Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Płatne staże dla studentów WBMiI !

ZAPRASZAMY studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH. Oferta dotyczy osób studiujących na studiach stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach:

  • Automatyka i robotyka, sem. 6 I st.
  • Mechatronika, sem. 1 II st.
  • Informatyka, sem. 6 I st. i sem. 1 II st.
  • Mechanika i budowa maszyn, sem. 6 I st. i sem. 1 II st.
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji, sem. 6 Ist.  i sem. 1 II st.

Rekrutacja trwa do 8 czerwca 2021 roku

Liczba staży ograniczona Czas trwania stażu: 12 tygodni (20 godzin/tydzień) Wynagrodzenie: 18,50 zł/godz. (brutto) Zainteresowani składają w pok. L310 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00:
  • wniosek aplikacyjny na staż – Zał. 2 do pobrania na stronie projektu w zakładce „Wymagane dokumenty” (adres strony poniżej) Uwaga: we wniosku proszę nie wpisywać średniej ze studiów
  • zaświadczenia potwierdzające aktywność studenta w działaniach poza programem studiów w trakcie okresu kształcenia: co najmniej roczna działalność w kole naukowym/projektach badawczych (zaświadczenie od opiekuna koła), udział w szkoleniach organizowanych przez ATH (np. zaświadczenie o uczestnictwie, świadectwo, certyfikat), czynny udział, tj. artykuł i uczestnictwo w konferencji dla studentów i młodych pracowników nauki (np. ksero artykułu w materiałach konferencyjnych).
Koordynatorzy ds. staży:
  • dr inż. Dorota Więcek, e-mail: dwiecek@ath.bielsko.pl
  • dr inż. Maria Baron-Puda, e-mail: mpuda@ath.bielsko.pl
Strona projektu:
http://www.dn.ath.bielsko.pl/index.php/projekty/projekt-studiuj-w-gorach/aktualnosci/47-inne/842-rekrutacja-2

Konsultacje w sprawie projektu – szczegóły w MS Teams w zespole Staże – Studiuj w górach kod zespołu: g9gb1rp

Uwaga: Staże zostaną uruchomione zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Skip to content