgłoszenia artykułów
Na Konferencję można zgłaszać artykuły w języku angielskim lub polskim. Prace należy nadsyłać wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie: MS Word, ponadto muszą być sformatowane zgodnie z wytycznymi i wzorcem: (Szablon). Artykuły będą opublikowane jako odrębne rozdziały. Wydruk materiałów jest bezpłatny.

Wszelka wymiana korespondencji związanej z uczestnictwem winna odbywać się przez oficjalny adres Konferencji inzynier.kolo@ath.eu

Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

Ze względu na wymogi wydawnicze należy bezwzględnie przestrzegać terminów zgłaszania artykułów i wykonywania poprawek.

Ważne terminy

  • 31.10.2017 – rejestracja uczestników link oraz przesłanie pełnego tekstu referatu
  • 17.11.2017 – przesłanie poprawionego pełnego tekstu referatu
  • 08.12.2017 – Konferencja

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

CZECH Piotr – Politechnika Śląska
ČUBOŇOVÁ Nadežda – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
DANIELCZYK Piotr – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
DREWNIAK Józef – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
DROBINA Robert – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
FOMIN Aleksey – École Polytechnique Fédérale De Lausanne, Switzerland
GREGOR Milan – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
GRYŚ Sławomir – Politechnika Częstochowska
HOMIŠIN Jaroslav Technical University of Košice, Słowacja
HOLUB Sephii – Czerkaski Narodowy Uniwersytet im. Bohdana Chmielnickiego, Ukraina
JANUSZ Jarosław – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
JĘDRZEJCZYK Dariusz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
KARPIŃSKI Mikołaj – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
KAZAKOVA Nadiia – Odeska Państwowa Akademia Regulacji Technicznej i Jakości, Ukraina
KNEFEL Tomasz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
KŁOSIŃSKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
LUZHETSKYI Volodymyr – Winnicki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina
MADEJ Jerzy – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
MARTSENYUK Vasyl – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
MIČIETA Branislav – Žilinská Univerzita v Žiline, Słowacja
NOWAKOWSKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
PARKHUTS Lyubomyr – Narodowy Uniwersytet – Politechnika Lwowska, Ukraina
PLINTA Dariusz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
RAJZER Izabella – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
RYSIŃSKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
SKOŁUD Bożena – Politechnika Śląska
STADNICKI Jacek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
VASILIU Yerhen  – Odeska Narodowa Akademia Łączności im. O.S. Popowa, Ukraina
VLASYUK Anatoliy – Międzynarodowy Uniwersytet Ekonomiczno-Humanistyczny im. akad. Stepana Demianczuka, Ukraina
WĄSOWICZ Szymon – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
WIĘCEK Dariusz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
WIĘCEK Dorota – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
WOJNAR Grzegorz – Politechnika Śląska
ZAWIŚLAK Stanisław – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

RYSIŃSKI Jacek – Przewodniczący
JANUSZ Jarosław
MARKIEFKA Mateusz
MURRAY Demi
SIDORCZUK Tomasz
SIDZINA Marcin
WIĘCEK Dariusz
WIĘCEK Dorota
ZARĘBSKA Małgorzata

HARMONOGRAM KONFERENCJI

Wszystkie osoby biorące udział w konferencji proszone są o przygotowanie plakatu wg wzoru umieszczonego na stronie konferencji (plakat2017.pptx)

Otwarcie Konferencji – sala L128
0830 – 0845Otwarcie konferencjiDziekan WBMiI prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski
0845 – 0945„10 zasad prowadzenia biznesu” wg Stefana ŻyczkowskiegoPrezes firmy ASTOR – Stefan Życzkowski
0945 – 1000Przerwa 
   
