4 września 2021 roku Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach wraz z Prezydentem Miasta Gliwice zorganizowała XXVII Galę, w trakcie której nastąpił rozstrzygnięcie XII edycji Konkursu „Marka-Śląskie”.
Konkurs ma na celu wyłonienie i wypromowanie osób, firm oraz organizacji, które ze względu na swoje unikatowe walory i związki z województwem śląskim najlepiej promują region.
W kategorii „Nauka” Kapituła przyznała tylko jedną nagrodę wyróżnienie dla Koła Naukowego „Inżynier XXI wieku”. Nagrodę z rąk Prezesa RIPH Wiktora Pawlika odebrał JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH oraz Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dr inż. Jacek Rysiński – opiekun i założyciel koła naukowego.
Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji.
W tegorocznej edycji Konkursu, decyzją Prezydenta Miasta Bielska-Białej, miasto Bielsko-Biała zgłosiło m.in. kandydaturę Koła Naukowego „Inżynier XXI wieku” ATH.
Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.