Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydało katalog poświęcony innowacyjnym projektom realizowanym na uczelniach wyższych. Realizowany przez nas projekt „Inżynier na miarę XXI wieku” zostało ceniony jako jeden z najlepszych. Jako dobre praktyki wymieniono współpracę z przemysłem, organizację międzynarodowej konferencji „Inżynier XXI wieku” oraz działalność naszego koła naukowego. Więcej na stronie NCBR- link

Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.