Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Nasi absolwenci zarabiają najlepiej!

Absolwenci Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki na pierwszych miejscach rankingu w kolejnej edycji Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA wykonano na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ośrodku Przetwarzania Informacji. Głównym celem jest przekazywanie sprawdzonych, aktualnych i wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy. Źródłem informacji są dane administracyjne pochodzące z dwóch źródeł:

  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane m.in. o sytuacji zawodowej absolwentów: zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach),
  • systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę MNiSW (zawiera informacje m.in. o wykształceniu absolwentów szkół wyższych).

ELA generuje następujące raporty dotyczące absolwentów szkół wyższych:

  • praca i bezrobocie,
  • wynagrodzenie,
  • doświadczenie pracy,
  • praca a miejsce zamieszkania.

Analizując aktualny raport okazuje się, że absolwenci naszego wydziału są w czołówce osób najlepiej zarabiających w województwie śląskim oraz w Polsce!

Analizę można wykonać dla poszczególnych kierunków, form kształcenia czy poziomów studiów.

Przykładowo, w przypadku absolwentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn studiów II stopnia (mgr) są na drugim miejscu w Polsce pod względem zarobków (uwzględniając Względny Wskaźnik Zarobków*).

 

Przygotowując analizy rankingu uczelni na Śląsku absolwenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn studiów II stopnia (mgr) są na pierwszym miejscu, a absolwenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn studiów I stopnia (inż) są na drugim miejscu.

Analizując dane związane z czasem podjęcia pracy od obrony – to jest bardzo dobrze. Faktycznie nasi absolwenci od razu podejmują pracę zawodową:

Podobne rankingi można wykonać dla wszystkich kierunków oferowanych na wydziale.

Przygotowano na podstawie: https://ela.nauka.gov.pl oraz https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ekonomiczne-losy-absolwentow

Względny Wskaźnik Zarobków
Wynagrodzenie absolwenta ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie w stosunku do średnich zarobków w jego miejscu zamieszkania. Im większa wartość tym lepiej.

Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej wynagrodzeń w swoich miejscach zamieszkania. Natomiast wartości poniżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają poniżej średniej wynagrodzeń w swoich miejscach zamieszkania.

Skip to content