Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Za nami udana konferencja inżynierów XXI wieku

XI Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”, która odbyła się w miniony piątek 10 grudnia, należała z pewnością do najbardziej udanych edycji w swojej historii. Zdominowały ją dwa tematy: robotyka i druk 3D.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonali JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej, dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH, oraz Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, dr hab. inż. Jacek Pezda, prof. ATH. Pierwszym punktem programu była tradycyjna debata, której przedmiot stanowił druk 3D (technologie przyrostowe). Później konferencję wypełniły referaty, prelekcje i prezentacje prowadzone przez studentów oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych z naszą uczelnią firm.

Dr inż. Jacek Rysiński, opiekun Koła Naukowego „Inżynier XXI w.”, nie kryje satysfakcji: „Konferencja z roku na rok staje się coraz bardziej wartościowa, zarówno pod względem naukowym, jak i praktycznym. Ten ostatni jej aspekt uznaję za szczególnie ważny dla naszych studentów, którzy już na studiach planują swoją karierę zawodową i podejmują pierwsze zatrudnienia w przemyśle. Chciałbym zatem serdecznie podziękować wszystkim osobom i firmom, które zadbały o to, by konferencja odbyła się mimo ograniczeń epidemicznych, oraz by miała ona naprawdę wysoki, profesjonalny poziom.”

Wyróżnikiem konferencji „Inżynier XXI w.” jest konkurs, przeprowadzany w dwóch kategoriach: na najlepszy artykuł naukowy (werdykt wydaje Komitet Naukowy Konferencji) oraz na najlepszą prezentację (oceny dokonuje Dziekan WBMiI). Poniżej prezentujemy zwycięzców tegorocznej edycji, którym gratulujemy naprawdę wysokiego poziomu merytorycznego złożonych prac.

Konkurs na najlepszy artykuł naukowy:

SEKCJA A
Obszar I. Mechanika

Komisja przyznała pierwszą nagrodę za artykuł:
Sebastian JAGOSZ
Opiekun naukowy: Piotr DANIELCZYK
Optymalizacja topologiczna korpusu rozrusznika samochodowego / Topology optimization of starter motor bracket

Wyróżnienia otrzymały prace:
Michał WILKOSZ, Łukasz POLOCZEK, Piotr CZECH, Mariola SATERNUS, Henryk KANIA
Opiekunowie naukowi: Piotr CZECH, Mariola SATERNUS, Henryk KANIA
Prognozowaniu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przy użyciu szeregów czasowych i różnych typów sztucznych sieci neuronowych / Forecasting air pollution with the use of time series and different types of artificial neural networks
Kamil OSTAPOWICZ
Opiekun naukowy: Piotr DANIELCZYK
Metoda bezsiatkowa a metoda elementów skończonych – studium przypadku / Meshless method versus the finite element method – a case study
Sławomir OBERZIG, Arkadiusz TRĄBKA
Opiekun naukowy: Arkadiusz TRĄBKA
Analiza wytrzymałościowa ramy nośnej pojazdu terenowego o napędzie elektrycznym / Strength analysis of the carrier frame of the off-road electric vehicle

Obszar II. Automatyka i robotyka

Komisja przyznała pierwsze miejsce za pracę:
Marcin LACH
Opiekun naukowy: Daniel JANCARCZYK
Projekt i realizacja systemu wizyjnego z wykorzystaniem kamery i sterownika PLC / Design and implementation of a vision system using a camera and PLC controller

Komisja wyróżniła również artykuł:
Piotr ZYZAK, Piotr KOŁODZIEJCZYK
Opiekun naukowy: Piotr ZYZAK
Projekt oraz wykonanie robota wraz ze sterowaniem bezprzewodowym / Design and execution of the robot with wireless control

 
SEKCJA B
Przetwarzanie, transmisja i bezpieczeństwo informacji z zakresu informatyki

Komisja przyznała 1. nagrodę za najlepszy artykuł:
Jakub JANIK, Paweł FAŁAT, Marta POMIETLORZ-LOSKA, Robert DROBINA

Analiza przedwdrożeniowa aplikacji mobilnej mierzącej parametry medyczne dla epileptyków​

Przyznano także dwa wyróżnienia:
Olena VYSOTSKA, Anatolii DAVYDENKO
Dodatkowe uwierzytelnianie uprawnionych użytkowników według geometrii ich twarzy w systemach informatycznych wykorzystujących technologię single sign-on​
Yulian FEDIRKO, Olha SVATIUK
Zastosowanie algorytmów neuroewolucyjnych w systemach do wykrywania ataków na systemy cyberfizyczne​

 
SEKCJA C / SEKCJA D
Transport / Technologie, procesy i systemy produkcyjne

Po zliczeniu przesłanych głosów, zespół reprezentujący sekcje C i D przyznał 1. nagrodę za najlepszy artykuł:
Marek KLIMENT, Miriam PEKARČÍKOVÁ, Jozef TROJAN, Marek MIZERÁK
Supervisor: Peter TREBUŇA
Synergia symulacji i druku 3D w zakresie modelowania i poprawy wydajności produkcji / Synergy of simulation and 3D printing in the field of modelling and improving production efficiency

Przyznano również trzy wyróżnienia:
Wojciech MĘŻYK, Piotr CZECH
Opiekun naukowy: Piotr CZECH
Wpływ ekranów akustycznych oraz czynników eksploatacyjnych na odczuwalny komfort jazdy samochodem osobowym / Influence of noise barriers and operating factors on the perceived comfort of a passenger car
Vsevolod BASTIUCHENKO, Martin KRAJČOVIČ, Monika BUČKOVÁ, Olha KOLESNYK
Supervisor: Martin KRAJČOVIČ
Procedura projektowania wdrożenia automatycznej logistyki / Procedure for designing the implementation of automated logistics
Łukasz CZYŻ, Jarosław GNAT, Damian KOLNY
Opiekun naukowy: Dariusz PLINTA
Analiza potencjału zastosowania technologii wirtualnej rzeczywistości w projektowaniu zakładów przemysłowych / Potential analysis of an implementation virtual reality technology in terms of industrial plants designing

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ

Przyznano nagrodę za najlepszą prezentację (pierwsza nagroda):
Piotr KAMIŃSKI, Nikodem KOWALSKI, Mikołaj POLOCZEK, Artur PEZDA, Robert DROBINA, Iga DROBINA
Projekt dydaktycznego manipulatora

Dwie prezentacje otrzymały wyróżnienia:
Piotr KAMIŃSKI, Konrad KRYGIER, Robert DROBINA
Aspekt prawny stawiany konstrukcjom technicznym do zastosowań w obiektach na składowiskach odpadów oraz projekt taśmociągów do segregacji odpadów
Katarzyna RADWAN
Wykorzystanie nowoczesnych metod kalkulacji kosztów w warunkach jednostkowej i małoseryjnej produkcji

Na konferencję otrzymano dofinansowanie w ramach umowy DNK/SP/468047/2020 z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 74 660 zł.

Skip to content