Sesja 1 – sala L128
1000 – 1100Przemysł i Inżynier 4.0Paweł Wróbel – ASTOR
 Elastyczne systemy zrobotyzowane, COBOTYTomasz Ziaja – ASTOR
 Zarządzanie produkcją w czasie rzeczywistymPaweł Firek – ASTOR
 1105 – 1140Trendy w rozwoju światowych wymagań dotyczących emisji związków szkodliwych spalin z silników samochodowych i ich wpływ na zmiany w konstrukcji silnikówPiotr Bielaczyc – BOSMAL
Sesja 2 – sala L131
1000 – 1040Wiodące technologie druku 3D i ich zastosowaniaAdam Przepolski – CADXPERT Kraków
1045 – 1115Ewolucja koncepcji struktur pojazdów w przededniu
upowszechnienia napędów alternatywnych
Łukasz Wójcik, Damian Firganek – POLMOTORS
1120 – 1145Środowisko CAD jako platforma zdalnej współpracySeweryn Wojtala – Strumet
Sesja 3 – sala L120
1000 – 1040Co widzą maszyny?Marcin Czapla – Blumenbecker Engineering
1045 – 1125Proces wiercenia sodowanych zaworów silnikowychTomasz Pytel – EATON
1130 – 1210Aktualny stan polskiej elektroenergetykiKazimierz Jagieła – ATH
Szkolenie* – sala A15
1000 – 1230Czym jest standard – dlaczego to robimy i co możemy zyskać?

 

*) Wymagana wcześniejsza rejestracja.

Mateusz Niedziela – Shiloh Industries
Sesja plakatowa*, warsztaty – hol przed salą L128, plac przed budynkiem L
1000 – 1345Sesja plakatowa / warsztaty / prezentacje – W trakcie trwania wykładów, jak i zaraz po zakończeniu, przed salą L128 odbędą się prezentacje
oraz warsztaty przygotowane przez zaproszone firmy. Ponadto przed budynkiem L będzie można zobaczyć wystawę samochodów FIAT przygotowaną przez Centrum Sprzedaży FCA Poland.*) Prosimy o rozwieszanie plakatów przed pierwszą sesją, aby podczas całej konferencji była możliwość zapoznania się z pracami. Prezentacja prac przed Komisją Konkursową od godz. 12:00
Sala L128
1430Wręczenie nagródREFERATY

