Wydział budowy Maszyn i Informatyki pozyskał oprogramowanie SIMULIA Abaqus Academic Research do wykorzystania przez studentów oraz pracowników WBMiI podczas realizacji prac dyplomowych oraz badawczych.

Serwery licencji zlokalizowane są w domenie ATH. Istnieje możliwość połączenia się w ramach VPN. Więcej informacji udziela prof. ATH Ireneusz Wróbel (iwrobel@ath.bielsko.pl).

Obrazek przygotowano na podstawie: https://www.cati.com/docs/go/simulia_abaqus_unified_fea_brochure.pdf

SIMULIA Abaqus Academic Research to pakiet produktów, umożliwiających symulacje oraz rozwiązywanie problemów inżynierskich wykorzystując FEA. Można symulować zarówno zagadnienia liniowe jak i nieliniowe, z dziedziny akustyki czy zagadnienia termiczne, analizować pęknięcia zmęczeniowe oraz wytrzymałość zmęczeniową itp. Ponadto program dostarcza pokaźną bazę materiałową, konieczną do analizy wytrzymałościowej.

Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.