Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Rekrutacja na studia magisterskie II stopnia

Uprzejmie informujemy, że pierwsza tura rekrutacji na studia drugiego stopnia na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 (od lutego 2022 roku) będzie prowadzona w terminie od dnia 1 lutego 2022 roku do 15 lutego 2022 roku na następujących kierunkach studiów:

  • informatyka – studia stacjonarne drugiego stopnia,
  • mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne drugiego stopnia,
  • mechatronika – studia stacjonarne drugiego stopnia,
  • zarządzanie i inżynieria produkcji – studia stacjonarne drugiego stopnia.

Ogłoszenie wyników: 16.02.2022 r.
Wpisy kandydatów: 17.02 – 18.02.2022 r.

Druga tura rekrutacji prowadzona będzie w terminie: 17.02 – 24.02.2022 r.
Ogłoszenie wyników: 25.02.2022 r.
Wpisy kandydatów: 28.02 – 1.03.2022 r.

Mechatronika - specjalności:

Systemy mechatroniczne

Dowiesz się, jak działa układ autonomicznego sterowania, poznasz metody oraz technologie wpływające na poprawę bezpieczeństwa i komfortu w pojazdach samochodowych. Poznasz systemy sterowania i zasilania układów napędowych oraz rozszerzysz swoją wiedzę w zakresie obsługi i eksploatacji energoelektrycznych układów napędowych, obsługi i diagnostyki układów sterowania w pojazdach samochodowych.

Mechatronika w pojazdach samochodowych

Dowiesz się, jak działa układ autonomicznego sterowania, poznasz metody oraz technologie wpływające na poprawę bezpieczeństwa i komfortu w pojazdach samochodowych. Poznasz systemy sterowania i zasilania układów napędowych oraz rozszerzysz swoją wiedzę w zakresie obsługi i eksploatacji energoelektrycznych układów napędowych, obsługi i diagnostyki układów sterowania w pojazdach samochodowych.

Mechanika i Budowa Maszyn - specjalności:

Projektowanie i technologie druku 3D

Dowiesz się, jak zastosować nowoczesne metody komputerowe do projektowania wydruków 3D o oczekiwanych własnościach użytkowych. Poznasz praktyczne możliwości oraz ograniczenia technologii druku 3D.

Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)

Poznasz współczesne procesy projektowania, modelowania i wytwarzania w oparciu o nowoczesne techniki komputerowe (CAD/CAE/CAM) wykorzystywane m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym i lotniczym.

Pojazdy i silniki

Rozwiniesz swoje umiejętności związane z nowoczesnymi metodami projektowania, wiedzę o budowie pojazdów samochodowych. Dowiesz się, jak prowadzić diagnostykę systemów sterowania samochodów i ich układów napędowych. Poznasz pojazdy elektryczne i autonomiczne.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - specjalności:

Inżynieria zarządzania przedsiębiorstwem Podczas studiów na tej specjalności nauczysz się rozwiązywać problemy w zakresie inżynierii zarządzania produkcją, kierowania zespołami pracowniczymi, transferu technologii i innowacyjności, organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w przedsiębiorstwach branży maszynowej, motoryzacyjnej, lotniczej.

Informatyczne systemy przedsiębiorstwa

Poznasz i nauczysz się wykorzystywać systemy wspomagające modelowanie i symulację procesów produkcyjnych oraz zintegrowane informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemy wizualizacji i wirtualizacji produkcji.

Inżynieria administracji gospodarczej

Podczas zajęć nauczysz się projektować i zarządzać procesami gospodarczymi w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz instytucjach administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem projektowania i eksploatacji systemów informatycznych, procesów logistycznych oraz bezpieczeństwa pracy.

Inżynieria innowacji przemysłowych

Poznasz zagadnienia z zakresu zarządzania innowacjami i transferem technologii oraz zarządzania projektami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie. Nauczysz się technik i narzędzi analizy strategicznej, narzędzi wyboru strategicznego, technik planowania strategicznego, a także technik wdrażania opracowanej zmiany technologicznej.

Informatyka - specjalności:

Techniki tworzenia oprogramowania

Poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia rozwiązań dla systemów informatycznych i mobilnych oraz inżynierii ich bezpieczeństwa, metod obliczeń równoległych i rozproszonych oraz języków modelowania i zarządzania projektem informatycznym. Dowiesz się jak zaprojektować i wykonać aplikacje internetowe (webowe, dla platform mobilnych i chmurowych) oraz poznasz techniki administrowania tymi aplikacjami. Studia przygotują Cię do pracy w firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem najnowocześniejszych systemów związanych z technologiami informatycznymi.

Cyberbezpieczeństwo

Dowiesz się, jak skutecznie zapewnić bezpieczeństwo systemom sieciowym, aplikacjom internetowym, systemom komputerowym, aplikacjom mobilnym. Nabędziesz umiejętności związane z różnymi formami programowania dla Internetu oraz projektowania systemów informatycznych. Twoja wiedza inżyniera zostanie uzupełniona o zagadnienia związane z bezpieczeństwem technologii teleinformatycznych. Jako absolwent tej specjalności będziesz mógł podjąć pracę w firmach produkujących sprzęt telekomunikacyjny, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także tam gdzie wymagana jest wiedza dotycząca zabezpieczenia zasobów informacyjnych organizacji (administracja, wojsko itp.).

Skip to content