W celu zarejestrowania się w naszym kole prosimy o wypełnienie formularza:

  Imię i nazwisko*

  Kierunek*:

  Semestr*

  Deklaruję udział w pracach sekcji*:
  MechatronikaInformatykaInżynieria BiomedycznaInżynieria Produkcji

  Adres email*

  Treść wiadomości - opcjonalnie

  * - pole wymagane

  * Administratorem danych osobowych będzie Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Dane przesłane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu rejestracji oraz potwierdzenia chęci udziału w pracach Koła Naukowego „Inżynier XXI wieku” działającego na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ( Klauzula informacyjna).

  * Potwierdzam zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną.

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z przesłaną rejestracją oraz chęcią udziału w pracach Koła Naukowego „Inżynier XXI wieku” działającego na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

  * Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, związanych z udziałem w pracach Koła Naukowego „Inżynier XXI wieku” działającego na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, drogą elektroniczną na podany powyżej adres email, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.).

  * Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek zarejestrowany w ramach prac Koła Naukowego „Inżynier XXI wieku” działającego na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na stronach i fanpage’ach uczelni oraz w mediach w celu informacji i promocji ATH.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.