Projektowanie, badania i eksploatacja
Designing, researches and exploitation
1. Henrietta BÁN, David GÁL
Opiekun naukowy: Alexander Molnar, Vitaly Gerasimov
Osobisty system telemetryczny dla strażaków z obsługą tzw. rozszerzonej rzeczywistości (AR)
Personal telemetry system for firefighters with Augmented Reality support
2. Tomasz BRACHACZEK
Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Dydaktyczne stanowisko do badania układów sprężyn
Didactic stand for investigation of spring systems
3. Marek BRYKCZYŃSKI
Opiekun naukowy: Marcin SIDZINA
Dynamiczne kodowanie danych w polu identyfikatora wiadomości w oparciu o CAN 2.0
Dynamic encoding of data in the message identifier field based on CAN 2.0
4. Magda DROŹDZIEL
Opiekun naukowy: Tadeusz HEJWOWSKI
Odporność na zużycie ścierne powłok na osnowie niklu i kobaltu
Abrasion resistance of ni- and co- based coatings
5. Rafał DZIERGAS
Opiekun naukowy: Tomasz KNEFEL
Modyfikacja algorytmów sterowania silnika o zapłonie samoczynnym
Diesel engine control algorithm modyfication
6. Paweł FURDYGIEL, Tomasz KĄDZIOŁKA, Piotr NOWAK
Opiekun naukowy: Józef DREWNIAK
Idea metody analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (fmea) wg EN 60812:2006
Idea of analysis of types and damage effects (FMEA) according to EN 60812: 2006
7. Artur GAWOR
Opiekun naukowy: Andrzej URBAŚ
Analiza wyników symulacji dynamicznej czterowirnikowego bezzałogowego systemu latającego z żyroskopową stabilizacją siły ciągu
Analysis of dynamic simulation results of a four-rotor unmanned aircraft system with giroscopic thrust stabilization
8. Wojciech GRZYBEK
Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Projekt oraz wykonanie robota typu SCARA
Design and implementation of SCARA robot
9. Wojciech Harasymowicz
Opiekun naukowy: dr inż. Anna Szlachta
System monitoringu produkcji MES oparty na platformie RASPBERRY PI
10. Adam JABŁOŃSKI
Opiekun naukowy: Izabella RAJZER
3D bioprinting – zastosowanie i perspektywy rozwoju
3D bioprinting – application and the future direction of development
11. Daniel JANCARCZYK, Marcin SIDZINA
Opiekun naukowy: Izabella RAJZER
Modyfikacja układu sterowania w urządzeniu do elektroprzędzenia nanowłókien kompozytowych dla celów medycznych
Control system modification in Electrospinning machine of Composites Nanofibers for medical use
12. Bartosz JANOWSKI
Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Projekt oraz wykonanie systemu sterowania inteligentnym budynkiem
Design and performance of intelligent building control system
13. Łukasz JĘDRZEJKO
Opiekun naukowy: Jacek PEZDA
Wpływ wielokrotnego przetapiania stopu EN AC-AlSi11 na jego strukturę i właściwości mechaniczne
Influence of multiple melting of EN AC-AlSi11 alloy on structure and mechanical properties
14. Michał Juzek
Opiekun naukowy: Grzegorz Wojnar
Nierównoległość osi przekładni zębatej jako źródło drgań jej elementów
Nonparallelism of toothed gearbox axes as a source of vibrations of its components
15. Aleksandra KŁOS-WITKOWSKA
Wpływ promieniowania mikrofalowego podawanego w dawkach frakcyjnych i jednorazowych na składnik sieciujący matryc biosensorów
Impact of microwave radiation delivered in one fold and fractional doses on Crosslinking component of biosensor matrix
16. Oleksandr KONONCHUK, Olena SKYBA
Supervisor: Nadiia DENYSIUK
Analiza odkształceń betonowych belek wzmacnianych kompozytami z włókien węglowych
Computer software system as a tool for simulating the building constructions operation
17. Jakub KOZIOŁEK
Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Projekt oraz budowa dydaktycznego stanowiska sortującego
Design and implementation of didactic sorting station
18. Wioleta KRASUCKA
Opiekun naukowy: Tadeusz HEJWOWSKI
Wpływ zjawisk cieplnych i mechanizmu zużycia tribologicznego na powierzchnię napawaną metodą GMA
Effect of thermal phenomena and tribiological wear mechanism of on the surface pad welded with use of GMA method
19. Maciej KRZYWOŃ
