Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

X edycja Konferencji “Inżynier XXI wieku”

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator:

Interdyscyplinarne Koło Naukowe
„INŻYNIER XXI WIEKU”

Patronat Honorowy:

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
prof. ATH dr hab. inż.
Jacek Pezda

Polska Akademia Nauk
Komitet Budowy Maszyn

Komitet Inżynierii Produkcji

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 11 grudnia 2020r. odbędzie się X Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”. Celem konferencji jest przedstawienie najciekawszych prac naukowych realizowanych przez studentów oraz doktorantów. Ponadto zapraszamy uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych do prezentacji swoich prac i projektów w ramach sesji plakatowej.

Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojmowane zagadnienia z:

 • mechaniki i budowy maszyn,
 • automatyki i robotyki,
 • mechatroniki,
 • zarządzania i inżynierii produkcji,
 • informatyki.

Nadesłane referaty będą recenzowane przez Komitet Naukowy, który będzie rekomendował wydruk w specjalnym Zeszycie Naukowym Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki tj. monografii pokonferencyjnej.

Do tej pory opublikowano:

0
monografii
0
referatów
0
stron

Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji oraz zgłaszania referatów!
Udział w konferencji jest bezpłatny !

Rejestracja uczestnika

Obsługa konferencji odbywać się będzie poprzez serwis internetowy: www.EngineerXXI.ath.eu. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (formularz), przesłanie referatu, recenzje oraz komunikaty rozsyłane będą przez w/w serwis.

Zgłoszenia artykułów

 • Na Konferencję można zgłaszać artykuły w języku angielskim lub polskim.
 • Prace należy nadsyłać wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie: MS Word, ponadto muszą być sformatowane zgodnie z wytycznymi i wzorcem – szablon.
 • W przypadku zakwalifikowania artykułu do druku w monografii, będzie on opublikowany jako odrębny rozdział. Wydruk będzie bezpłatny – w Wydawnictwie ATH.
 • Wszelka wymiana korespondencji związanej z uczestnictwem winna odbywać się przez oficjalny adres Konferencji inzynier.kolo@ath.eu
 • Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji.
 • Ze względu na wymogi wydawnicze należy bezwzględnie przestrzegać terminów zgłaszania artykułów i wykonywania poprawek.

Ważne terminy:

 • 01.01.2020 – 25.10.2020 – rejestracja uczestników oraz przesłanie pełnego tekstu referatu,
 • 22.11.2020 – przesłanie poprawionego pełnego tekstu referatu,
 • 11.12.2020 – Konferencja.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

BERE Paul – Technical University of Cluj-Napoca, Romania
CECCARELLI Marco – University of Rome Tor Vergata – IFToMM President,  Italy
CZECH Piotr – Silesian University of Technology, Poland
CZEKAJ Edward – Foundry Research Institute, Krakow Poland
ČUBOŇOVÁ Nadežda – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
DANIELCZYK Piotr – University of Bielsko-Biala, Poland
DROBINA Robert – University of Bielsko-Biala, Poland
DULINA Ľuboslav – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
FOMIN Aleksey – École Polytechnique Fédérale De Lausanne, Switzerland
GREGOR Milan – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
GRYŚ Sławomir – Czestochowa University of Technology
HARLECKI Andrzej – University of Bielsko-Biala, Poland
HOMIŠIN Jaroslav – Technical University of Košice, Slovakia
HOLUB Sephii – Cherkasy State Technological University, Ukraine
JANUSZ Jarosław – University of Bielsko-Biala, Poland
JĘDRZEJCZYK Dariusz – University of Bielsko-Biala, Poland
KARPIŃSKI Mikołaj – University of Bielsko-Biala, Poland
KAZAKOVA Nadiia – Odessa State Environmental University, Ukraine
KŁOSIŃSKI Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
KNEFEL Tomasz – University of Bielsko-Biala, Poland
KRAJČOVIČ Martin – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
KURIC Ivan – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
LOVASZ Erwin – Politechnica University of Timisoara, Romania
LUZHETSKYI Volodymyr – Vinnytsia National Technical University, Ukraine
MACZYŃSKI Andrzej – University of Bielsko-Biala, Poland
MARTSENYUK Vasyl – University of Bielsko-Biala, Poland
MIČIETA Branislav – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
NOWAKOWSKI Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
PARKHUTS Lyubomyr – University of Lviv, Ukraine
PEZDA Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
PLINTA Dariusz – University of Bielsko-Biala, Poland
RYSIŃSKI Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
SKOŁUD Bożena – Silesian University of Technology, Poland
STADNICKI Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
TIMOFIEJCZUK Anna – Silesian University of Technology, Poland
UNGUREANU Nicolae – Technical University of Cluj-Napoca, Romania
VASILIU Yerhen  – Odessa National Academy of Telecommunications Named after O. S. Popov, Ukraine
VLASYUK Anatoliy – International University of Economics and Humanities Named After Stepan Demianchuk, Rivne, Ukraine
WIĘCEK Dariusz – University of Bielsko-Biala, Poland
WIĘCEK Dorota – University of Bielsko-Biala, Poland
WOJNAR Grzegorz – Silesian University of Technology
WRÓBEL Ireneusz – University of Bielsko-Biala, Poland
WYRÓD-WRÓBEL Jolanta – University of Bielsko-Biala, Poland
ZAWIŚLAK Stanisław – University of Bielsko-Biala, Poland

