Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Regulamin rejestracji na konferencję

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, z siedzibą przy ul. Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy telefonicznie, pod numerem tel. 33 8279 344 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@ath.bielsko.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z udziałem w Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Inżynier XXI wieku” organizowanej przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki  Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego na stronie https://www.engineerxxi.ath.eu/

5. Podanie danych jest dobrowolne. Dane przekazują Państwo w celu umożliwienia odpowiedzi na pytanie lub rejestrację.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa. Jeżeli na przetwarzanie danych wymagana jest zgoda – do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła.

7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: inzynier.kolo@ath.eu

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych skutkuje odmową rejestracji oraz udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Inżynier XXI wieku” organizowanej przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki  Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art.22. RODO.

Skip to content