Opiekun naukowy: Piotr KAMIŃSKI
Projekt i wykonanie pieca kowalskiego
Project and realization of blast furnace
20. Anna KUROWSKA, Javier RACERO CATALÁN
Opiekun naukowy: Izabella RAJZER
Proces elektroprzędzenia nanowłókien modyfikowanych grafenem
Electrospinnig of nanofibers modified with graphene
21. Dawid MATURA, Michał MICHALEC
Opiekun naukowy: Dorota WIĘCEK
Analiza wytrzymałościowa konstrukcji wału mieszadła wstęgowego poziomego z określeniem potencjalnych przyczyn pękania wału
Strength analysis shaft construction horizontal ribbon stirrer with the identification of potential causes of shaft fracture
22. Arkadiusz MATUSZEK
Opiekun naukowy: Izabella RAJZER
Wtryskiwanie polimerów biodegradowalnych – dobór parametrów procesu i ich wpływ na jakość wytwarzanego elementu
Injection molding of biodegradable polymers – selection of process parameters and evaluation of their effect on final element quality
23. Jerzy MARSZAŁEK
Opiekun naukowy: Jacek STADNICKI
Symulacja pękania próbki laminatu w warunkach ścinania wzdłużnego
Simulation of delamination in layered composite under in-plane shear loading
24. Wojciech Mężyk, Michał Juzek
Opiekun naukowy: Grzegorz Wojnar
Modelowanie układów przeniesienia napędu zorientowane na rozwiązywanie problemów technicznych
Modeling of mechanical power transmission systems oriented on solving technical problems
25. Natalia ŁOMNICKA, Karol JABŁOŃSKI
Opiekun naukowy: Tomasz GRYCHOWSKI
Konstrukcja oraz wzorcowanie systemu dozowania materiałów sypkich
Design and calibration of the bulk materials dispensing system
26. Marcin PAWLIK
Scientific supervisor: Jarosław JANUSZ
Stanowisko laboratoryjne do badania układu regulacji nadążnej
The laboratory testing system of tracking controller
27. Ivan PIDGURSKYI
Scientific supervisor: Petro YASNIY
Modelling of structural stress concentrators influence on stress intensity factors of surface semielliptical crack using finite element method
Modelowanie wpływu koncentratorów naprężeń strukturalnych na współczynniki intensywności naprężeń (SIF) dla pęknięć powierzchniowych półeliptycznych metodą elementów skończonych
28. Dušan PUŠKÁR, Michal PUŠKÁR
Opiekun naukowy: Michal PUŠKÁR
Redukcja emisji tlenku azotu jednostki napędowej pojazdu doświadczalnego poprzez optymalizację systemu sterowania
Reduction of nitrous oxide emission of the drive unit of the experimental vehicle by optimization of the control system
29. Dawid PYSZ, Przemysław BAGIER
Opiekun naukowy: Piotr KAMIŃSKI
Projekt dydaktycznego parku maszynowego
Didactic machinery park
30 Javier RACERO CATALÁN, Anna KUROWSKA
Opiekun naukowy: Izabella RAJZER
Barwione nanowłókna otrzymywane metodą elektroprzędzenia
Dyed nanofibers produced by electrospinning method
31 Paulina Skalik
Opiekun naukowy: Rafał Prusak
Analiza niezgodności urządzeń elektronicznych wprowadzonych do obrotu w Polsce w latach 2011-2016
32. Magdalena Rojewska, Katarzyna Turoń
Opiekun naukowy: Piotr Czech
Społecznie odpowiedzialny inżynier – CSR w praktyce
33. Sebastian RYSZKA
Opiekun naukowy: Jarosław JANUSZ
Projekt i budowa stanowiska do gry w chińczyka z robotem
Project and construction of a workplace with robot in chinese game
34. Mateusz SOŁTYSIK
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Alternatywne źródła napędu pojazdów samochodowych
Alternative sources of powering car drives
35 Elżbieta SZATKOWSKA
Opiekun naukowy: Dariusz JĘDRZEJCZYK
Obróbka cieplna cynkowej powłoki zanurzeniowej nanoszonej na części maszyn – analiza wstępna
Heat treatment of the hot-dip zinc coating deposited on parts of machines– the preliminary analysis
36. Mateusz ŚLIWKA, Kacper CIEŚLAR
Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Projekt robota sferycznego
Project of the spherical robot
37. Vladimír TLACH, Miroslav CÍSAR, Ján STANČEK
Supervisor: Ivan KURIC
Industrial robot testing with the Renishaw Ballbar QC20-W: verifying the effect of program’s parameter on the measurement duration
