Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Programy stażowe w ramach projektu “Staż-startem do kariery inżyniera XXI wieku”

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na programy stażowe w ramach projektu pt. Staż-startem do kariery inżyniera XXI wieku. W związku z tym uruchomiona została rekrutacja na staże dla studentów kierunków:

-Automatyka (sem. 7 I stopnia)
-Informatyka (sem. 7 I stopnia, sem. 2 II stopnia)
-Mechanika i budowa maszyn (sem. 7 I stopnia, sem. 2 II stopnia)
-Zarządzanie i inżynieria produkcji (sem. 7 I stopnia, sem. 2 II stopnia)

Staże są płatne (finansowane ze środków Funduszy Europejskich) i mogą być realizowane w firmach, których profil działalności jest zgodny z kierunkiem studiów. Studenci mają możliwość zgłoszenia firmy, w której chcieliby realizować staż lub wybrać spośród firm, które zgłoszą chęć przyjęcia studentów na staż.

Czas trwania stażu wynosi 12 tygodni (20 godzin/tydzień).

Liczba staży jest ograniczona. Rekrutacja trwa do 21.12.2017 r. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób będzie decydowała średnia ocen oraz dodatkowa aktywność poza programem studiów (np. członkostwo w kołach naukowych, czynny udział w konferencjach dla studentów).

Więcej informacji o projekcie na stronie staz.ath.bielsko.pl.

Ponadto osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 14.12. br. (czwartek) o godzinie 9:00 w A304.

Z poważaniem

Kierownik projektu
dr inż. Dorota Więcek

Skip to content