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

RYSIŃSKI Jacek – Przewodniczący
DROBINA Robert
JANUSZ Jarosław
MARKIEFKA Mateusz
RAJZER Izabella
SIDZINA Marcin
WACIĘGA Joanna
WIĘCEK Dariusz
WIĘCEK Dorota
ZARĘBSKA Małgorzata

HARMONOGRAM KONFERENCJI’2020

Zapraszamy do udziału w X Międzynarodowej Konferencje Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”. Wszystkie wykłady oraz prezentacje będą dostępne online, na serwisach:

www.engineerxxi.ath.eu/konferencja
www.engineerxxi.ath.eu
www.ath.bielsko.pl
www.facebook.com/InzynierXXIwieku
www.facebook.com/WBMiI

09:0009:10Rektor ATH w Bielsku-Białejdr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATHUroczyste otwarcie konferencji
09:1009:19Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATHdr hab. inż. Jacek Pezda, prof. ATHUroczyste otwarcie konferencji
09:2009:44ASTORMałgorzata HadwiczakInżynier 4.0 – Czyli co łączy Absolwenta uczelni technicznej z Mercedesem
09:4510:00ASTORArkadiusz RodakShowroom Fabryki Przyszłości Hub4Industry
10:0010:35ASTOR, Symkom, Rekord, ATHMałgorzata Hadwiczak,
dr Maciej Ginalski, Piotr Szymura; Mateusz Markiefka – Chairman
Debata: „Jak rozpocząć swoją karierę pracując zdalnie”
10:4010:59PolmotorsŁukasz WójcikOsiągnięcia neuronauki a rozwój inteligencji emocjonalnej
11:0011:24SimufactMichel PeremeConnecting the Digital and Real Worlds: from Design to Inspection
11:2511:44Symkomdr Maciej Ginalski, Barbara KaźmierczakProjektowanie pojazdów autonomicznych pod kątem bezpieczeństwa
11:4512:05ASTORMarcin BrydakPrzemysł Przyszłości – Inteligentna robotyka
12:0512:15ASTORDariusz BiegaShowroom Fabryki Przyszłości
12:1512:30SICKAdam TupaczZabezpieczenie obszaru pracy robota – systemy sBot
12:3012:45SICKDamian BakieraElastyczna lokalizacja części przy pomocy systemów wizyjnych 2D i 3D
12:4513:05KUKADamian DrągNowe produkty KUKA 2020/2021
13:1013:29OENG – Otrębski EngineeringTomasz OtrębskiAutomatyzacja produkcji a bezpieczeństwo ludzi. Sytuacja obecna i perspektywy
13:3013:54KS Industry SolutionsŁukasz PrusielSprawność systemu produkcyjnego kluczowym wyzwaniem inżyniera XXI wieku
13:5514:10SomfyMarcin SzczotkaSo Open – Tahoma
14:1014:34e-Xstream engineeringdr Bernard AlsteensMetal-to-plastic replacement: How to efficiently and accurately analyze a reinforced plastic part
14:3514:45ATHRektor ATH w Bielsku-Białej/Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATHSesja posterowa – wybór najlepszych prac
Zakończenie konferencji
Skip to content