Testowanie robota przemysłowego za pomocą systemu Ballbar QC20-W: weryfikacja wpływu parametrów programu na czas pomiarów
38 Katarzyna Turoń
Opiekun naukowy: Piotr Czech
Społeczna odpowiedzialność biznesu w działaniach przemysłu automotive
39. Jakub URBANSKÝ, Ľubomír BEŇA
Opiekun naukowy: Ľubomír BEŇA
Wpływ temperatury panela fotowoltaicznego na ilość wytwarzanej energii elektrycznej
The influence of photovoltaic panel temperature on the amount of produced electricity
40. Matej URBANSKÝ, Jaroslav HOMIŠIN
Opiekun naukowy: Jaroslav HOMIŠIN
Metoda regulacji drgań skrętnych układów mechanicznych w przypadku losowego zakłócenia ich działania
Principle of torsional vibration control on mechanical system at inner accidental event occurrence
41 Daniel WĄDRZYK
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Wykorzystanie wodoru w układach napędowych samochodów
Hydrogen in driving systems of cars
42. Mateusz WIĘCEK
Opiekun naukowy: Marcin KORZENIOWSKI
Algorytm detekcji wad w połączeniach zgrzewanych na podstawie analizy sygnałów ultradźwiękowych
Algorithm of defects detection in spot welding joints basing on analysis of ultrasonic signals
43. Kamil WYROBEK, Aleksandra JARCO
Opiekun naukowy: Jacek PEZDA
Wpływ temperatury ekstruzji kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego na właściwości mechaniczne części wykonanych technologią FFF
Temperature influence of acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer extrusion on mechanical properties of parts produced in FFF technology
44. Jan ŻABIŃSKI, Paweł WIEROŃSKI
Opiekun naukowy: Józef MATUSZEK
Analiza przystosowania wyciągów z napędem ciernym do większych głębokości
Analysis of adjusting lifts with friction drive to a higher depth
Technologie, procesy i systemy produkcyjne
Technologies, processes and systems of manufacturing
45. Tomasz BOROWY
Opiekun naukowy: Dariusz PLINTA
Mapowanie i zrządzenie strumieniem wartości
Manage and mapping value stream
46. Miroslav CÍSAR, Ivan ZAJAČKO
Opiekun naukowy: Ivan KURIC
Processing of data from measurements with Renishaw Ballbar
Przetwarzanie danych z pomiarów przeprowadzanych z zastosowaniem Renishaw Ballbar
47. Yurii DREIS, Olha ROMANENKO
Scientific supervisor: Alexander KORCHENKO
Analysis problems in the field of state’s critical infrastructure
Analiza problemów w dziedzinie infrastruktury krytycznej państwa
48 Ewelina HAŁAT
Opiekun naukowy: Sławomir KUKLA
Racjonalizacja procesów wytwarzania z wykorzystaniem metody FMEA oraz symulacji komputerowej
Processes rationalization of manufacturing by using the method FMEA as well as computer simulation
49. Róbert HODOŇ, Patrik GRZNÁR
Supervisors: Milan GREGOR
Algortym dynamicznej weryfikacji potoku danych
Dynamic model creation algorithm for the value stream mapping
50 Blanka HORVÁTHOVÁ, Martin GAŠO
Supervisors: Ľuboslav DULINA
Nowe technologie do oceny ergonomiczności stanowisk pracy
New technologies for ergonomic workplaces evaluation
51 Ewa KACZMAR, Damian KOLNY
Opiekun naukowy: Dariusz WIĘCEK
Zastosowanie narzędzia planowania eksperymentu w celu poprawy procesu zgrzewania
Application of design of experiment method in order to improvement of welding process
52. Żaneta KASPER
Opiekun naukowy: Sławomir KUKLA
Analiza systemów pomiarowych z wykorzystaniem metod statystycznych
Analysis of measurement systems using statistical methods
53. Damian KOLNY, Ewa KACZMAR
Opiekun naukowy: Paweł ZIOBRO, Dorota WIĘCEK
Analiza eliminacji strat dla wdrożenia systemu monitorowania obróbki skrawaniem z punktu widzenia potencjału ekonomicznego
Analysis of loss elimination for the implementation of the tool monitoring system from economic potential point of view
53. Jesica Kuraś
Opiekun naukowy: Ewa Staniewska
Poziom obsługi klienta
55. Wojciech MADYDA
Opiekun naukowy: Aleksander MOCZAŁA
Doskonalenie procesu obróbki korpusu z modelowaniem i symulacją w programie MTS CNC
Improving engine body treatment process with modeling and simulation on MTS CNC program
