Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Nowa publikacja – „47 000 małych wielkich rzeczy”

Pojawiła się nowa publikacja pt. „47 000 małych wielkich rzeczy”, w której przedstawiono najlepsze projekty wykonane w ramach programu – Kapitał Ludzki. Tak jak sama nazwa mówi, zrealizowano  ok. 47 000 projektów. Wśród 12 najlepszych przedstawionych w broszurze  – wyróżniono projekt realizowany przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej „Inżynier na miarę XXI wieku” (jako jedyny projekt techniczny).

Broszuralink

Program Kapitał Ludzki (PO KL) to największy program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Unii Europejskiej w latach 2007–2013. Spośród 76,7 miliarda euro przeznaczonych na EFS w całej polityce spójności UE w latach 2007–2013, Polska uzyskała aż 1/8 tej sumy. Była to największa inicjatywa nie tylko pośród 117 programów operacyjnych finansowanych w UE w latach 2007–2013, ale również w całej 50-letniej historii tego funduszu. Działania podejmowane w ramach PO KL służyły przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, wzrostowi poziomu zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.
Skip to content