Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

“Kosmiczny sukces”

12 kwietnia 2022 odbył się finał ogólnopolskiego konkursu CanSat 2021/2022, w którym wzięli udział uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej – TeamVLO: Krzysztof Janota, Emil Kielar, Natalia Pierkiel i Julia Zielińska. Młodzi konstruktorzy z naszego miasta zajęli w nim 1. miejsce!

Tegoroczna edycja konkursu prowadzona była w formule zdalnej. Podczas finału zaprezentowane zostały autorskie rozwiązania oraz wyniki wielomiesięcznej pracy, która polegała na:

  • budowie sondy,
  • przygotowaniu autorskiego programu analizującego dane gromadzone przez urządzenie,
  • przeprowadzeniu analizy porównawczej wyników badań i skonfrontowaniu ich ze stanem obecnym.

W przypadku TeamVLO, głównym celem przedsięwzięcia była analiza wieku i kondycji drzewostanów na Pustyni Błędowskiej. Skonstruowane przez młodych naukowców z Bielska-Białej urządzenie może być wykorzystywane także do monitorowania pożarów dużych połaci lasów lub – po drobnych modyfikacjach – do poszukiwania wody (w przyszłości może także na innych planetach). Ogromnym atutem projektu jest bardzo niski koszt budowy sondy (około 200 euro) i jej wielozadaniowość.

TeamVLO tworzą uczniowie V LO w Bielsku-Białej; są oni jednocześnie członkami Koła Naukowego Inżynier XXI wieku, działającego w ATH.

Drużyna z Bielska-Białej osiągnęła ogromny sukces zajmując 1. miejsce w naszym kraju!

Jako jedyni Polacy zakwalifikowali się również do finału europejskiego CanSat 2021/2022, który odbędzie się w dniach 20-25 czerwca w Bolonii we Włoszech.

Prace nad projektem prowadzone były pod opieką naukową pracowników Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej: dr inż. Sławomira Hermy, dr. Dawida Kotrysa oraz Dyrektora V LO mgr inż. Marka Myślińskiego.