56. Iryna MYSHKOVETS
Influence of economic conflicts on the world economy in conditions of globalization
Wpływ konfliktów ekonomicznych na światową ekonomię w warunkach globalizacji
57. Beata Nonas
Opiekun naukowy: Rafał Prusak
Wybrane aspekty Systemu Zarządzania BHP w przedsiębiorstwie branży metalowej
58. Szymon PAWLAK
Opiekun naukowy: Krzysztof NOWACKI
Zastosowanie symulacji komputerowej do identyfikacji wąskich gardeł procesu produkcyjnego i szacowania kosztów
Application of computer stimulation in identification of the bottlenecks of production process and estimation of costs
59. Roksana POLOCZEK
Opiekun naukowy: Krzysztof NOWACKI
Analiza kosztów stalowniczych w wybranych krajach świata
The steelmaking cost analysis in selected countries of the world
60 Marta POMIETLORZ-LOSKA
Opiekun naukowy: Dariusz PLINTA
Zarządzanie i organizacja pracy działu utrzymania ruchu
The management and Work organization of the maintenance movement department
61 Radovan SKOKAN, Monika BUČKOVÁ
Supervisors: Martin KRAJČOVIČ
Zastosowanie metody FMEA w logistyce wybranego przedsiębiorstwa
Application of logistics FMEA in the selected enterprise
62. Patryk Staniewski
Opiekun naukowy: Ewa Staniewska
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach finansów sektora publicznego
Przetwarzanie, transmisja i bezpieczeństwo informacji
Processing, transmission and security of information
63. Anastasiia ABAKUMOVA, Mariia ROSHCHUK
Opiekun naukowy: Roman ODARCHENKO
Study the problem of service provision quality assessment in cellular networks
Analiza problemu oceny jakości usług w sieciach komórkowych
64. Zhibek ALIBIYEVA, Anar TASHIMOVA
Scientific Supervisor: Ihor TEREIKOVSKYI
Redukcja szumu sygnału głosowego w biometrycznych systemach uwierzytelniania
Voice signal’s noise reduction in the biometric authentication systems
65. Karyna ALIEKSIEIEVA
Scientific Supervisor: Serhii TOLIUPA
The information system of decision support as the core element of incident management
Informatyczny system wspomagania decyzji jako podstawowy element zarządzania incydentami
66. Zhuldyz ALIMSEITOVA, Nazym ZHUMANGALIYEVA
Scientific Supervisor: Anna KORCHENKO
System do identyfikacji anomalnych stanów w systemach informatycznych
A system for identifying anomaly state in informational systems
67. Suliko ASABASHVILI, Daria KONOTOP, Stepan SHUPROVYCH
Supervisor: Oleksii FRAZE-FRAZENKO
Poprawa poziomu ochrony pojazdów wykorzystując technologię NFC oraz szyfrowanie z kluczem publicznym
Car alarm security level increase on NFC based technology and asymmetric enciphering
68. Vladyslava DMYTRUK
Scientific Supervisor: Oleksandr OKSIIUK
Analysis of general provisions of establishing a system of information security in enterprises
Analiza ogólnych przepisów dotyczących budowy systemu bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach
69. Lesia DUBCHAK, Myroslav KOMAR
Opiekun naukowy: Anatoliy SACHENKO, Volodymyr KOCHAN
Speedy procesing method of fuzzy data for intelligent systems of intrusion detection
Metoda przyspieszonego przetwarzania rozmytych danych dla inteligentnych systemów wykrywania włamań
70. Liliia GALATA
Scientific advisor: Bogdan KORNIYENKO
Modelling of information security system in computer network
Modelowanie systemu bezpieczeństwa informacji w sieciach komputerowych
71 Viktor GNATYUK, Nadiia DYKA Vitalii KOTELIANETS, Serhii DAKOV
Opiekun naukowy: Roman ODARCHENKO
Architektura systemu IoT dla systemu monitoringu zanieczyszczenia powietrza
IoT architecture for air pollution monitoring system
72. Yuliana GRUZDIEVA
Scientific Supervisor: Ivan TYSHYK
Zastosowanie sygnałów niestacjonarnych w systemach ochrony sygnalizacji
Application of non-stationary signals in protective systems of signalization
73. Mariya GRYGORAK, Tamara OLESHKO, Tetiana KUZNETSOVA
Modelowanie 3D w technologii informacyjnej dla przedsiębiorstwa przewozów lotniczych
