Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Nasi Absolwenci zarabiają najlepiej w województwie śląskim!

Absolwenci Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki na pierwszych miejscach rankingu trzeciej edycji ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdrożyło system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. Głównym źródłem informacji są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on (systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę MNiSW).

Raporty gwarantują zachowanie pełnej anonimowości osób objętych badaniem. W analizowanym zbiorze brak jakichkolwiek danych osobowych, zaś absolwenci są odróżniani na podstawie losowego numeru nie dającego możliwości identyfikacji osób.

System ELA zawiera raporty tematyczne poświęcone różnorodnym aspektom losów absolwentów. Tematami tych raportów są:

  1. poszukiwanie pracy i bezrobocie,
  2. wynagrodzenia,
  3. praca a dalsze studia,
  4. geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów.

Powyższe raporty zostały przygotowane dla trzech poziomów analizy:

  1. program studiów,
  2. szkoła wyższa,
  3. Polska.

Analizując pozyskane dane, Absolwenci WBMiI kierunków Automatyka i Robotyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn otrzymują najwyższe wynagrodzenie (brutto) z wszystkich osób które ukończyły dany kierunek w województwie śląskim (wybrano 4 pierwsze pozycje zestawienia):

Rys. 1. AiR studia stacjonarne I stopnia (źródło: http://ela.nauka.gov.pl/)

Rys. 2. MiBM studia stacjonarne I stopnia (źródło: http://ela.nauka.gov.pl/)

Rys. 3. MiBM studia stacjonarne II stopnia (źródło: http://ela.nauka.gov.pl/)

Rys. 4. MiBM studia niestacjonarne II stopnia (źródło: http://ela.nauka.gov.pl/)

Porównując zarobki absolwentów kończących kierunek Mechanika i Budowa Maszyn w całym kraju, absolwenci WBMiI uplasowali się na 9 miejscu z 82 ocenianych:

Rys. 5. Absolwenci kierunku MiBM w porównaniu do absolwentów uczelni w całym kraju (źródło: http://ela.nauka.gov.pl/)

W przypadku absolwentów kierunku ZiIP statystyki wyglądają następująco:

Rys. 6. Absolwenci kierunku ZiIP (źródło: http://ela.nauka.gov.pl/)

Analizując okres związany z poszukiwaniem pracy po ukończeniu studiów, okazuje się iż Absolwenci WBMiI w porównaniu do osób kończących studia na podobnych kierunkach praktycznie od razu uzyskują zatrudnienie w przemyśle (źródło: http://ela.nauka.gov.pl/)

Więcej statystyk, porównań, zestawień znajduje się pod adresem: http://ela.nauka.gov.pl/

Skip to content