Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Publikacje

Innovations for Big Data in a Real World

Transport – 2022

Projektowanie, badania i eksploatacja – 2022

Technologie, procesy i systemy produkcyjne – 2022

Przetwarzanie, transmisja i bezpieczeństwo informacji – 2022

Projektowanie, badania i eksploatacja – 2021

Przetwarzanie, transmisja i bezpieczeństwo informacji – 2021

$100.00

Technologie, procesy i systemy produkcyjne – 2021

$100.00

Transport – 2021

$100.00

Technologie wytwarzania, analizy procesów i symulacje obliczeniowe – 2021

$100.00

Technologie wytwarzania, analizy procesów i symulacje obliczeniowe – 2020

$100.00

Techniki pomiarowe w budowie maszyn – 2020

$100.00

Technologie, procesy i systemy produkcyjne – 2020

$100.00

Przetwarzanie, transmisja i bezpieczeństwo informacji – 2020

$100.00

Projektowanie, badania i eksploatacja – 2020

$100.00

Engineer of the XXI Century: Proceedings of the VIII International Conference of Students, PhD Students and Young Scientists

Technologies, processes and systems of manufacturing – 2019

Processing, transmission and security of information – 2019

Designing, researches and exploitation – 2019

Technologies, processes and systems of manufacturing – 2018

Processing, transmission and security of information – 2018

Designing, researches and exploitation – 2018

Projekt interdyscyplinarny projektem XXI wieku – Tom 3

Projekt interdyscyplinarny projektem XXI wieku – Tom 2

Projekt interdyscyplinarny projektem XXI wieku – Tom 1

Inżynier XXI wieku – Projektujemy przyszłość

V Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów

IV Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów

Projekt Inżynierski Projektem Innowacyjnym

II Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Młodych Naukowców

I Konferencja Studentów oraz Młodych Naukowców

Skip to content