3D-modeling in information technology of air enterprises
74. Łukasz HAMERA, Anna GAŁUSZKA
Opiekun naukowy: Szymon WĄSOWICZ
Konwolucyjne sieci neuronowe na przykładzie rozpoznawania cyfr
Digits recognition based on convolutional neural networks
75. Andrii Horkunenko, Andrii Sverstyuk, Serhii LUPENKO, Iaroslav Lytvynenko
Pakiet oprogramowania do symulacji i przetwarzania synchronicznie zarejestrowanych sygnałów pracy
serca
Software complex for modeling and processing of synchronously registered cardiosignals
76 Vladyslav HRIHA, Andrii GIZUN, Iryna SHCHUDLYK
System oparty na informacjach dotyczących wykrywania i identyfikacji informacyjnego i psychologicznego oddziaływania
Information psychological impact detection and identification system
77. Yuriy HULKA, Ruslan KOZAK
Scientific supervisor: Nataliya ZAGORODNA
Otwarte zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa informacji P2pP w dystrybucji multimedialnej
Open issues of P2P information security in multimedia distribution
78 Igor IAKYMENKO, Stepan IVASIEV
Scientific Supervisor: Mykhajlo KASIANCHUK
Teoretyczne podstawy budowy pięciomodułowej zmodyfikowanej postaci doskonałego systemu klas resztkowych
Theoretical foundations for creating five modular modified perfect form of the system of residual classes
79. Mariia IVASHCHENKO, Anna STORIZHKO
Scientific Supervisor: Ivan PARKHOMENKO
General model of steganosystem and types of attacks on steganosystem
Ogólny model systemu steganograficznego oraz typy ataków na systemy stenograficzne
80 Łukasz JUROSZEK
Opiekun naukowy: Stanisław ZAWIŚLAK
Wizualizacja grafu przy pomocy aplikacji przeglądarkowej
Web based graph visualization application
81 Taras KAVKA, Ivan OPIRSKYY
Opiekun naukowy: Ivan OPIRSKYY
Analysis of the main security risks of wireless
Analiza głównych zagrożeń bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych
82 Nataliya KLYMUK, Nataliya KRAVETS
Scientific supervisor: Vasyl MARTSENYUK
An approach for development of medical information system based on microservices architecture
Opracowanie medycznego systemu informacyjnego na podstawie architektury mikroserwisów
83. Yevgeniy KOSYUK
Scientific Supervisor: Liudmyla TEREIKOVSKA
Metody teorii przekształceń falkowych w problematyce prognozowania obciążenia serwera internetowego
Methods of the theory of wavelet transformation in the problem of forecasting of Internet-server load
84. Volodymyr KOVALOK, Andrii SEMENETS
Supervisor: Vasyl MARTSENYUK
On CDSS platform dialog’s component code refactoring for usage with the open-source MIS OpenMRS
Refractoring kodu komponentu dialogowgo oprogramowania dla szpitali – dopasowania aplikacji do potrzeb użytkownika
85. Oleksandra KUCHVARA
Scientific supervisor: Vasyl MARTSENYUK
On Conceptual Model of Information System for Epidemiological Research
Model Konceptualny Systemu Informacyjnego Badań Epidemiologicznych
86. Hanna KUZNETSOVA, Ivan KOPYCHENKO
Supervisor: Nadija KAZAKOVA
Główne ataki na protokoły kryptografii kwantowej z ciągłymi zmiennymi
Main attacks on the quantum cryptography protocol with continuous variables
87. Maciej KOBIAŁKA
Opiekun naukowy: Szymon WĄSOWICZ
Szyfrowanie oraz metodyka ataków na strony w sieci Web
Encryption and methods of attacks on Web sites
88. Viktor MOLITSKYI, Nazariy YUZVIN
Supervisors: Andriy LUTSKIV
Użycie Deeplearning4j do weryfikacji dynamicznego podpisu
Using Deeplearning4j for online signature verification
89. Elena NYEMKOVA, Taras KOSTYRKO
Opiekun naukowy: Vyacheslav CHAPLYGA
Metoda prognozowania stochastycznych szeregów czasowych o zmiennej dyspersji
Forecasting method for stochastic time series with varying dispersion
90 Tamara OLESHKO, Nadiia Ivanchenko
Semantyczno-ramkowe modele w zapewnieniu ekonomicznego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa
Semantic-frame model of technical and technological potential of the economic safety of the enterprise
91 Volodymyr POGORELOV, Oleh TEREIKOVSKYI
Scientific Supervisor: Ihor TEREIKOVSKYI
