Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Umowa o współpracy z firmą 3DGENCE

22 września 2021 roku zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej reprezentowaną przez J.M. Rektora dr hab. Jacka Nowakowskiego prof. ATH, a firmą 3DGENCE reprezentowaną przez Prezesa Sebastiana Sczasnego.
 
Firma 3DGENCE od kilku lat współpracuje już z Wydziałem Budowy Maszyn i Informatyki oraz Kołem Naukowym „Inżynier XXI wieku”. Obecna umowa obejmuje wsparcie oraz patronat specjalności: Projektowanie i technologie druku 3D na WBMiI, współpracę w zakresie wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych, konferencji naukowych oraz współpracy z kołami naukowymi. Dzięki porozumieniu, studenci będą mogli także korzystać z nowoczesnych technologii druku 3D w ramach realizowanych prac dyplomowych oraz projektów badawczych.

 

W spotkaniu udział wzięli: J.M. Rektor dr hab. Jacek Nowakowski prof. ATH, Prezes 3DGENCE Sebastian Sczasny, Dziekan WBMiI dr hab. inż. Jacek Pezda prof. ATH, Prodziekan ds Studenckich dr inż. Jacek Rysiński.  
Skip to content