Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Laboratorium systemów mechatronicznych

Nowe laboratorium systemów mechatronicznych, a w nim stanowiska:

👉 z pneumatyki – umożliwiające poznanie działania siłowników pneumatycznych stosowanych w przemyśle;
👉 z elektropneumatyki – umożliwiające poznanie działania siłowników pneumatycznych oraz elektrozaworów stosowanych w przemyśle. Dodatkowo do zestawu dołączony jest koncentrator sygnałów;
👉 z pneumatyki i elektropneumatyki wyposażone w siłowniki pneumatyczne i czujniki. Stanowisko jest zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi kształcenia w zawodzie Technik mechatronik, monter mechatronik.
👉 z elektropneumatyki – wyposażone w 4 siłowniki pneumatyczne oraz elektrozawory współpracujące ze sterownikiem PLC. Zestaw umożliwia naukę algorytmów sterowania układami pneumatycznymi;
👉 sterowania elementami pneumatyki – do demonstracji podstawowych zagadnień związanych z pneumatyką i elektropneumatyką;
👉 sterowania elementami pneumatyki wyposażone w programowalny sterownik logiczny PLC;
👉 umożliwiające poznanie działania różnych czujników stosowanych w układach automatyki przemysłowej i mechatroniki;
👉 umożliwiające pomiar i regulację ciśnienia powietrza w zbiorniku przy użyciu regulatora przemysłowego;
👉 umożliwiające pomiar i regulację poziomu cieczy w zbiorniku przy użyciu regulatora przemysłowego;
👉 serwomechanizm położenia ze sterownikiem PLC;
👉 manipulator 2-osiowy z silnikami krokowymi.
Skip to content