Rozpoznawanie cyberataków przy użyciu sieci neuronowej z radialnymi funkcjami bazowymi
Cyberattack recognition with radial basis function neural network
92 Artem POLOZHENTSEV, Andriy FESENKO
Opiekun naukowy: Viktor GNATYUK
Metoda oceny efektywności CSIRT
Method for CSIRT performance evaluation
93. Anna ROMANOVA
Opiekun naukowy: Sergiy TOLIUPA
Perspective steganographic solutions and their application
Perspektywiczne rozwiązania steganograficzne oraz ich zastosowania
94. Mykola ROMANYUKOV
Scientific Supervisor: Vladimir KONONOVICH
Ogólny model oceny skuteczności ochrony systemów informacyjnych
The general model for evaluating the effectiveness of protection of information systems
95. Yanina SHESTAK, Stanislav MAHULA
Opiekun naukowy: Vira VIALKOVA
Matematyczny model ochrony danych przed cyber-atakami w rozproszonych systemach informacyjno-telekomunikacyjnych
The mathematical model for protection of distributed information telecommunication systems from cyber attacks
96. Mykola SHEVCHUK, Maria MANDRONA
Scientific supervisor: Volodymyr MAKSYMOVYCH
Badanie generatora sekwencji bitów pseudolosowych opartych na lfsr w różnych stopniach macierzy formującej
Investigation of the pseudorandom bit sequences generator based on LFSR with different degrees of the forming matrix
97. Kazimierz SIKORA
Opiekun naukowy: Stanisław ZAWIŚLAK
Izomorfizm wybranych klas grafów
Isomorphism of chosen graph classes
98. Andrii STEFANIV, Taras DOLINSKII
Supervisors: Ruslan KOZAK
Użycie algorytmów uczenia maszynowego Apache Spark MLlib do wykrywania wyłudzania (phishing-u) w danych tekstowych
Using machine learning algorithms of Apache Spark MLlib for detection of phishing in text data
99. Vitalii SUSUKAILO
Opiekun naukowy: Yuriy LAKH
Prognozy stosowania systemów kontroli dostępu opartej na rolach
RBAC-Q future of role base access control system
100. Andrii SVERSTYUK
Scientific supervisor: Vasyl MARTSENYUK
Metoda konstuowania sterowania optymalnego dla fazy hybrydyzacji polimerazowej reakcji łańcuchowej
On direct method for the constructing the optimal controller for annealing stage of polymerase chain reaction
101. Viktoriia SYDORENKO, Tatiana ZHMURKO, Yuliia POLISHCHUK,
Opiekun naukowy: Sergiy GNATYUK
Modele danych do tworzenia infrastruktury krytycznej oraz określenia ich spójności
Data model for forming critical infrastructure and determining its connectivity
102. Grygoriy TRIL, Hrystyna DANYLEVYCH
Scientific Supervisor: Olexander BELEY
‘Inteligentne’ analizy w zarządzaniu procesowym przedsiębiorstwem
The intelligent analysis in process management of enterprise
103. Ekaterina Tryfonova
Scientific Supervisor: Alla A. Kobozeva
Wyrywanie naruszenia integralności obrazów cyfrowych z zastosowaniem szumu Perlina
Detection integrity violations of digital image by Perlin noise
104. Joanna WALUS, Paweł RUDYK
Opiekun naukowy: Stanisław ZAWIŚLAK
Ewolucyjne ujęcie 2-kryterialnego problemu minimalnego drzewa napinającego grafu
Evolutionary approach to bi-criteria problem of minimal spanning tree in a particular graph
105. Olga WESELSKA, Oleksandr SZMATOK
Opiekun naukowy: Oleksandr JUDIN
Nowoczesne metody wykrywania ukrytych informacji w obrazach statycznych
Modern methods for detecting information in static images
106. Maryna YESINA, Olga AKOLZINA
Supervisor: Olena KACHKO
Proposals of the expert estimations technique usage for the comparing and estimation NTRU-like cryptographic systems
Techniki estymacyjne dla porównania oraz estymacji systemów kryptograficznych
107. Genadiy ZHYROV, Olena RUDNITSKA
Scientific Supervisor: Yurii KHLAPONIN
The model of fuzzy neural production network in the information security systems
Model rozmyty produkcyjnej sieci neuronowej w systemie bezpieczeństwa informacji
108. Ruslana ZIUBINA, Yuliia BOIKO
Opiekun naukowy: Olexandr YUDIN
Metody identyfikacji i uwierzytelniania sygnałów audio
Methods of identification and authentication of audio signals
Skip to content