Od nowego roku akademickiego studenci Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki podczas zajęć dydaktycznych będą mogli skorzystać z oprogramowania Altair HyperWorks. Jest to pakiet programów do realizacji zaawansowanych analiz numerycznych, zawierających narzędzia do pre i post processingu.

W skład pakietu HyperWorks wchodzą następujące programy:

  • HyperMesh – uniwersalna platforma do tworzenia i edycji modeli numerycznych, konwerter pomiędzy poszczególnymi programami CAE,
  • HyperView – neutralne środowisko do wizualizacji wyników MES, CFD, MBD,
  • HyperGraph – postprocesor do wizualizacji wyników w postaci graficznej,
  • HyperCrash – narzędzie do symulacji bezpieczeństwa pasażerów i przygotowania analiz crash,
  • HyperStudy – narzędzie DoE (Design of Experiments) do aproksymacji i badań stochastycznych,
  • SimLab – alternatywna platforma do pre- i post-processingu dedykowana do modelowania elementów bryłowych,
  • Virtual Wind Tunnel – rozwiązanie CFD dedykowane zewnętrznym badaniom aerodynamicznym.

Zakup oprogramowania sfinansowała firma Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Print Friendly, PDF & Email

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.