Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Nowe laboratoria WBMiI

W semestrze letnim w roku ak. 2021/2022 WBMiI uruchomi nowe laboratoria, w których będą prowadzone zajęcia z:
 • systemów wizyjnych (jedyne takie laboratorium w Polsce) – są to m.in. stanowiska:
  1. czujników wizyjnych smart;
  2. czytników kodów;
  3. Bin picking;
  4. profilometrów;
  5. PC-owych systemów wizyjnych (neuron PC);
  6. kamer smart z algorytmami sieci neuronowych.
 • systemów mechatronicznych – są to m.in. stanowiska:
  1. z zakresu pneumatyki – umożliwiające poznanie działania siłowników pneumatycznych stosowanych w przemyśle;
  2. z zakresu elektropneumatyki – umożliwiające poznanie działania siłowników pneumatycznych oraz elektrozaworów stosowanych w przemyśle. Dodatkowo do zestawu dołączony jest koncentrator sygnałów;
  3. stanowisko z zakresu pneumatyki i elektropneumatyki wyposażone w siłowniki pneumatyczne i czujniki. Stanowisko jest zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi kształcenia w zawodzie Technik mechatronik, monter mechatronik.
  4. z zakresu elektropneumatyki – wyposażone w 4 siłowniki pneumatyczne oraz elektrozawory współpracujące ze sterownikiem PLC. Zestaw umożliwia naukę algorytmów sterowania układami pneumatycznymi;
  5. z zakresu sterowania elementami pneumatyki – do demonstracji podstawowych zagadnień związanych z pneumatyką i elektropneumatyką;
  5. z zakresu sterowania elementami pneumatyki wyposażone w programowalny sterownik logiczny PLC;
  6. umożliwiające poznanie działania różnych czujników stosowanych w układach automatyki przemysłowej i mechatroniki;
  7. umożliwiające pomiar i regulację ciśnienia powietrza w zbiorniku przy użyciu regulatora przemysłowego;
  8. umożliwiające pomiar i regulację poziomu cieczy w zbiorniku przy użyciu regulatora przemysłowego;
  9. serwomechanizm położenia ze sterownikiem PLC;
  10. manipulator 2-osiowy z silnikami krokowymi;
 • druku 3D, w których znajdują się przemysłowe drukarki pracujące w technologii SLS, SLA, FDM,
 • programowania falowników.