Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Marka Śląskie dla „Inżyniera XXI wieku”

4 września 2021 roku Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach wraz z Prezydentem Miasta Gliwice zorganizowała XXVII Galę, w trakcie której nastąpił rozstrzygnięcie XII edycji Konkursu „Marka-Śląskie”. Konkurs ma na celu wyłonienie i wypromowanie osób, firm oraz organizacji, które ze względu na swoje unikatowe walory i związki z województwem śląskim najlepiej promują region.

W kategorii „Nauka” Kapituła przyznała tylko jedną nagrodę wyróżnienie dla Koła Naukowego „Inżynier XXI wieku”. Nagrodę z rąk Prezesa RIPH Wiktora Pawlika odebrał JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH oraz Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dr inż. Jacek Rysiński – opiekun i założyciel koła naukowego.
 
Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji.
W tegorocznej edycji Konkursu, decyzją Prezydenta Miasta Bielska-Białej, miasto Bielsko-Biała zgłosiło m.in. kandydaturę Koła Naukowego „Inżynier XXI wieku” ATH.

Była to już XXVII edycja gali. Po raz XII natomiast wręczono nagrody w konkursie Marka Śląskie. Nagroda „Marka – Śląskie” jest podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego i ma charakter honorowy. Nagroda ma formę znaku oraz statuetki z napisem informującym, komu przyznaje się nagrodę oraz w jakiej kategorii, jej numer oraz rok nadania. Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. W tegorocznej edycji Konkursu, decyzją Prezydenta Miasta Bielska-Białej, miasto Bielsko-Biała zgłosiło m.in. kandydaturę Koła Naukowego „Inżynier XXI wieku” ATH.

Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, która koncentruje się nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, kulturalnych, naukowych, politycznych czy sportowych. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek Śląska, cieszy się uznaniem i szczególną opinią, jest ambasadorem Śląska w Polsce i na świecie. I tak też postrzegane jest Koło Naukowe “Inżynier XXI wieku”, którego członkowie budują zrobotyzowane stanowiska i roboty mobilne, zdobywające nagrody na prestiżowych zawodach w kraju i za granicą, uczestniczą w certyfikowanych szkoleniach (z zakresu systemów bezpieczeństwa, SCADA, programowania robotów i sterowników PLC), wykładach prowadzonych przez specjalistów. Aktywnie włączyli się także do walki przeciwko epidemii koronawirusa projektując, produkując oraz dostarczając osłony ochronne dla pracowników medycznych w regionie.

Skip to content